Tiêu chuẩn đồ hộp

Xem 1-20 trên 2108 kết quả Tiêu chuẩn đồ hộp
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4040:1985 về Đồ hộp nước quả - Phương pháp thử độ chảy quy định do Liên hiệp các xí nghiệp đồ hộp II biên soạn, Bộ Công nghiệp thực phẩm đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

  doc2p bautroibinhyen10 19-12-2016 5 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam 187:1994 về đồ hộp quả (dứa hộp) trình bày về khái niệm, phân loại sản phẩm, cách vào hộp, tiêu chuẩn về nguyên liệu và các thành phần chính, phương pháp lấy mẫu và phân tích,...Mời bạn đọc tham khảo.

  doc7p khuspk 04-05-2010 347 117   Download

 • Ebook Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam: Tập 6 bao gồm các Tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn Ngành về lĩnh vực Nông nghiệp đang được áp dụng tại Việt Nam về rau quả. Tiêu chuẩn rau quả được chia làm nhiều quyển, sau đây là nội dung quyển 1 của Tiêu chuẩn rau quả bao gồm các tiêu chuẩn về đồ hộp.

  pdf171p augi19 11-04-2012 243 86   Download

 • QCVN : 200 /BNNPTNT do Viện nghiên cứu Hải sản biên soạn, Vụ KHCN - Bộ NN&PTNT trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số: /200 /QĐ-BNNPTNT ngày tháng năm 200 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất đồ hộp thuỷ sản. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng cho tất cả các tổ chức và cá...

  doc10p hovantoai 11-03-2013 105 35   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4594:1988 về Đồ hộp - Phương pháp xác định đường tổng số, đường khử và tinh bột quy định phương pháp chiết đường tổng số từ mẫu bằng nước nóng, dùng axit clohydric thủy phân thành đường glucoza, lượng glucoza được xác định qua các phản ứng với dung dịch pheling, sắt (III) sunfat và kali pemanganat.

  doc4p thangnamvoiva5 01-12-2016 29 10   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4589:1988 về Đồ hộp - Phương pháp xác định hàm lượng axit tổng số và axit bay hơi quy định phương pháp xác định hàm lượng axit tổng số bằng phương pháp trung hòa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva5 01-12-2016 16 4   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3216:1994 về Đồ hộp rau quả - Phân tích cảm quan bằng phương pháp cho điểm áp dụng cho các loại đồ hộp rau quả gồm nước quả ép, nước quả nghiền, đồ hộp quả và rau quả dầm dấm.

  doc4p bautroibinhyen10 19-12-2016 4 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4041:1985 về Đồ hộp nước quả - Nước xoài pha đường áp dụng cho đồ hộp nước xoài, dùng cho xuất khẩu, chế biến từ xoài chín tươi tốt, có pha đường, vào hộp sắt tây ghép kín và thanh trùng.

  doc2p bautroibinhyen10 19-12-2016 8 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 280:1968 về Đồ hộp rau quả áp dụng cho các đồ hộp rau, quả (dầm dấm, ngâm nước đường, mứt, v.v…) đã tiệt trùng ở nhiệt độ dưới 1000C hoặc không tiệt trùng (lạc chao dầu, tương cà chua v.v…). Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p bautroibinhyen9 18-12-2016 4 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4042:1985 về Đồ hộp nước quả - Nước mãng cầu pha đường áp dụng cho đồ hộp nước mãng cầu, dùng cho xuất khẩu, chế biến từ mãng cầu chín tươi tốt, có pha đường vào hộp sắt tây ghép kín và thanh trùng.

  doc2p bautroibinhyen10 19-12-2016 5 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4043:1985 về Đồ hộp nước quả - Nước đu đủ pha đường áp dụng cho đồ hộp nước đu đủ, dùng cho xuất khẩu, chế biến từ đu đủ chín tươi tốt, có pha đường, vào hộp sắt tây ghép kín và thanh trùng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p bautroibinhyen10 19-12-2016 4 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1981:1988 về Đồ hộp - Xác định hàm lượng thiếc bằng phương pháp chuẩn độ quy định phương pháp xác định hàm lượng thiếc trong đồ hộp bằng phương pháp chuẩn độ. Mời các bạn bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p bautroibinhyen12 04-01-2017 5 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4409:1987 về Đồ hộp - Phương pháp lấy mẫu thay thế TCVN 16 – 64, phần I, quy định phương pháp lấy mẫu đồ hộp thực phẩm để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p thangnamvoiva5 01-12-2016 6 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4411:1987 về Đồ hộp - Phương pháp xác định khối lượng tịnh và tỷ lệ theo khối lượng các thành phần trong đồ hộp quy định phương pháp xác định khối lượng tịnh của đồ hộp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p thangnamvoiva5 01-12-2016 6 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4414:1987 về Đồ hộp - Xác định hàm lượng chất khô hòa tan bằng khúc xạ kế quy định phương pháp dựa trên độ khúc xạ ánh sáng của đường và một số hợp chất hữu cơ khác quy ra đường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva5 01-12-2016 12 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4592:1988 về Đồ hộp - Phương pháp xác định hàm lượng lipit tự do và lipit tổng số quy định phương pháp xác định lipit tự do bằng phương pháp chiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva5 01-12-2016 5 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4593:1988 về Đồ hộp - Phương pháp xác định protein tổng số quy định phương pháp xác định protein tổng số sau khi chưng cất thu amoniac và xác định bằng phương pháp chuẩn độ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva5 01-12-2016 8 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4713:1989 về Đồ hộp rau quả quy định phương pháp cất axit sobic từ mẫu bằng hơi nước, oxy hóa bằng axit crom sunfuric tới andehytmalonic, dùng axit 2-tiobacbituric tạo phức chất màu hồng, đo cường độ màu của phức bằng máy so màu ở bước sóng 532 nm hoặc với kính lọc xanh.

  doc2p thangnamvoiva5 01-12-2016 4 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4716:1989 về Đồ hộp rau quả - Phương pháp xác định hàm lượng etanola quy định phương pháp chưng cất thu etanola trong sản phẩm, oxy hoá nó bằng kali bicromat trong môi trường axit, sau đó chuẩn lượng kali bicromat dư bằng dung dịch sắt amonisunfat với fero-0-fenantrolin hoặc difenylamin làm chỉ thị.

  doc2p thangnamvoiva5 01-12-2016 7 0   Download

 • a. Trình tự thực hiện: Bước 1. Xử lý hồ sơ: - Lãnh đạo Ban Đánh giá sự phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, phân công cán bộ thực hiện. - Cán bộ thực hiện tiến hành thẩm xét hồ sơ và trình Lãnh đạo Ban Đánh giá sự phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo...

  pdf2p tuongvan 04-09-2009 480 236   Download

Đồng bộ tài khoản