Tiêu chuẩn nhà nước

Xem 1-20 trên 1719 kết quả Tiêu chuẩn nhà nước
 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1765:1975 áp dụng cho thép cacbon kết cấu thông thường cán nóng dưới dạng thép thanh, băng, hình, định hình, tấm, lá, băng rộng (vạn năng) và thép lá cán nguội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc10p thangnamvoiva19 13-09-2016 8 3   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1916:1976 về Bulông, vít, vít cấy, đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho bu lông, vít, vít cấy và đai ốc có đường kính ren từ 1 đến 48 mm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc25p thangnamvoiva24 13-10-2016 4 3   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3286:1979 áp dụng cho nitơ khí và lỏng dùng trong kỹ thuật điều chế bằng phương pháp hóa lỏng, sau đó tinh luyện tách nitơ và oxy ra khỏi hỗn hợp không khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p thangnamvoiva17 04-09-2016 7 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3793:1983 quy định yêu cầu kỹ thuật của natri hidroxit kỹ thuật dạng lỏng, sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch muối ăn với điện cực thủy ngân hoặc điện cực grafit có màng ngăn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p thangnamvoiva17 04-09-2016 13 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3795:1983 quy định phương pháp chuẩn độ xác định natri hidroxit với hàm lượng lớn hơn 10 %, tổng lượng bazơ trên 10 % và natri cacbonat trong khoảng từ 0,1 % đến 3 %. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf3p thangnamvoiva17 04-09-2016 10 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3798:1983 về Natri hydroxit kỹ thuật - Phương pháp so màu xác định hàm lượng natri clorat quy định phương pháp so màu xác định hàm lượng natri clorat từ 0,01% đến 1 %. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf2p thangnamvoiva17 04-09-2016 6 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1066:1971 về Ăn khớp răng - Bánh răng côn răng thẳng - Prôphin gốc áp dụng cho bánh răng côn răng thẳng có môđun hớn hơn 1mm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc1p thangnamvoiva17 08-09-2016 8 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1766:1975 về Thép cacbon kết cấu chất lượng tốt - Mác thép và yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho thép cacbon kết cấu chất lượng tốt cán nóng và rèn, có kích thước (đường kính hoặc chiều dày) nhỏ hơn 250 mm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc9p thangnamvoiva19 13-09-2016 7 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 185:1974 về Ký hiệu điện trên mặt bằng được ban hành để thay thế TCVN 185:1965. Tiêu chuẩn này quy định các ký hiệu thiết bị, khí cụ và phần tử mang điện trên mặt bằng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc15p thangnamvoiva19 13-09-2016 4 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1757:1975 về Khuyết tật gỗ - Phân loại, tên gọi định nghĩa và phương pháp xác định áp dụng cho tất cả các loại gỗ. Tiêu chuẩn quy định phân thành các nhóm, loại, hình dạng và biến dạng chính của khuyết tật gỗ.

  doc28p thangnamvoiva19 13-09-2016 3 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1915:1976 về Mũ ốc - Kích thước quy định kết cấu và kích thước của mũ ốc phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng, phần phụ lục quy định khối lượng của mũ ốc thép có ren bước lớn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva24 13-10-2016 7 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1782:76 về Len dệt thảm - Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho len sản xuất từ lông cừu dùng để dệt thảm. Tiêu chuẩn này quy định các kích thước và yêu cầu kỹ thuật của len mộc dùng để dệt thảm, các chỉ tiêu khuyết tật bề mặt của len mộc và len thành phẩm,...

  doc2p thangnamvoiva6 19-07-2016 7 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1783:1976 về Len dệt thảm - Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản quy định quy trình ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản áp dụng cho len sản xuất từ lông cừu dùng để dệt thảm.

  doc2p thangnamvoiva6 19-07-2016 4 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1525:1986 về gỗ tròn - Phương pháp tẩm khuyếch tán quy định phương pháp tẩm khuyếch tán cho gỗ tròn sử dụng nguyên như cột điện, trụ mỏ, cọc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva10 01-08-2016 8 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 138:64 áp dụng cho axit sunfuric acquy sản xuất bằng phương pháp tiếp xúc. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử các axit sunfuric acquy được sản xuất bằng phương pháp tiếp xúc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p thangnamvoiva17 04-09-2016 7 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3796:1983 quy định các phương pháp xác định hàm lượng natri clorua: Phương pháp thủy ngân, phương pháp bạc khi hàm lượng natri clorua lớn hơn 0,01 %, phương pháp đo độ đục khi hàm lượng natri clorua nhỏ hơn 0,01%.

  pdf4p thangnamvoiva17 04-09-2016 8 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3797:1983 về Natri hydroxit kỹ thuật - Phương pháp so màu xác định hàm lượng sắt quy định phương pháp so màu xác định hàm lượng sắt chuyển ra sắt ( III ) oxit. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf2p thangnamvoiva17 04-09-2016 8 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3799:1983 về Natri hydroxit kỹ thuật - Phương pháp so màu xác định hàm lượng natri sunfat quy định phương pháp so độ đục xác định hàm lượng natri sunfat từ 0,01% đến 0,1 %. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf2p thangnamvoiva17 04-09-2016 3 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3800:1983 về Natri hydroxit kỹ thuật - Phương pháp phức chất xác định tổng hàm lượng canxi và magiê quy định phương pháp phức chất xác định tổng hàm lượng canxi và magiê với lượng trên 0,0015 %. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf2p thangnamvoiva17 04-09-2016 6 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3801:1983 về Natri hydroxit kỹ thuật - Phương pháp xác định tổng hàm lượng kim loại nặng tính chuyển ra chì quy định phương pháp hidro sunfua xác định kim loại nặng tính chuyển ra chì với hàm lượng từ 0,0005 đến 0,0025 %.

  pdf1p thangnamvoiva17 04-09-2016 1 1   Download

Đồng bộ tài khoản