» 

Tiêu Chuẩn Nước Thải Công Nghiệp

 • TCVN_5945-2005_Tiêu Chuẩn Nước Thải Công Nghiệp

  Tiêu Chuẩn Nước Thải Công Nghiệp hay Tiêu chuẩn Thải quy định giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất thải của các cơ sản xuất, chế biến kinh doanh.. ( gọi chung nước thải công nghiệp).

  pdf 0p minhphung2105 13-07-2010 258 123

 • ĐỀ XUẤT QUI TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DỰA TRÊN CƠ SỞ ĐỘC TÍNH TOÀN PHẦN

  Tham khảo tài liệu 'đề xuất qui trình xây dựng tiêu chuẩn nước thải công nghiệp dựa trên cơ sở độc tính toàn phần', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p tukhuyen123 16-09-2012 53 13

 • Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp phần 10

  Nước thải có thể chia thành 2 loại là nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Trong đó, một số nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt có chứa các hoạt chất hữu cơ, amoni, sắt và các hợp chất có khả năng bị oxy hóa khác và chúng là các chất chủ yếu tạo ra nhu cầu oxy sinh hóa BOD của nước thải. Vì thế, khi xả nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt...

  pdf 33p canhcachuatrung 18-04-2011 252 129

 • TCVN 6986:2001

  TCVN 6986:2001. Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh. Tiêu chuẩn này qui định giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo thải lượng. Trong tiêu chuẩn này, thước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do các quá trình...

  pdf 4p dinhlan05012 04-06-2011 262 82

 • TCVN 6985:2001

  TCVN 6985-2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích bảo vệ thủy sinh. Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lượng nước hồ tiếp nhận.

  pdf 4p dinhlan05012 04-06-2011 81 29

 • Báo cáo khoa học: Đề xuất qui trình xây dựng tiêu chuẩn nước thải công nghiệp dựa trên cơ sở độc tính toàn phần

  Bộ tiêu chuẩn Việt Nam 2000, 2001 ra đời nhằm khắc phục những hạn chế của tiêu chuẩn cũ ban hành năm 1995 và tính tới các yếu tố vị trí địa lý, tải lượng thải và mục đích sử dụng. TCVN 2000, 2001 được thiết lập theo đúng các phương pháp và thông lệ thực tế và được đánh giá là hợp lý, phù hợp với thực tế. Tuy nhiên tiêu chuẩn này còn có một số hạn chế. Tiêu chuẩn hiện...

  pdf 10p nhatro75 22-07-2012 15 6

 • CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN

  Cá chết hàng loạt do ô nhiễm nguồn nước Khảo sát và phân tích mẫu nước thải chưa qua hệ thống xử lý tại một số nhà máy chế biến thủy sản cho thấy hàm lượng ô nhiễm hữu cơ (BOD) cao gấp 20 đến 40 lần; hàm lượng vi sinh (coliform) vượt gấp ngàn lần và hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước (SS) vượt hơn 100 lần tiêu chuẩn nước thải công nghiệp cho phép thải vực nước dùng...

  pdf 6p heoxinhkute12 23-03-2011 433 247

 • TCVN 6980:2001

  Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam về nước thải. TCVN 6980:2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước sông dùng cho cấp nước sinh hoạt

  pdf 4p kieuphong21053 02-09-2010 170 96

 • TCVN 6981:2001

  Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam về nước thải. TCVN 6981:2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

  pdf 4p kieuphong21053 02-09-2010 143 78

 • TCVN 6982:2001

  Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam về nước thải.TCVN 6982:2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước sông dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước

  pdf 4p kieuphong21053 02-09-2010 125 51

 • TCVN 6983:2001

  Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam về nước thải. TCVN 6983:2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước hồ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước

  pdf 4p kieuphong21053 02-09-2010 117 49

 • Tiêu chuẩn tcvn 6984: 2001

  TIêu chuẩn vIệt nam tcvn 6984: 2001 Chất luợng nuớc − Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh Water quality – Standards for industrial effluents discharged into rivers using for protection of aquatic life 1 Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công...

  pdf 2p ctnhukieu10 27-04-2011 111 43

 • TCVN 6987:2001

  Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam về nước thải. TCVN 6987:2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước

  pdf 2p kieuphong21053 02-09-2010 94 35

 • Tiêu chuẩn việt nam TCVN 5945 : 1995 Nước thải công nghiệp

  Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất thành phần trong n|ớc thải của các cơ cở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch về... (gọi chung là n|ớc thải công nghiệp).

  pdf 2p haokhidonga 12-01-2010 447 98

 • Báo cáo " MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA QUÁ TRÌNH OXY HÓA NÂNG CAO (AOPs) BẰNG PHƯƠNG PHÁP FENTON TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Ở VIỆT NAM "

  Đứng trước các yêu cầu ngày một khắt khe về tiêu chuẩn nước thải công nghiệp trong khi thành phần các hợp chất hiện diện trong nước thải ngày càng phức tạp hơn, khó xử lý hơn, các quá trình oxy hóa nâng cao (Advanced Oxidation Processes - AOPs) nói chung và quá trình Fenton nói riêng đã và đang dần trở nên phổ biến hơn.

  pdf 7p tuanloc_muido 11-12-2012 30 16

 • XÂY DỰNG PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI VÀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

  Một trong những vấn đề của quản lý môi trường, Đồng Nai, tháng 12 năm 2009 Đồng Nai là tỉnh đi đầu ở Việt Nam về số lượng các khu công nghiệp (KCN) và nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm khu vực phía nam. Song song thực trạng đó là sự khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về môi trường nhất là ở các KCN, bởi các cơ sở pháp lý như Luật Bảo vệ Môi trường, các Quy...

  pdf 10p nhokheo10 04-05-2013 48 16

 • Báo cáo "Hoàn thiện các tiêu chuẩn môi trường về nước thải công nghiệp ở Việt Nam "

  Hoàn thiện các tiêu chuẩn môi trường về nước thải công nghiệp ở Việt Nam Trong Hiến pháp Việt Nam mới cần bổ sung thêm một chương về các thiết chế hiến định. Các thiết chế hiến định này là các cơ quan nhà nước độc lập không nằm trong các hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Các cơ quan hiến định bao gồm: Uỷ ban bầu cử, Viện giám sát (hoặc Uỷ ban thanh tra độc...

  pdf 5p congchuabrave 26-04-2013 5 1

 • TCVN 5945:2005

  Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam. TCVN 5945:2005 Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải

  pdf 8p kieuphong21053 02-09-2010 432 153

 • QCVN 24:2009/BTNMT

  Bộ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về nước thải. QCVN 24:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

  pdf 7p kieuphong21053 02-09-2010 324 118

 • Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Long Hậu Cần Guộc - Long An giai đoạn 2, công suất 3000m3/ ngày đêm

  Các tác nhân gây và truyền bệnh gồm vi khuẩn, virus và phiêu sinh vật khi xả vào nước mặt làm cho nguồn nước không phù hợp cho ăn uống, bơi lội hay nuôi cá. Vi sinh gây bệnh tích tụ nhiều trên mô gây độc cho các loài nhuyễn thể. Nước thải có chứa muối với nồng độ cao gây ảnh hƣởng tới người, động thực vật và mùa màng. Lượng muối thải ra có nồng độ quá cao sẽ gây độc cho...

  pdf 128p peheo_3 18-08-2012 155 89

 • + Xem thêm 81 Tiêu Chuẩn Nước Thải Công Nghiệp khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản