Tiêu chuẩn nước uống

Xem 1-20 trên 237 kết quả Tiêu chuẩn nước uống
 • Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước uống và quy định phương pháp phức chất để xác định độ cứng tổng số. Phương pháp dựa trên việc tạo hợp chất phức bền vững của trilon B với các ion và can xi và magie. Dùng trilon B để chuẩn mẫu thử pH = 10 với sự có mặt chỉ thị. 1. LẤY MẪU 1.1. Tiến hành lấy mẫu theo TCVN 2652 – 78. 1.2. Thể tích nước để xác định độ cứng tổng số phải không được ít hơn 250ml. 1.3. Nếu không thể xác định độ cứng trong ngày...

  pdf3p cnktmtete 14-11-2012 323 67   Download

 • Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước uống và quy định phương pháp cảm quan để xác định mùi vị, vị lạ và so màu để xác định màu sắc và độ đục. 1. PHƢƠNG PHÁP CẢM QUAN XÁC ĐỊNH MÙI 1.1. Dùng phương pháp cảm quan để xác định đặc tính và cường độ mùi. 1.2. Dụ cụ, vật liệu Để tiến hành phân tích dùng các dụng cụ sau đây: Bình cầu đáy phẳng có nút mài, dung tích 250 – 350 Bình thủy tinh Kính đồng hồ. 1.3. Tiến hành thử 1.3.1. Xác định đặc tính của...

  pdf4p cnktmtete 14-11-2012 151 50   Download

 • Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lấy, bảo quản và vận chuyển mẫu nước lấy ở nguồn cung cấp nước và lấy ở hệ thống dẫn nước dân dụng và công nghiệp. 1. DỤNG CỤ Để lấy mẫu nước phân tích toàn bộ, phải dùng bình dung tích 5 lít có nút mài (cho phép dùng bình có nút chụp). Để phân tích một số chỉ tiêu, cho phép dùng chai dung tích 2 lít. Chai và bình phải rửa sạch và dùng nước cất tráng sạch. 2. TIẾN HÀNH LẤY MẪU 2.1. Vị trí lấy mẫu nước tuỳ...

  pdf2p cnktmtete 14-11-2012 178 43   Download

 • Tiêu chuẩn này quy định phương pháp kali pemanganat và kali bicromat để xác định hợp chất hữu cơ trong nước uống. 1. LẤY MẪU Lấy mẫu nước theo TCVN 2625 – 78. 2. PHƢƠNG PHÁP THỬ 2.1.1. Nguyên tắc Dựa vào khả năng oxy hóa mạnh của kali pemanganat cho mẫu thử tác dụng với kali pemanganat để oxy hóa mẫu thử. Dựa vào lượng kali pemanganat cho vào mẫu thử và lượng còn lại sau khi oxy hóa có thể tính được lượng chất hữu cơ. 2.1.2.

  pdf3p cnktmtete 14-11-2012 179 39   Download

 • Tiêu chuẩn này quy định phƣơng pháp xác định độ axit và bazơ của nƣớc uống dựa trên việc đo pH của mẫu thử. pH có thể đƣợc đo trên máy pH hoặc so màu với thang màu tiêu chuẩn. 1. LẤY MẪU Lấy mẫu nƣớc theo TCVN 2652 – 78. 2. PHƢƠNG PHÁP ĐO TRÊN MÁY pH Cho nƣớc cần thử vào một cốc thủy tinh trung tính, khô và sạch. Dùng các dung dịch đệm chuẩn bị theo điều 3.2 để kiểm tra máy pH. Sau đó, rửa sạch điện cực chỉ thị bằng nƣớc cất, nhúng vào...

  pdf2p cnktmtete 14-11-2012 152 37   Download

 • Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước uống và quy định phương pháp cực phổ để xác định hàm lượng chì và kẽm trong cùng một mẫu. 1. LẤY MẪU 1.1. Lấy mẫu theo TCVN 2652 – 78. 1.2. Thể tích mẫu nước để xác định hàm lượng chì và kẽm bằng phương pháp cực phổ không được ít hơn 200ml. 1.3. Thêm vào 1l mẫu 5ml axit clohydric để bảo quản. 2. PHƢƠNG PHÁP THỬ 2.1. Nội dung phương pháp Phương pháp dựa trên sự khử ion chì và kẽm trên điện cực thủy ngân nhỏ giọt đến kim...

  pdf3p cnktmtete 14-11-2012 152 26   Download

 • 1. Tiêu chuẩn này qui định phương pháp lấy mẫu để phân tích các loại vi sinh vật chỉ điểm vệ sinh cho nước uống và nước sinh hoạt. 2. Lấy, bảo quản và vận chuyển mẫu phải dùng lọ thủy tinh dung tích 250 – 500ml có nút đáy đã được vô trùng. Lọ lấy mẫu phải được sấy khô ở 160 – 1800C hoặc sấy ướt ở 1210C trong 15 đến 30 phút. 3. Vị trí và thời gian lấy mẫu tuỳ thuộc vào mục đích và yêu cầu xét nghiệm. Nếu cần xác định tính chất vệ...

  pdf3p cnktmtete 14-11-2012 61 17   Download

 • Tiêu chuẩn này áp dụng cho nƣớc uống và quy định phƣơng hƣớng xác định hàm lƣợng bạc 1. LẤY MẪU 1.1.Lấy mẫu nƣớc uống theo TCVN 2652 – 78. 1.2.Thể tích mẫu nƣớc lấy để xác định hàm lƣợng bạc không đƣợc ít hơn 500ml. Đựng mẫu trong chai chất dẻo vì thủy tinh có khả năng hấp thụ bạc. 1.3.Bảo quản mẫu bằng cách thêm vào 5ml axit nitric vào một ít mẫu. 1.4.

  pdf3p cnktmtete 14-11-2012 80 16   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2671:1978 về Nước uống – Phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ quy định phương pháp kali pemanganat và kali bicromat để xác định hợp chất hữu cơ trong nước uống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p bautroibinhyen9 18-12-2016 7 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2672:1978 về Nước uống – Phương pháp xác định độ cứng tổng số áp dụng cho nước uống và quy định phương pháp phức chất để xác định độ cứng tổng số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p bautroibinhyen9 18-12-2016 11 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2679:1978 về Nước uống – Phương pháp phân tích vi khuẩn lấy mẫu quy định phương pháp lấy mẫu để phân tích các loại vi sinh vật chỉ điểm vệ sinh cho nước uống và nước sinh hoạt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p bautroibinhyen9 18-12-2016 5 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2652:1978 về Nước uống – Phương pháp lấy, bảo quản và vận chuyển mẫu áp dụng cho việc lấy, bảo quản và vận chuyển mẫu nước lấy ở nguồn cung cấp nước và lấy ở hệ thống ống dẫn nước dân dụng và công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p bautroibinhyen9 18-12-2016 4 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2653:1978 về Nước uống – Phương pháp xác định mùi, vị, màu sắc và độ đục áp dụng cho nước uống và quy định phương pháp cảm quan để xác định mùi vị, vị lạ và so màu để xác định màu sắc và độ đục. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p bautroibinhyen9 18-12-2016 8 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2654:1978 về Nước uống – Phương pháp xác định nhiệt độ quy định phương pháp xác định nhiệt độ nước có thể được xác định ở mẫu thử hoặc tại nơi lấy mẫu hoặc tại một vị trí bất kì của nguồn nước.

  doc1p bautroibinhyen9 18-12-2016 9 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2655:1978 về Nước uống – Phương pháp xác định độ pH quy định phương pháp xác định độ axit và bazơ của nước uống dựa trên việc đo pH của mẫu thử. pH có thể được đo trên máy pH hoặc so màu với thang màu tiêu chuẩn.

  doc2p bautroibinhyen9 18-12-2016 6 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2673:1978 về Nước uống – Phương pháp xác định hàm lượng clo tự do áp dụng cho nước uống và quy định phương pháp thể tích xác định hàm lượng clo tự do. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p bautroibinhyen9 18-12-2016 11 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2674:1978 về Nước uống – Phương pháp xác định hàm lượng berili áp dụng cho nước uống và quy định phương pháp fluoretxein để xác định hàm lượng berili. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p bautroibinhyen9 18-12-2016 1 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2675:1978 về Nước uống – Phương pháp xác định hàm lượng molipđen áp dụng cho nước uống và quy định phương pháp so màu với thioxianua để xác định hàm lượng molipđen. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p bautroibinhyen9 18-12-2016 3 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2676:1978 về Nước uống – Phương pháp xác định hàm lượng chì và kẽm trong cùng một mẫu áp dụng cho nước uống và quy định phương pháp cực phổ để xác định hàm lượng chì và kẽm trong cùng một mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p bautroibinhyen9 18-12-2016 5 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2677:1978 về Nước uống – Phương pháp xác định hàm lượng bạc áp dụng cho nước uống và quy định phương hướng xác định hàm lượng bạc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p bautroibinhyen9 18-12-2016 7 1   Download

Đồng bộ tài khoản