Tiêu chuẩn phát thải

Xem 1-20 trên 351 kết quả Tiêu chuẩn phát thải
 • Chương này trình bày một số vấn đề liên quan đến thuế và trợ cấp phát thải như: Kinh tế học cơ bản về thuế phát thải, thuế và tiêu chuẩn phát thải, mức thuế hiệu quả xã hội, thuế phát thải và hiệu quả chi phí, thuế phát thải và tiêu chuẩn, thuế phát thải và chất thải hỗn hợp không đồng nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf19p nomoney1 08-02-2017 2 1   Download

 • Trong chương này, đầu tiên chúng ta đã tập trung thảo luận về việc đặt ra các mức tiêu chuẩn và tiêu chuẩn đồng bộ theo vùng. Chúng ta cũng khảo sát liệu tiêu chuẩn có tạo ra động cơ tìm kiếm cách thức giảm thải tốt hơn không. Cuối cùng chúng ta thảo luận nội dung rất quan trọng đó là vấn đề cưỡng chế và những phức tạp mà nó đặt ra cho việc kiểm soát ô nhiễm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p nomoney1 08-02-2017 1 1   Download

 • Trong một vài năm lại đây, người ta đã xây dựng được một số lượng ngày càng tăng các tiêu chuẩn quốc gia và khu vực trong lĩnh vực cấp nhãn hiệu sinh thái, quản lý môi trường và kiểm toán. Hiện nay trên thế giới có gần 20 kế hoạch cấp nhãn hiệu sinh thái quốc gia bao gồm cả ở một số nước đang phát triển như Brazil, ấn Ðộ, Hàn Quốc.

  pdf29p tuongvan 04-09-2009 2215 1110   Download

 • Ngày nay, triết học là một bộ phận không thể tách rời với sự phát triển của bất cứ hình thái kinh tế nào. Những vấn đề triết học về lý luận nhận thức và thực tiễn, phương pháp biện chứng... đến bản chất, từ biết ít đến biết nhiều, từ kém sâu sắc đến sâu sắc hơn. + Coi thực tiễn là cơ sở chủ yếu và trực tiếp nhất của nhận thức, là động lực, mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý. 2.

  doc0p tengteng2 12-11-2011 196 53   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5977:2009 - ISO 9096:2003 giới thiệu nội dung về phát thải nguồn tĩnh – xác định nồng độ khối lượng của bụi bằng phương pháp thủ công. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc36p mylove555 22-12-2015 24 7   Download

 • Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) – nghề Quản lý khách sạn bao gồm các nhiệm vụ chính của người quản lý khách sạn từ mức độ nhỏ đến mức độ vừa phải và tập trung vào phát triển năng lực (kỹ năng, kiến thức và thái độ/hành vi) để có thể điều hành khách sạn một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

  pdf63p tangtuy15 23-06-2016 23 6   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6785:2006 quy định yêu cầu và phương pháp thử để kiểm tra khí thải ô tô trong phê duyệt kiểu, cụ thể như sau: Khí thải tại đuôi ống xả, khí thải từ cacte động cơ (sau đây gọi tắt là khí cacte), khí thải do bay hơi nhiên liệu, độ bền của các thiết bị chống ô nhiễm và hệ thống chẩn đoán trên xe (sau đây gọi tắt là hệ thống OBD) của các ô tô thuộc loại M và N (xem điều 3) lắp động cơ cháy cưỡng bức;...

  doc115p thangnamvoiva28 01-11-2016 3 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9237-2:2012 - ISO 11338-2:2003. Tiêu chuẩn trình bày về phát thải nguồn tĩnh - xác định hydrocacbon thơm đa vòng pha khí và pha hạt - phần 2: chuẩn bị, làm sạch và xác định mẫu.

  doc20p peheo273 26-11-2015 11 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6189-1:2009 - ISO 7899-1:1998. Tiêu chuẩn trình bày về chất lượng nước - phát hiện và đếm khuẩn đường ruột - phần 1: phương pháp thu nhỏ (số có xác suất lớn nhất) đối với nước mặt và nước thải.

  doc19p susuqb 18-12-2015 15 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7358:2010 áp dụng cho khí thải gây ô nhiễm phát ra từ xe máy hai hoặc ba bánh lắp động cơ cháy cưỡng bức, có khối lượng bản thân nhỏ hơn 400 kg, vận tốc thiết kế lớn nhất không vượt quá 50 km/h và dung tích làm việc của xy lanh không vượt quá 50 cm3.

  doc27p thangnamvoiva13 17-08-2016 8 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8963:2011 mô tả quá trình phá mẫu chất thải rắn bằng axit nitric để sau đó xác định các thành phần vô cơ bằng quang phổ phát xạ plasma hoặc quang phổ hấp thụ nguyên tử. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p thangnamvoiva24 13-10-2016 7 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9458:2012 - ASTM D4503-08. Tiêu chuẩn về Chất thải rắn - phương pháp hòa tan bằng lithi metaborat nóng chảy. Tiêu chuẩn này mô tả quá trình sấy, tro hóa, và hòa tan chất thải rắn sử dụng lithi metaborat (LiBO2) nóng chảy để xác định tiếp theo các thành phần vô cơ bằng phổ phát xạ plasma agon hoặc phổ hấp thụ nguyên tử.

  doc5p peheo273 25-11-2015 10 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9467:2012 - ASTM D6982-09 trình bày nội dung về chất thải rắn - phương pháp phát hiện điểm nóng sử dụng mô hình tìm kiếm lưới-điểm (mạng lưới). Mời các bạn tham khảo.

  doc10p peheo273 25-11-2015 9 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5975:2010 - ISO 7934:1989 trình bày về phát thải nguồn tĩnh – xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh dioxit – phương pháp hydro peroxyt/bari perclorat/thorin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc10p mylove555 22-12-2015 4 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6192:2010 quy định quy trình và thiết bị, trong những giới hạn nhất định, sẽ cho phép lấy mẫu đại diện để xác định tự động nồng độ khí của các dòng khí thải. Phương pháp này chỉ áp dụng giới hạn để xác định oxi (O2), cacbon dioxit (CO2), cacbon monoxit (CO), lưu huỳnh dioxit (SO2), nitơ monoxit (NO) và nitơ dioxit (NO2), hoặc tổng NO và NO2 tính theo nitơ dioxit.

  doc21p thangnamvoiva13 17-08-2016 8 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7358:2003 áp dụng cho khí thải gây ô nhiễm phát ra từ xe máy hai hoặc ba bánh lắp động cơ cháy cưỡng bức, có khối lượng không tải nhỏ hơn 400 kg, vận tốc thiết kế lớn nhất không vượt quá 50 km/h và dung tích làm việc của xi lanh không vượt quá 50 cm3. Mời các bạn tham khảo.

  doc24p thangnamvoiva16 26-08-2016 2 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8496:2010 áp dụng để đo thể khí trong ống dẫn hoặc ống khói. Hàm lượng khí florua được tính theo khối lượng hydro florua trong khí ống khói. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho tất cả các khí phát thải từ ống khói có nồng độ florua dưới 200 mg/m3.

  doc13p thangnamvoiva24 13-10-2016 2 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8715:2011 qui định phương pháp thủ công để xác định nồng độ phát triển metan của nguồn tĩnh. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo độc lập có giá trị với nồng độ khối lượng đến 1500 mg/m3. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc15p thangnamvoiva24 13-10-2016 1 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam 7172:2002 về Sự phát thải nguồn tĩnh - Xác định nồng độ khối lượng nitơ oxit - Phương pháp trắc quang dùng naphtyletylendiamin qui định phương pháp trắc quang dùng để xác định nồng độ khối lượng của nitơ oxit trong khí xả từ ống dẫn hoặc ống khói. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc14p thangnamvoiva28 01-11-2016 15 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6396-73:2010 quy định các điều khoản đặc biệt và các yêu cầu an toàn để đảm bảo trạng thái của thang máy trong trường hợp xảy ra cháy trong tòa nhà dựa trên cơ sở tín hiệu từ hệ thống phát hiện báo cháy truyền tới hệ thống điều khiển thang máy.

  doc12p bautroibinhyen7 01-12-2016 3 1   Download

Đồng bộ tài khoản