Tiêu chuẩn phát thải

Xem 1-20 trên 340 kết quả Tiêu chuẩn phát thải
 • Trong một vài năm lại đây, người ta đã xây dựng được một số lượng ngày càng tăng các tiêu chuẩn quốc gia và khu vực trong lĩnh vực cấp nhãn hiệu sinh thái, quản lý môi trường và kiểm toán. Hiện nay trên thế giới có gần 20 kế hoạch cấp nhãn hiệu sinh thái quốc gia bao gồm cả ở một số nước đang phát triển như Brazil, ấn Ðộ, Hàn Quốc.

  pdf29p tuongvan 04-09-2009 2201 1105   Download

 • Ngày nay, triết học là một bộ phận không thể tách rời với sự phát triển của bất cứ hình thái kinh tế nào. Những vấn đề triết học về lý luận nhận thức và thực tiễn, phương pháp biện chứng... đến bản chất, từ biết ít đến biết nhiều, từ kém sâu sắc đến sâu sắc hơn. + Coi thực tiễn là cơ sở chủ yếu và trực tiếp nhất của nhận thức, là động lực, mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý. 2.

  doc0p tengteng2 12-11-2011 188 52   Download

 • Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) – nghề Quản lý khách sạn bao gồm các nhiệm vụ chính của người quản lý khách sạn từ mức độ nhỏ đến mức độ vừa phải và tập trung vào phát triển năng lực (kỹ năng, kiến thức và thái độ/hành vi) để có thể điều hành khách sạn một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

  pdf63p tangtuy15 23-06-2016 17 6   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5977:2009 - ISO 9096:2003 giới thiệu nội dung về phát thải nguồn tĩnh – xác định nồng độ khối lượng của bụi bằng phương pháp thủ công. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc36p mylove555 22-12-2015 15 5   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6189-1:2009 - ISO 7899-1:1998. Tiêu chuẩn trình bày về chất lượng nước - phát hiện và đếm khuẩn đường ruột - phần 1: phương pháp thu nhỏ (số có xác suất lớn nhất) đối với nước mặt và nước thải.

  doc19p susuqb 18-12-2015 15 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9458:2012 - ASTM D4503-08. Tiêu chuẩn về Chất thải rắn - phương pháp hòa tan bằng lithi metaborat nóng chảy. Tiêu chuẩn này mô tả quá trình sấy, tro hóa, và hòa tan chất thải rắn sử dụng lithi metaborat (LiBO2) nóng chảy để xác định tiếp theo các thành phần vô cơ bằng phổ phát xạ plasma agon hoặc phổ hấp thụ nguyên tử.

  doc5p peheo273 25-11-2015 9 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9467:2012 - ASTM D6982-09 trình bày nội dung về chất thải rắn - phương pháp phát hiện điểm nóng sử dụng mô hình tìm kiếm lưới-điểm (mạng lưới). Mời các bạn tham khảo.

  doc10p peheo273 25-11-2015 8 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9237-2:2012 - ISO 11338-2:2003. Tiêu chuẩn trình bày về phát thải nguồn tĩnh - xác định hydrocacbon thơm đa vòng pha khí và pha hạt - phần 2: chuẩn bị, làm sạch và xác định mẫu.

  doc20p peheo273 26-11-2015 5 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5975:2010 - ISO 7934:1989 trình bày về phát thải nguồn tĩnh – xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh dioxit – phương pháp hydro peroxyt/bari perclorat/thorin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc10p mylove555 22-12-2015 3 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7358:2003 áp dụng cho khí thải gây ô nhiễm phát ra từ xe máy hai hoặc ba bánh lắp động cơ cháy cưỡng bức, có khối lượng không tải nhỏ hơn 400 kg, vận tốc thiết kế lớn nhất không vượt quá 50 km/h và dung tích làm việc của xi lanh không vượt quá 50 cm3. Mời các bạn tham khảo.

  doc24p thangnamvoiva16 26-08-2016 2 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9237-1:2012 - ISO 11338-1:2003 trình bày nội dung về phát thải nguồn tĩnh - xác định hydrocacbon thơm đa vòng pha khí và pha hạt - phần 1: lấy mẫu. Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp xác định nồng độ khối lượng các hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) trong khí ống khói của nguồn tĩnh như nhà máy luyện nhôm, sản xuất than cốc, lò đốt chất thải, nhà máy điện, các thiết bị, phương tiện đốt chất thải công nghiệp và sinh hoạt.

  doc21p peheo273 26-11-2015 7 0   Download

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Bảo vệ môi trường biển quy định nhiệm vụ chính của nghề gồm: Quan trắc nước thải, quan trắc nước ven bờ và trầm tích đáy biển, quan trắc nước ngọt, khai thác hệ thống thiết bị xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản, xử lý ô nhiễm môi trường nước cảng biển, bảo vệ môi trường khu bảo tồn biển, khai thác hệ thống thiết bị xử lý nước thải chế biến thủy sản, phát triển nghề nghiệp.

  pdf143p tangtuy15 11-06-2016 2 0   Download

 • Nghề Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không, được thực hiện trên cơ sở kết hợp việc sử dụng con người, khai thác các thiết bị an ninh để xác định đúng hành khách, nhân viên, người tham quan và phát hiện, loại bỏ vũ khí, chất cháy nổ, vật phẩm nguy hiểm bị cấm vào khu vực hạn chế hàng không hoặc lên tàu bay.

  pdf146p tangtuy15 11-06-2016 4 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6192:2010 quy định quy trình và thiết bị, trong những giới hạn nhất định, sẽ cho phép lấy mẫu đại diện để xác định tự động nồng độ khí của các dòng khí thải. Phương pháp này chỉ áp dụng giới hạn để xác định oxi (O2), cacbon dioxit (CO2), cacbon monoxit (CO), lưu huỳnh dioxit (SO2), nitơ monoxit (NO) và nitơ dioxit (NO2), hoặc tổng NO và NO2 tính theo nitơ dioxit.

  doc21p thangnamvoiva13 17-08-2016 1 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6208:2014 quy định các yêu cầu kỹ thuật và đo lường, phép kiểm tra dụng cụ đo chỉ thị số dùng để xác định các phần thể tích của các khí thải phát ra từ ô tô. Các dụng cụ đo này phải tuân theo các điều kiện để đáp ứng các yêu cầu của tổ chức quốc tế về đo lường hợp pháp (OIML) và cũng để xác lập các yêu cầu về đặc tính.

  doc31p thangnamvoiva13 17-08-2016 1 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7358:2010 áp dụng cho khí thải gây ô nhiễm phát ra từ xe máy hai hoặc ba bánh lắp động cơ cháy cưỡng bức, có khối lượng bản thân nhỏ hơn 400 kg, vận tốc thiết kế lớn nhất không vượt quá 50 km/h và dung tích làm việc của xy lanh không vượt quá 50 cm3.

  doc27p thangnamvoiva13 17-08-2016 2 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10469-1:2014 về Phương tiện giao thông đường bộ - Đo chất phát thải và tiêu thụ nhiên liệu của xe hybrid điện - Phần 1: Hybrid điện không nạp điện bằng nguồn điện bên ngoài quy định quy trình thử trên băng thử động lực để đo các chất phát thải, năng lượng điện và tiêu thụ nhiên liệu của các phương tiện giao thông đường bộ, sau đây gọi là các xe.

  doc23p thangnamvoiva13 17-08-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6189-1-2009 quy định phương pháp thu nhỏ để phát hiện và đếm khuẩn đường ruột chính trong nước mặt và nước thải bằng cách nuôi cấy trong môi trường lỏng. Phương pháp này có thể áp dụng cho tất cá các loại nước mặt và nước thải, đặc biệt là nước có chứa một lượng lớn các chất lơ lửng.

  doc19p thangnamvoiva15 22-08-2016 4 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7357:2010 áp dụng cho khí thải gây ô nhiễm phát ra từ động cơ đốt trong của mô tô hai, ba hoặc bốn bánh, có khối lượng bản thân nhỏ hơn 400 kg, vận tốc thiết kế lớn nhất vượt quá 50 km/h và/hoặc dung tích làm việc của xi lanh lớn hơn 50 cm3.

  doc51p thangnamvoiva15 22-08-2016 4 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6210:1996 qui định những yêu cầu chung và việc lắp đặt dụng cụ đo độ khói của khí xả phát ra từ động cơ điêzen của các phương tiện giao thông đường bộ làm việc ở điều kiện trạng thái ổn định. Dụng cụ này thường là “khói kế”).

  doc31p thangnamvoiva18 05-09-2016 2 0   Download

Đồng bộ tài khoản