Tiêu chuẩn qưy chuẩn

Xem 1-20 trên 5376 kết quả Tiêu chuẩn qưy chuẩn
 • Luật này quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

  doc23p meomeo 10-05-2009 816 213   Download

 • Tiêu chuẩn Quy hoạch - Khảo sát - Trắc địa xây dựng do NXB Giao thông vận tải trình bày về tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn, tiêu chuẩn trắc địa xây dựng. Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung một cách cụ thể hơn.

  pdf140p taydoc08 25-02-2012 313 123   Download

 • Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế các công trình giao thông xây dựng trong các vùng có cấp động đất 7,8 và 9 (sau đây gọi là các vùng có động đât. Việc xác định loại công trình có tính chất đến tải trọng động đất sẽ do bộ Giao thông vận tải quyết định cụ thể. Các công trình khác của ngạn xây dựng giao thông không nói đến trong tiêu chuẩn này như: nhà ga, bến ô tô, nhà máy, nhà kho, trạm bưu điện, đài phát sóng...

  pdf40p augi19 11-04-2012 185 40   Download

 • Tiêu chuẩn này bao gồm các quy định chủ yếu về thiết kế cần phải áp dụng khi lập, thẩm định, xét duyệt các dự án thủy lợi. Trong tài liệu về tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam công trình thủy lợi các quy định chủ yếu về thiết kế. Mời các bạn tham khảo!

  pdf36p duong01219290888 17-02-2014 53 10   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8224:2009 giới thiệu đến các bạn nội dung về công trình thuỷ lợi - các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình. Tiêu chuẩn này bao gồm những quy định chủ yếu về lưới khống chế cơ sở mặt bằng địa hình từ lưới hạng 4, giải tích 1, giải tích 2, đường chuyền cấp 1, cấp 2, nối với lưới khống chế quốc gia (hạng 0, II, III ), phục vụ đo vẽ địa hình các công trình thủy lợi ở Việt Nam.

  doc57p thaoqb86 08-12-2015 35 8   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6225-3:2011 - ISO 7393-3:1990. Tiêu chuẩn giới thiệu về chất lượng nước - xác định clo tự do và clo tổng số - phần 3: phương pháp chuẩn độ iot xác định clo tổng số. Phần tiêu chuẩn này quy định phương pháp chuẩn độ iot để xác định clo tổng số trong nước

  doc7p susuqb 17-12-2015 29 9   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8135:2009. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về thịt và sản phẩm thịt - xác định độ ẩm (phương pháp chuẩn). Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chuẩn để xác định độ ẩm của thịt và sản phẩm thịt.

  doc5p thaoqb86 08-12-2015 16 6   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7699-2-29:2007 giới thiệu nội dung về thử nghiệm môi trường – phần 2-29 : các thử nghiệm – thử nghiệm EB và hướng dẫn: va đập. Tiêu chuẩn này đưa ra quy trình tiêu chuẩn để xác định khả năng của mẫu chịu các mức khắc nghiệt quy định về va đập.

  doc11p hoathomthao95 11-12-2015 17 4   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4833-1:2002 giới thiệu đến các bạn nội dung về thịt và sản phẩm thịt - lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử - phần 1: Lấy mẫu. Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn chung và quy định quy trình lấy mẫu ban đầu của thịt và sản phẩm thịt.

  doc5p mylove555 25-12-2015 23 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9721:2013 - ISO 11817:1994 về Cà phê rang xay – xác định độ ẩm – phương pháp Karl Fischer (phương pháp chuẩn). Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ ẩm của cà phê rang xay bằng phương pháp chuẩn độ Karl Fischer. Phương pháp này có độ chính xác cao, vì vậy thích hợp để làm phương pháp chuẩn.

  doc6p pechi1412 25-11-2015 43 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9291:2012 trình bày nội dung về phân bón - xác định cadimi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện (không ngọn lửa). Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp xác định hàm lượng cadimi tổng số trong phân bón bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện (không ngọn lửa).

  doc5p peheo273 25-11-2015 17 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9489:2012 - ASTM C1383-04. Tiêu chuẩn về Bê tông - xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập. Tiêu chuẩn này quy định quy trình xác định chiều dày của bản bê tông, mặt đường bê tông, bản mặt cầu, tường hoặc các kết cấu dạng bản khác bằng phương pháp phản xạ xung va đập.

  doc17p peheo273 25-11-2015 20 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-4:2011 trình bày nội dung về quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 4: Vắc xin vô hoạt phòng hội chứng giảm đẻ ở gà. Tiêu chuẩn này quy định quy trình kiểm nghiệm vắc xin vô hoạt phòng hội chứng giảm đẻ ở gà, sản xuất từ chủng vi rút Egg Drop Syndrome 76 (EDS), dạng đông khô.

  doc6p chuotchuot09 03-12-2015 14 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8377:2010. Tiêu chuẩn về Tôm và sản phẩm tôm – phát hiện virut gây bệnh đốm trắng (WSSV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR). Tiêu chuẩn này quy định trình tự, nội dung phương pháp phát hiện virut gây bệnh đốm trắng (WSSV) trên tôm bố mẹ, tôm giống, tôm nuôi thương phẩm của các loài tôm thuộc chi Tôm he (Penaeus) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR).

  doc11p chuotchuot09 05-12-2015 9 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8099-4:2009 - ISO 8968-4:2001 trình bày về sữa - xác định hàm lượng nitơ - phần 4: phương pháp xác định hàm lượng nitơ phi protein. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng nitơ phi protein trong sữa nguyên chất hoặc sữa gầy dạng lỏng.

  doc5p thaoqb86 08-12-2015 19 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8301:2009 trình bày về công trình thủy lợi - máy đóng mở kiểu vít - yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao các máy đóng mở kiểu vít dùng để nâng cửa van trong các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông, cải tạo môi trường... Mời các bạn tham khảo.

  doc41p thaoqb86 08-12-2015 32 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7868:2008 trình bày nội dung về dẫn xuất dầu và mỡ - este metyl axit béo (FAME) - xác định hàm lượng este và este metyl axit linolenic. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng este của este metyl axit béo (FAME) được sử dụng như nhiên liệu sinh học tinh khiết hoặc như một thành phần pha trộn dùng làm nhiên liệu đốt và nhiên liệu điêzen. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng để xác định hàm lượng este metyl axit linolenic.

  doc6p thaoqb86 10-12-2015 8 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5973:1995 - ISO 9359:1989 giới thiệu về chất lượng không khí - phương pháp lấy mẫu phân tầng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đánh giá một số khía cạnh của chất lượng không khi xung quanh biểu diễn theo phân vị bách phân và giá trị trung bình bằng cách sử dụng nguyên tắc lấy mẫu phân tầng.

  doc15p mylove555 22-12-2015 20 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8724:2012 giới thiệu về đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm, áp dụng cho đất loại cát và sạn sỏi hạt nhỏ (cỡ hạt từ 2 mm đến 5 mm), dùng trong xây dựng công trình thủy lợi.

  doc6p peheo273 26-11-2015 14 1   Download

 • 1.1. Bản quy trình kỹ thuật này được ban hành để thiết kế cầu làm mới vĩnh cửu (trong đó có cầu cạn, cầu vượt, cầu dẫn v.v…) và cống dưới nền đường trên các tuyến đường sắt khổ 1000mm, 1435mm và tuyến đường ô tô, các đường phố và đường qua thành phố. Các loại cầu khôi phục, cải tạo nâng cấp theo quy trình riêng.

  pdf13p tuongvan 05-09-2009 1072 172   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản