Tiêu chuẩn ra quyết định

Xem 1-20 trên 192 kết quả Tiêu chuẩn ra quyết định
 • Ra quyết định là một trong những chức năng cơ bản của nhà quản lý.

  pdf24p akvevn 08-04-2011 361 101   Download

 • Bài giảng Tổng quan lý thuyết tập mờ và mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn do TS. Lưu Quốc Đạt biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về lịch sử ra đời và ứng dụng của lý thuyết tập mờ; lý thuyết tập mờ; mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn.

  pdf26p maiyeumaiyeu23 12-12-2016 13 4   Download

 • Nghiên cứu này xây dựng mô hình ra quyết định tích hợp mới để lựa chọn và phân nhóm nhà cung cấp xanh. Mô hình đề xuất kết hợp phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để xác định trọng số và phương pháp điểm lý tưởng (TOPSIS) để xếp hạng và phân nhóm các nhà cung cấp xanh tiềm năng. Mô hình đề xuất cho phép giá trị tỷ lệ của các lựa chọn và trọng số của các tiêu chuẩn đánh giá được biểu diễn dưới dạng các biến ngôn ngữ.

  pdf12p hieutinhcotu 19-06-2017 8 2   Download

 • a. Nhận diện tình huống: Kinh doanh một sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của sinh viên. b. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá - dịch vụ, sản phẩm phù hợp sinh viên. - chi phí kinh doanh thấp - giá thành thấp - không tốn nhiều thời gian cho người kinh doanh

  doc5p noheart15 11-08-2011 299 81   Download

 • Quan niệm về quyết định, phương pháp chung của việc ra quyết định theo khoa học, trình tự chung của việc ra quyết định, phương pháp, tiêu chuẩn và điều kiện thực hiện quyết định khoa học là những nội dung chính trong bài giảng chương 3 " Quyết định trong quản trị". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt36p quangxuan35 26-10-2015 24 10   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương Quyết định trong quản trị do TS. Bùi Quang Xuân biên soạn trình bày các nội dung sau: Quan niệm về quyết định, phương pháp chung của việc ra quyết định theo khoa học, trình tự chung của việc ra quyết định, phương pháp, tiêu chuẩn và điều kiện thực hiện quyết định khoa học.

  ppt36p chuakieudam 04-09-2017 28 2   Download

 • Mục tiêu học tập: Mô tả được qui trình ra quyết định Nắm được vai trò của kế toán viên đối với việc ra quyết định Nắm được các tiêu chuẩn của thông tin thích hợp Nắm được cách phân tích các chi phí và thu nhập thích hợp Có khả năng phân tích các thông tin về chi phí và doanh thu thích hợp cho các tình huống ra quyết định đặc biệt

  ppt41p newbievnx 06-03-2011 253 86   Download

 • Các vấn đề chung về tiêu chuẩn hoá. Các khái niệm cơ bản. Tiêu chuẩn Có nhiều định nghĩa khác nhau, thay đổi theo thời gian, phản ánh quan điểm khác nhau về tiêu chuẩnHiện tại, tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) đưa ra một định nghĩa tiêu chuẩn, được nhiều quốc gia, tổ chức công nhận rộng rãi, định nghĩa này.

  pdf44p yeumala 07-04-2012 153 79   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9945-3:2013 đưa ra hướng dẫn việc sử dụng các biểu đồ kiểm soát chấp nhận và thiết lập các quy trình chung cho việc xác định cỡ mẫu, giới hạn hành động và chuẩn mực quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc17p thangnamvoiva12 12-08-2016 19 13   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9945-4:2013 đưa ra các quy trình thống kê để thiết lập chương trình tổng tích lũy (cusum) đối với kiểm soát quá trình và kiểm soát chất lượng bằng cách sử dụng dữ liệu định lượng (đo được) và dữ liệu định tính. Tiêu chuẩn này mô tả các phương pháp có mục đích chung là ra quyết định bằng cách sử dụng các kỹ thuật tổng tích lũy (cusum) cho việc theo dõi, kiểm soát và phân tích quá khứ.

  doc64p thangnamvoiva13 17-08-2016 26 13   Download

 • Kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn •Khái niệm quyết định ngắn hạn và tiêu chuẩn chọn quyết định ngắn hạn •Thông tin thích hợp với việc ra quyết định •Ứng dụng thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn 2 Kế toán quản trị cho việc ra quyết định dài hạn •Khái niệm và đặc điểm của vốn đầu tư dài hạn •Thời giá tiền tệ và những ảnh hưởng đến vốn đầu tư dài hạn •Thông tin thích hợp với ra quyết định đầu t...

  pdf19p alt_12 24-07-2013 84 12   Download

 • Đơn vị năng lực này đề cập năng lực cần thiết để quản lý hoạt động bộ phận lễ tân, cụ thể bao gồm các thành phần và tiêu chí thực hiện như sau: Giám sát và nâng cao hoạt động lễ tân, lập kế hoạch và tổ chức quá trình làm việc, duy trì báo cáo tại nơi làm việc, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định.

  pdf3p tangtuy14 07-06-2016 10 2   Download

 • Xác định tiêu chuẩn an toàn đối với đê biển Việt Nam, ngoài phương việc xem xét chọn tối ưu về kinh tế thì việc đánh giá, ước lượng tổn thất về con người khi có sự cố về đê cũng đặc biệt quan trọng và phải được kết hợp vào tiêu chuẩn kinh tế để người ra quyết định có thể lựa chọn nâng cao hay hạ thấp tiêu chuẩn an toàn.

  pdf6p thaodien102 16-11-2015 17 1   Download

 • Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết đối với công tác quản lý hoạt động bộ phận buồng. Đơn vị năng lực này gồm có các thành phần và tiêu chí thực hiện như sau: Giám sát và cải thiện hoạt động của bộ phận buồng, lập kế hoạch và tổ chức công việc, duy trì các hồ sơ tại nơi làm việc, giải quyết các vấn đề và ra quyết định.

  pdf3p tangtuy14 07-06-2016 6 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10990:2015 đưa ra các hướng dẫn được thiết kế để hỗ trợ việc ra quyết định và đánh giá xác nhận các nguyên tắc được sử dụng để thu được dữ liệu phân tử chất lượng cao đối với việc nhận biết giống.

  pdf19p thangnamvoiva17 08-09-2016 6 1   Download

 • Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết trong việc giám sát, duy trì và cải thiện hoạt động của bộ phận buồng. Đơn vị năng lực này gồm có các thành phần và tiêu chí thực hiện như sau: Giám sát, duy trì và cải thiện hoạt động của bộ phận buồng; lên kế hoạch và sắp xếp thứ tự công việc; giải quyết các vấn đề và đưa ra quyết định.

  pdf4p tangtuy14 07-06-2016 10 0   Download

 • Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để giám sát, duy trì và cải thiện dịch vụ ăn uống. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này bao gồm: Giám sát, duy trì và cải thiện dịch vụ ăn uống; lập kế hoạch và tổ chức công việc; giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định.

  doc4p tangtuy14 07-06-2016 3 0   Download

 • Đơn vị năng lực này tập trung vào các năng lực cần có để lập kế hoạch, quản lý và tổ chức các cuộc họp nhằm đạt được các mục tiêu đã định, có thể giải quyết các vướng mắc, ra quyết định và tham vấn ý kiến của những người khác hoặc trao đổi thông tin và kiến thức.

  pdf3p tangtuy14 07-06-2016 9 0   Download

 • Đơn vị năng lực này đề cập đến các năng lực cần có để quản lý quá trình an toàn và sức khỏe trong phạm vi trách nhiệm của bạn. Đơn vị năng lực này không dừng ở các quy định pháp lý về sức khỏe và an toàn lao động mà còn hướng tới các tình huống trong đó sức khỏe và an toàn lao động được tính đến trong quá trình lập kế hoạch, ra quyết định và nằm trong “văn hóa” thuộc phạm vi trách nhiệm của bạn.

  pdf4p tangtuy14 07-06-2016 6 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11186:2015 quy định phương pháp phân tích thống kê các dữ liệu từ các phép thử phân biệt cảm quan lựa chọn bắt buộc như phép thử tam giác, phép thử hai-ba, phép thử 3-AFC, phép thử 2-AFC, trong đó sau mỗi lần thực hiện phép thử phân biệt có thể đưa ra quyết định dừng thử và công bố sự khác biệt, dùng thử và công bố không có sự khác biệt hay tiếp tục thử.

  pdf14p thangnamvoiva19 13-09-2016 5 0   Download

Đồng bộ tài khoản