Tiêu chuẩn tàu cá

Xem 1-20 trên 188 kết quả Tiêu chuẩn tàu cá
 • Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 135:1999 về Tàu cá - Ðiều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm qui định những điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh trên các tàu đánh bắt, xử lý, bảo quản và vận chuyển thủy sản dùng làm thực phẩm (dưới đây gọi tắt là tàu cá). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p bautroibinhyen9 18-12-2016 2 0   Download

 • QCVN :2008/BNNPTNT do Viện nghiên cứu hải sản biên soạn, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành theo quyết định số: /2008/QĐ-BNNPTNT ngày tháng năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên các tàu đánh bắt, chế biến, thu mua và vận chuyển thuỷ sản (dưới đây gọi tắt...

  doc10p hovantoai 11-03-2013 70 12   Download

 • Mục đích nghiên cứu Trong thành phần của nước thải đáy tàu (nước lacanh) có một lượng không nhỏ là sản phẩm của dầu mỏ: dầu DO, dầu bôi trơn, dầu bôi trơn có lẫn cặn, muội than sẽ theo con đường bơm nước thải đổ ra biển. Đây chính là một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường biển.

  pdf3p langtucodon01 21-12-2010 72 12   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7111:2002 tiêu chuẩn về quy phạm phân cấp và đóng tàu cá biển cỡ nhỏ có nội dung gồm 7 phần, nội dung trình bày về kết cấu thân tàu và trang thiết bị, hệ thống máy tàu, trang thiết bị nghề cá, hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu cá cỡ nhỏ,...

  pdf136p ngochung1989 09-12-2015 41 10   Download

 • Kiểm định sự đồng nhất của phương sai theo tiêu chuẩn Cochran Sau khi thực hiện xong thí nghiệm, các kết quả thu được từ thực nghiệm bằng trực quan đều được kiểm tra lại để loại bỏ các sai số thô trong thí nghiệm. Việc kiểm tra dựa vào tiêu chuẩn Cochran và được tiến hành theo thứ tự sau

  pdf15p langtucodon01 21-12-2010 74 9   Download

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Điều khiển tàu biển bao gồm: Phần 1 - Giới thiệu chung, phần 2 - Mô tả nghề, phần 3 - Danh mục công việc, phần 4 - Tiêu chuẩn thực hiện công việc.

  pdf223p tangtuy15 11-06-2016 18 4   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6275:2003 áp dụng cho việc kiểm tra và chế tạo hệ thống làm lạnh hàng và các hệ thống phụ trợ gồm cả hệ thống điều chỉnh thành phần không khí của các tàu đã hoặc sẽ được Đăng kiểm Việt Nam (sau đây gọi là Đăng kiểm) phân cấp và tuân theo Chương 2, Phần 1A của TCVN 6259 : 2003 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

  doc49p thangnamvoiva16 26-08-2016 9 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7921-3-6:2014 phân loại các nhóm tham số môi trường và độ khắc nghiệt của chúng mà sản phẩm phải chịu khi được lắp đặt trên tàu thuyền. Tàu thuyền nơi mà sản phẩm có thể được đặt lâu dài hoặc tạm thời bao gồm: tàu thuyền chạy bằng phương tiện cơ khí, kể cả các khối di động ngoài khơi; tàu thuyền không chạy bằng phương tiện cơ khí, kể cả thuyền buồm và bè cứu sinh. Mời các bạn tham khảo.

  doc11p thangnamvoiva11 10-08-2016 6 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 266:2000 về Cầu và cống quy phạm thi công và nghiệm thu được thi hành đối với tất cả các tổ chức tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các nhà thầu khi thi công và nghiệm thu các cầu cống xây dựng mới vĩnh cửu hoặc cải tạo (trong đó bao gồm đường ống, máng nước, cầu tàu bến cảng, cầu vượt cạn, cầu dành cho người đi bộ) thuộc đường sắt, đường tàu điện, đường ô tô (gồm cả đường nội bộ của các xí nghiệp và tổ chức n...

  doc33p bautroibinhyen17 17-02-2017 7 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 19:1974 về Các giai đoạn thiết kế tàu cá quy định các giai đoạn thiết kế của tất cả các loại tàu cá trong ngành thủy sản. Tiêu chuẩn này không quy định nội dung của các giai đoạn thiết kế tàu cá.

  doc2p bautroibinhyen17 17-02-2017 4 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 20:1974 về Nội dung và phương pháp xây dựng nhiệm vụ thiết kế tàu cá quy định nội dung và phương pháp xây dựng nhiệm vụ thiết kế của tất cả các loại tàu dùng trong ngành thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p bautroibinhyen17 17-02-2017 1 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 21:1974 về Nội dung thiết kế sơ bộ tàu cá quy định nội dung thiết kế sơ bộ của tất cả các loại tàu dùng trong ngành thủy sản. Tiêu chuẩn này không quy định phương pháp thiết kế sơ bộ các loại tàu dùng trong ngành thủy sản.

  doc5p bautroibinhyen17 17-02-2017 4 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 2:1974 về Nội dung thiết kế kỹ thuật tàu cá chỉ quy định nội dung thiết kế kỹ thuật của tất cả các loại tàu dùng trong ngành thủy sản. Tiêu chuẩn này không quy định phương pháp thiết kế kỹ thuật của các loại tàu dùng trong ngành thủy sản.

  doc9p bautroibinhyen17 17-02-2017 2 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 23:1974 về Hệ thống quản lý bản vẽ tàu cá - Sản phẩm và các phần cấu thành của sản phẩm áp dụng cho việc lập các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật của sản phẩm sản xuất chính, sản xuất phụ và các phần cấu thành của sản phẩm trong ngành đóng tàu cá. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p bautroibinhyen17 17-02-2017 3 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 24:1974 về Hệ thống quản lý bản vẽ tàu cá - Các loại bản vẽ và tài liệu kỹ thuật áp dụng cho các loại bản vẽ và tài liệu kỹ thuật tàu cá trong ngành thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p bautroibinhyen17 17-02-2017 4 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 25:1974 về Hệ thống quản lý bản vẽ tàu cá - Khung tên và bảng kê trên các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật quy định các mẫu khung tên và bảng kê trên các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật của tàu cá và các phần cấu thành của nó.

  doc13p bautroibinhyen17 17-02-2017 2 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 26:1974 về Hệ thống quản lý bản vẽ tàu cá - Ký hiệu các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật áp dụng cho các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật của sản phẩm tàu cá trong ngành thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc23p bautroibinhyen17 17-02-2017 2 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 27:1974 về Bản vẽ tàu cá - Tỷ lệ quy định tỷ lệ của các hình biểu diễn trên bản vẽ tàu cá. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các bản vẽ in hoặc ảnh chụp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc1p bautroibinhyen17 17-02-2017 2 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 28:1974 về Bản vẽ tàu cá - Ký hiệu bằng chữ quy định ký hiệu và kích thước quy đổi trên các đại lượng ghi bằng chữ trên những bản vẽ và tài liệu kỹ thuật tàu cá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p bautroibinhyen17 17-02-2017 2 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 29:1974 về Bản vẽ tàu cá - Vị trí các đường lý thuyết - Trên bản vẽ kết cấu tàu thép quy định vị trí các đường lý thuyết trên bản vẽ kết cấu của tất cả các loại tàu cá thân bằng thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p bautroibinhyen17 17-02-2017 4 1   Download

Đồng bộ tài khoản