» 

Tiêu Chuẩn Thủy Lợi

 • Tiêu chuẩn TCVN 7957:2008

  TCVN 7957:2008 Mục Lục Phạm vi áp dụng .. Tài liệu viện dẫn Quy định chung Tiêu chuẩn thải nước và tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước Sơ đồ và hệ thống thoát nước Mạng lưới thoát nước và các công trình trên mạng lưới Trạm bơm nước thải và trạm bơm không khí Các công trình xử lý nước thải Hệ thống thoát nước khu vực nhỏ

  pdf 96p ctnhukieu10 27-04-2011 662 219

 • Tiêu chuẩn tcvn 6984: 2001

  TIêu chuẩn vIệt nam tcvn 6984: 2001 Chất luợng nuớc − Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh Water quality – Standards for industrial effluents discharged into rivers using for protection of aquatic life 1 Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công...

  pdf 2p ctnhukieu10 27-04-2011 111 43

 • TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 65 – 2001

  Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ***** Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 65 – 2001 HỖN HỢP BÊ TÔNG THỦY CÔNG VÀ BÊ TÔNG THỦY CÔNG PHƯƠNG PHÁP THỬ Hydraulic Concrete Mixture and Hydraulic Concrete - Methods of Testing (Ban hành theo quyết định số: /2001/QĐ-BNN năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. QUI ĐỊNH...

  pdf 14p ctnhukieu10 27-04-2011 104 39

 • TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 66 – 2001

  Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ***** Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 66 - 2001 XI MĂNG DÙNG CHO BÊ TÔNG THỦY CÔNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Cement for Hydraulic Concrete - Technical Requirements (Ban hành theo quyết định số: nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Tiêu chuẩn này nêu lên một số qui định cần thiết đối với xi...

  pdf 7p ctnhukieu10 27-04-2011 104 31

 • TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 69 – 2001

  Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ***** Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 69 – 2001 CÁT DÙNG CHO BÊ TÔNG THỦY CÔNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ Sand for Hydraulic Concrete - Methods of Testing (Ban hành theo quyết định số: 69 /2001/QĐ-BNN năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Tiêu chuẩn này qui định...

  pdf 6p ctnhukieu10 27-04-2011 62 17

 • TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 67 – 2001

  Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ***** Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 67 – 2001 XI MĂNG DÙNG CHO BÊ TÔNG THỦY CÔNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ Cement for Hydraulic Concrete - Methods of Testing (Ban hành theo quyết định số: 67 /2001/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) năm 2001 1. QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Tiêu chuẩn này qui...

  pdf 10p ctnhukieu10 27-04-2011 72 17

 • TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 73 – 2001

  Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ***** Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 73 – 2001 NƯỚC DÙNG CHO BÊ TÔNG THỦY CÔNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ Water for Hydraulic Concrete - Testing Methods (Ban hành theo quyết định số: 73/2001/QĐ-BNN năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Tiêu chẩn này dùng cho...

  pdf 7p ctnhukieu10 27-04-2011 61 16

 • TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 71 – 2001

  Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ***** Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 71 – 2001 ĐÁ DĂM, SỎI VÀ SỎI DĂM DÙNG CHO BÊ TÔNG THỦY CÔNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ Crushed Stone, Gravel, Crushed Gravel - Methods of Testing (Ban hành theo quyết định số: 71/2001/QĐ-BNN năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. QUI ĐỊNH CHUNG...

  pdf 5p ctnhukieu10 27-04-2011 68 14

 • TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 72 – 2001

  Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ***** Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 72 – 2001 NƯỚC DÙNG CHO BÊ TÔNG THỦY CÔNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Water for Hydraulic Concrete - Technical Requirements (Ban hành theo quyết định số: nghiệp và Phát triển nông thôn) 72/2001/QĐ-BNN năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông 1. QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Tiêu chẩn này dùng...

  pdf 4p ctnhukieu10 27-04-2011 48 12

 • Móng cọc- tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc được áp dụng được áp dụng cho các công trình thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông,thủy lợi và các ngành có liên quan khác. Phạm vi áp dụng của Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc đ|ợc áp dụng cho các công trình thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và các ngành có liên quan...

  pdf 66p badao259 10-12-2009 983 370

 • Báo cáo khoa quản lý - kinh doanh: Bộ tiêu chuẩn ISO 9000

  ISO là tổ chức phi chính phủ, ra đời từ năm 1947, trụ sở chính tại GENEVE-THỤY SỸ. Ngôn ngữ sử là Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Nga. Theo tiếng Anh là ISO, theo tiếng Pháp là OZN. Pham vi hoạt động của ISO là tất cả các lĩnh vực. Với nhiệm vụ thúc đẩy sự phát triển của vấn đề tiêu chuẩn hóa và những hoạt động có liên quan, trao đổi hàng hóa, dịch vụ và sự hợp tác phát triển trong các...

  doc 38p khanhduonghaui 14-06-2010 385 228

 • Tiêu chuẩn thiết kế công trình thủy lợi

  Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn thiết kế công trình thủy lợi', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 44p huuhongtl 28-08-2010 370 199

 • Tiêu chuẩn thiết kế - Hệ thống kênh tưới

  Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn thiết kế - Hệ thống kênh tưới . Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu khi thiết kế mới và thiết kế sửa chữa các hệ thống kênh tưới

  pdf 67p huuhongtl 28-08-2010 433 197

 • Sổ tay Kỹ Thuật Thuỷ Lợi -Phần 1-Tập 2 -Chương 2

  Phần 1: Cơ sở Kỹ thuật Thuỷ lợi. Tập 2 - "Vật liệu Xây dựng và Kết cấu công trình".Chương 2. Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép.Tính toán kết cấu như vừa nêu được tiến hành theo “Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công TCVN 4116-1985” và các tài liệu liên quan khác.

  pdf 0p kieuphong21051 11-08-2010 244 188

 • Tiêu chuẩn ngành 22TCN 262- 2000

  Quy định về hồ sơ phương tiện: Khi tiến hành kiểm tra định kỳ nếu thiếu một trong những giấy tờ quy định dưới đấy xuất trình cho các cơ sở kiểm định kỹ thuật phương tiện sẽ bị coi là không đạt tiêu chuẩn. Giấy chứng nhận đăng ký biển số của phương tiện. Giấy phép lưu hành đang có hiệu lực (đối với phương tiện đã sử dụng). Hồ sơ kỹ thuật hợp lệ theo quy...

  pdf 51p kieuphong21052 10-08-2010 604 188

 • Tiêu chuẩn thiết kế - Nền các công trình thủy công

  Tham khảo sách 'tiêu chuẩn thiết kế - nền các công trình thủy công', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 62p huuhongtl 28-08-2010 318 186

 • Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 195 2006

  Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 195 2006. Thành phần khối lượng khảo sát địa chất,trong các giai đoạn lập dự án, và thiết kế công trình thủy lợi.Căn cứ nghị định 86/2001/NĐ-CP ngày 18thanhs 07 năm 2003 của chính phủ qui định chức năng ,nhiệm vụ ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  pdf 58p kieuphong21052 10-08-2010 517 176

 • KẾT CẤU THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

  Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế kết cấu thép các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Tiêu chuẩn này không dùng để thiết kế các công trình giao thông, thủy lợi như các loại cầu, công trình trên đường, cửa van, đường ống, v.v... Khi thiết kế kết cấu thép của một số loại công trình chuyên dụng như kết cấu lò cao, công trình thủy công, công trình ngoài biển hoặc kết cấu thép...

  pdf 134p paradise_12 07-01-2013 385 168

 • 8 tiêu chuẩn nuôi cá tra, ba sa

  Trường Đại học Cần Thơ và Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) vừa tổ chức cuộc hội thảo: “Đối thoại về nuôi cá tra, ba sa” nhằm xem xét lại kết quả của nhóm hỗ trợ kỹ thuật và vạch ra đường lối cho thời gian tới xây dựng tiêu chuẩn nuôi cá tra, ba sa. Nhóm kỹ thuật này được thành lập tháng 5 - 2008, nghiên cứu từ 20% số người nuôi thành đạt ở nhiều quốc gia, và các...

  pdf 3p womanhood911_03 13-10-2009 395 148

 • Tiêu chuẩn ngành TCXD VN 285: 2002

  Tiêu chuẩn ngành TCXD VN 285: 2002. Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế .Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Hydraulic works - The basic stipulation for design

  pdf 33p kieuphong21052 10-08-2010 458 128

 • + Xem thêm 228 Tiêu Chuẩn Thủy Lợi khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản