Tiêu chuẩn vật chất hậu cần

Xem 1-15 trên 15 kết quả Tiêu chuẩn vật chất hậu cần
 • Nghị định quy định Tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân

  doc7p slu115 25-04-2010 119 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định 65/2009/nđ-cp của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 123/2003/nđ-cp ngày 22/10/2003 quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p 1huutri 06-08-2009 1493 78   Download

 • Nghị định 65/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 307 65   Download

 • Thông tư liên tịch 15/2007/TTLT-BCA-BTC-BKH&ĐT của Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2006/NĐ-CP ngày 10/3/2006 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân

  doc4p hoangchau 19-08-2009 107 9   Download

 • Thông tư liên tịch số 15/2007/TTLT-BCA-BTC-BKH&ĐT về việc tiêu chuẩn vật chất hậu cần do Bộ Công An - Bộ Tài Chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng công an nhân dân

  pdf4p lawvhxh7 16-11-2009 71 6   Download

 • Thông tư số: 116/2015/TT-BQP quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu; căn cứ Luật Cơ yếu ngày 26 tháng 11 năm 2011; căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;...

  pdf10p cuonghuyen0628 13-11-2015 9 0   Download

 • Nghị định 25/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân

  doc30p dangngoclan 19-08-2009 266 60   Download

 • Thông tư liên tịch 74/2006/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

  doc3p dangngoclan 19-08-2009 104 7   Download

 • Qui định về môt số chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu gồm: tiêu chuẩn vật chất hậu cần; chế độ chăm sóc y tế và chế độ nghỉ; chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hi sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; chế độ phụ cấp đặc thù cơ yếu và các chế độ, chính sách khác.

  pdf31p hoamynguyen1811 19-04-2013 17 3   Download

 • Nghị định số 65/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

  pdf25p lawttnh3 11-11-2009 151 27   Download

 • Nghị định số 01/2009/NĐ-CP về việc quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu do Chính phủ ban hành

  pdf23p lawttnh12 13-11-2009 69 8   Download

 • BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------Số: 04/2010/TTLT-BNVBTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2009/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN VẬT CHẤT HẬU CẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU

  pdf9p gachienbo 18-07-2010 80 4   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN VẬT CHẤT HẬU CẦN ĐỐI VỚI SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ ĐANG PHỤC VỤ TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật an ninh quốc gia ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật công an nhân dân ngày 28 tháng 11 năm 2005; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an; Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ...

  pdf36p minhtri2205 29-05-2013 22 3   Download

 • Các tác nhân gây và truyền bệnh gồm vi khuẩn, virus và phiêu sinh vật khi xả vào nước mặt làm cho nguồn nước không phù hợp cho ăn uống, bơi lội hay nuôi cá. Vi sinh gây bệnh tích tụ nhiều trên mô gây độc cho các loài nhuyễn thể. Nước thải có chứa muối với nồng độ cao gây ảnh hƣởng tới người, động thực vật và mùa màng. Lượng muối thải ra có nồng độ quá cao sẽ gây độc cho đất. Các hợp chất kim loại độc và các chất hữu cơ độc nếu đƣợc thải...

  pdf128p peheo_3 18-08-2012 240 115   Download

 • Đến lúc này, dường như, chúng ta đã có thể nói về một sự đứt đoạn trong các quan hệ văn hóa mỹ thuật. Hầu như ai cũng cảm thấy mỹ thuật là cần thiết như một nguồn năng lượng làm gia tăng giá trị cuộc sống, làm gia tăng các khả năng thích nghi với cuộc sống đương đại… (Lưu ý, người ta vẫn nhìn nhận, đánh giá nhau qua “cái răng, cái tóc”; từ lâu, giá trị mỹ thuật đã trở thành tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa… v.

  pdf6p thix1minh 10-10-2012 19 5   Download

Đồng bộ tài khoản