» 

Tiêu Hóa ở động Vật

 • Bài giảng Sinh học 11 bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Sinh học 11 bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Sinh học 11 bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em...

  ppt 40p linhlan_09 02-08-2014 8 2

 • Giáo án Sinh học 11 bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

  Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Sinh học 11 bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Sinh học 11 bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc 3p phucvt09 22-03-2014 2 0

 • Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

  Động vật là nhóm sinh vật tự dưỡng hay dị dưỡng? vì sao? Động vật lấy thức ăn theo phương thức nào? Sự tiến hóa của phương thức tiến hóa...........

  pdf 14p ntgioi120401 29-10-2009 816 140

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO: Bài 15. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT

  I. TIÊU HÓA LÀ GÌ ? - Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được. - Tiêu hóa ở động vật gồm: tiêu hóa nội bào( không bào tiêu hóa) và tiêu hóa ngoại bào(túi tiêu hóa, ống tiêu hóa). II. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ CƠ QUAN TIÊU HÓA. - Động vật : trùng roi, trùng giày, amip …

  pdf 7p heoxinhkute10 13-01-2011 110 16

 • Bài giảng - Bài 15. Tiêu hóa ờ động vật

  Đánh dấu X vào ô cho câu trả lời đúng về khái niệm tiêu hoá: A. Tiêu hoá là quá trình làm biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơ. B. Tiêu hoá là quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng, hình thành phân thải ra ngoài cơ thể. C. Tiêu hoá là quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra năng lượng. D.Tiêu hoá là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có...

  ppt 12p mot_hai12 27-11-2012 32 8

 • Bài giảng Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu...

  ppt 44p linhlan_09 02-08-2014 1 1

 • Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật

  Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc 3p phucvt09 22-03-2014 11 0

 • Tiêu hóa ở động vật nhai lại

  Thức ăn được thụ phấn và nhai qua rồi nuốt vào dạ cỏ với nhiều nước bọt. - Tại dạ cỏ vi sinh vật phát triển mạnh gây nên sự biết đổi sinh học..

  pdf 2p ntgioi120401 29-10-2009 1048 100

 • (Sinh học 11 - Bài 15, 16) Tiêu hóa ở động vật

  Bài 15 : Tiêu hóa ở động vật I. Tiêu hóa là gì ? - Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được. - Tiêu hóa ở động vật gồm: tiêu hóa nội bào( không bào tiêu hóa) và tiêu hóa ngoại bào(túi tiêu hóa, ống tiêu hóa). II. Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa - Động vật : trùng roi, trùng giày, amip … -...

  pdf 4p nkt_bibo44 10-02-2012 182 22

 • Tiến hóa của hệ tiêu hóa

  Hệ tiêu hoá ở động vật phát triển theo chiều hướng từ đơn giản đến phức tạp và thích nghi với các loại thức ăn khác nhau. 1. Tiêu hoá ở động vật chưa có hệ tiêu hoá Động vật nguyên sinh là động vật chưa có hệ tiêu hoá: Cơ thể động vật nguyên sinh cấu tạo từ một tế bào nên lấy thức ăn trực tiếp từ ngoài môi trường thông qua quá trình thực bào.

  pdf 6p heoxinhkute5 10-11-2010 522 81

 • Chương 4: Tiêu hóa và hấp thu

  Tiêu hóa là quá trình biến đổi thức ăn từ những dạng phức tạp thành những phần tử đơn giản xảy ra bên trong ống tiêu hóa của động vật, những phần tử này có thể được hấp thụ. Các quá trình tiêu hóa quan trọng có thể nhóm lại thành 3 động vật chính: tác động cơ giới, tác động hóa học và tác động của vi sinh vật.

  pdf 18p dantam38 11-10-2010 217 74

 • Các bệnh đường tiêu hoá ở gà nuôi trong gia đình

  Các bệnh đường tiêu hoá ở gà nuôi trong gia đình. Bệnh cầu trùng do ký sinh trùng nguyên sinh động vật gây nên. ở gà có 9 loại cầu trùng khác nhau: Gây bệnh với triệu chứng khác nhau và từng đoạn ruột khác nhau.

  pdf 3p kieuphong2105 05-08-2010 365 64

 • Tiến hóa của hệ tiêu hóa(tt)

  Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa Ống tiêu hóa có ở động vật có xương sống (cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú) và ở nhiều loài động vật không xương sống như giun đốt, côn trùng. Ống tiêu hoá cùng với các tuyến tiêu hoá như tuyến nước bọt, tuyến tuỵ, gan tạo thành hệ tiêu hoá.

  pdf 5p heoxinhkute5 10-11-2010 177 51

 • Tiêu hoá (câu hỏi & bt)

  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 1. Nêu những điểm khác nhau của cơ quan tiêu hoá ở động vật ăn thịt và động vật ăn tạp. 2. Quá trình tiêu hoá quan trọng nhất xảy ra ở đâu trong các cơ quan tiêu hoá? Vì sao? 3. Cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng được thể hiện như thế nào? 4. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất Tiêu hoá ở ruột là giai đoạn tiêu hoá...

  pdf 9p heoxinhkute10 13-01-2011 133 23

 • tiêu hóa và hấp thụ

  Tiêu hóa là quá trình biến đổi thức ăn từ những dạng phức tạp thành những phân tử đơn giản xảy ra trong ống tiêu hóa của động vật. nhưng phân tử này có thể được hấp thụ.

  pdf 18p ntgioi120402 02-11-2009 179 89

 • Sinh học 11 - Bài 16 : TIÊU HOÁ VÀ HẤP THỤ THỨC ĂN Ở ĐỘNG VẬT THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT ĂN THỊT

  Nêu được cấu tạo và chức năng của ống tiêu hoá thích nghi với thức ăn đông vật và thực vật - So sánh cấu tạo và chức năng của ống tiêu hoá ở động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật.

  pdf 5p lenovo1209 31-10-2010 320 39

 • Tiêu hoá ở khoang miệng

  Hệ tiêu hoá ở người được xem là hệ tiêu hoá điển hình cho các loài ăn tạp (vừa ăn thức ăn thực vật vừa ăn thức ăn động vật). Hệ tiêu hoá ở người gồm các cơ quan : miệng, thực quản. dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hoá. Các chất dinh dưỡng trong thức ăn đi qua các cơ quan này được tiêu hoá cơ học và hoá học trở thành các dạng đơn giản và được hấp thụ vào...

  pdf 8p heoxinhkute7 22-12-2010 142 31

 • Sinh học 11 - CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT - Bài 15 : TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT

  Mô tử được quá trình tiêu hoá trong không bào tiêu hoá, túi tiêu hoá và ống tiêu hoá. - Phân biệt được tiêu hoá nội bào và tiêu hoá ngoại bào. - Nêu được chiều hướng tiến hoá của hệ tiêu hoá. - Thấy được sự khác nhau trong hấp thụ các chất từ môi trường vào cơ thể ở động vật và thực vật.

  pdf 7p lenovo1209 31-10-2010 226 29

 • Giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p7

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p7', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p phuoctam42 20-07-2011 11 2

 • Giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p9

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p9', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p phuoctam42 20-07-2011 14 2

 • + Xem thêm 648 Tiêu Hóa ở động Vật khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản