» 

Tiểu Luận Thị Trường Chứng Khoán

 • Tiểu luận: Thị trường chứng khoán Việt Nam

  Tiểu luận: Thị trường chứng khoán Việt Nam trình bày cơ sở lý luận chứng khoán, các chỉ số chứng khoán ở Việt Nam, chức năng của chỉ số chứng khoán, thực trạng chứng khoán ở Việt Nam, giải pháp trước mắt và giải pháp lâu dài cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

  doc 29p duyen_dhcn 20-04-2014 43 13

 • Tiểu luận: Thị trường chứng khoán và thuế thu nhập cá nhân

  Tiểu luận: Thị trường chứng khoán và thuế thu nhập cá nhân nhằm trình bày tổng quan về thị trường chứng khoán, tính tất yếu của việc hình thành thị trường chứng khoán, phân loại thị trường chứng khoán, các tổ chức liên quan đến thị trường chứng khoán.

  pdf 24p orange_12 04-06-2014 6 4

 • Tiểu luận: Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay thực trạng và giải pháp

  Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay là một trong những thị trường tiềm năng, đang phát triển rất nóng, đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng đến Chính phủ vì nó có vai trò quan trọng trong việc huy động vốn, cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng, tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô. Với vai trò quan trọng đó thì một câu...

  pdf 21p kemoc5 29-05-2011 778 338

 • Tiểu luận - Thị trường chứng khoán

  Thị trường chứng khoán Việt Nam mới ra đời đầu năm 2000. Thuật ngữ “Thị trường chứng khoán” còn khá mới mẻ đối với công chúng Việt Nam. Trong khi đó ở nhiều nước trên thế giới, thị trường chứng khoán đã phát triển rất sôi động. Đầu tư vào thị trường chứng khoán đã trở nên quan trọng đối với mọi người.

  doc 22p dhcdunvst 06-10-2009 402 248

 • Tiểu luận: Thị trường chứng khoán

  Với nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, với sự nổ lực để rút ngắn khoảng cách trên con đường hội nhập với nền kinh tế thế giới đòi hỏi phải có thị trường chứng khoán.Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện bằng hình thức chứng chỉ,...

  ppt 31p vuthianh 19-04-2011 231 100

 • Tiểu luận: Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

  Tiểu luận: Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm trình bày về cơ sở lý luận thị trường chứng khoán, thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, các giải pháp nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf 42p orange_12 04-06-2014 21 8

 • Luận văn: Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoán Việt Nam

  Một trong những mục tiêu chủ yếu của đảng và nhà nước ta khi xây dựng thị trường chứng khoán là nhằm tạo ra một kệnh huy động vốn trung và dài hạn mới nhằm phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, trong mục tiêu đó bao gồm cả việc huy động vốn từ bên ngoài. kinh nghiệm ở nhiều nước đang phát triển cho thấy thị trường chứng khoán đã đóng góp một...

  pdf 80p ngochanh 29-07-2009 1161 696

 • Tiểu luận "Một số giải pháp thúc đẩy sự hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam”

  Phát triển thị trường chứng khoán là việc rất quan trọng và cần thiết khi nước ta phát triển một nền kinh tế hàng hoá. Vốn tư bản sẽ trở thành hàng hoá và tất yếu phải có một thị trường để có thể thực hiện việc trao đổi. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để tìm hiểu kỹ hơn về thị trường chứng khoán Việt Nam.

  doc 37p anhluadem 17-11-2010 886 624

 • Đề tài luận văn: Ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Tp.HCM - Trường ĐH Kinh tế

  Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này là xác định mức độ thông tin bất cân xứng giữa nhà đầu tư và công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM, xem xét yếu tố nào tác động mạnh đến vấn đề thông tin bất cân xứng hiện nay và đề ra các gợi ý chính sách nhằm làm giảm mức độ …

  pdf 89p daisy15 12-08-2010 751 383

 • Tiểu luận: Phân tích tình hình thị trường chứng khóan Việt Nam giai đoạn từ sau khủng hoảng tài chính thế giới xảy ra đến nay

  Nền kinh tế Việt Nam gia nhập WTO đã có sự phát triển đáng kể đến thị trường tài chính mà đặc biệt là thị trường chứng khóan, đã đóng góp không nhỏ trong sự phát triển chung của nền kinh tế. Với qui mô tăng trưởng mạnh qua các năm.

  doc 25p bttanh4084857 08-05-2011 768 381

 • TIỂU LUẬN MÔN : THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

  Cho đến nay, phần lớn các nước trên Thế giới đã có khoảng trên 160 Sở giao dịch chứng khoán phân tán khắp các châu lục . Sau nhiều năm chuẩn bị và chờ đợi , ngày 11-7-1998 Chính phủ đã ký Nghị định số 48/CP ban hành về chứng khoán và TTCK chính thức khai sinh cho Thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời. Cùng ngày, Chính phủ cũng ký quyết định thành lập Trung tâm Giao dịch Chứng khoán...

  ppt 35p lethuylinhthuylinh 16-06-2010 937 380

 • Tiểu luận nhóm môn tài chính tiền tệ: Đánh giá thực trạng thị trường chứng khoán VN

  Đánh giá thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam - Giải pháp kiện toàn và tạo môi trường phát triển cho thị trường giao dịch tập trung. Tổng quan lý thuyết, Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam

  ppt 71p buiduongson3 28-10-2010 710 309

 • Tiểu luận: " Giải pháp nâng cao phát triển thị trường chứng khoán"

  Để xây dựng một công trình, người thợ xây dựng cần phải có sẵn một bản vẽ chi tiết. Để hình thành và phát triển một doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh tích hợp là công cụ không thể thiếu. Tương tự, để hình thành được một thị trường chứng khóan đủ mạnh và phát triển vững chắc, cần phải hoạch định trước các mục tiêu chiến lựơc.

  doc 4p limit105 24-11-2009 469 296

 • Bài tiểu luận thị trường chứng khoán

  Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển sôi động, đi kèm với sự phát triển ấy là sự sôi động của Thị trường tài chính. Một đất nước được coi là phát triển thực sự nếu thị trường tài chính của nước đó hoạt động nhanh nhạy và hiệu quả

  doc 28p bichthao_284qb 22-03-2011 499 205

 • Tiểu luận: Nghiên cứu những nhân tố tác động tới giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Giá cổ phiếu của Việt nam trong thời gian qua đã chịu tác động của rất nhiều nhân tố, cả nhân tố kinh tế lẫn những nhân tố phi kinh tế. Việc nghiên cứu những nhân tố tác động tới giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua là hết sức quan trọng, nó cho chúng ta có những cái nhìn chính xác nhất về những biến động về giá cổ phiếu trong thời gian qua,...

  pdf 21p kemoc5 29-05-2011 277 117

 • Tiểu luận đề tài: Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay thực trạng và giải pháp

  Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay là một trong những thị trường tiềm năng, đang phát triển rất nóng, đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng đến Chính phủ vì nó có vai trò quan trọng trong việc huy động vốn, cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng, tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô.

  pdf 22p taurus23 12-09-2012 226 98

 • BÀI TIỂU LUẬN: ĐIỀU KIỆN VÀ KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP QUA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

  Thị trường chứng khoánViệt Nam mới ra đời đầu những năm 2000. Thuật ngữ “Thị trường chứng khoán” xuất hiện khá mới mẻ đối với công chúng Việt Nam. Trong khi đó ở nhiều nước trên thế giới, thị trường chứng khoán đă phát triển rất sôi động. Cho đến nay, thị trường chứng khoán đã trở thành một kênh huy động vốn trung dài hạn trong nền kinh tế thị trường, bổ sung cho...

  doc 17p noobstah 20-12-2012 208 95

 • Tiểu luận học Thị trường chứng khoán

  Chúng ta đều biết nền kinh tế thị trường hiện nay thì mục tiêu lớn nhất và cuối cùng của việc hình thành và phát triển thị trường chứng khoán là đều phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế một cách chiến lược nhất

  doc 15p vuthianh 19-04-2011 165 74

 • ĐỀ TÀI: Thị trường chứng khoán Việt Nam và các giải pháp trong thời gian tới

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: thị trường chứng khoán việt nam và các giải pháp trong thời gian tới', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p conchokon 01-10-2012 136 71

 • Đề tài: Ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán TP.HCM

  Thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu hoạt động kể từ năm 2000, khi đó thị trường chỉ được giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp.HCM, biểu thị của thị trường là chỉ số giao dịch VNIndex. Khi Trung tâm mở cửa giao dịch phiên đầu tiên thì chỉ có 2 cổ phiếu REE và SAM …

  pdf 89p matbuon_266 17-07-2012 134 57

 • + Xem thêm 270 Tiểu Luận Thị Trường Chứng Khoán khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản