» 

Tieu Luan Ve Kinh Doanh

 • Tiểu luận tài chính doanh nghiệp: Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp

  Tiểu luận tài chính doanh nghiệp: Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp trình bày về tác động của đòn bẩy trong một nền kinh tế cạnh tranh không có thuế, tác động của đòn bẩy tài chính đến tỷ suất sinh lợi, quan điểm truyền thống.

  ppt 37p blue_12 12-05-2014 46 7

 • Tiểu luận luật kinh doanh: Công ty cổ phần

  Nội dung chính của đề tài công ty cổ phần trình bày về khái niệm, đặc điểm và lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần. Đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty cổ phần. Cơ cấu, tổ chức, điều hành công ty cổ phần. Tổ chức lại, giải thể, phá sản công ty cổ phần.

  pdf 28p top_12 21-04-2014 19 4

 • Thuyết trình: Giải quyết tranh chấp kinh doanh - thương mại bằng tố tụng tòa án

  Đề tài Giải quyết tranh chấp kinh doanh – thương mại bằng tố tụng tòa án trình bày về khái quát về kinh doanh, thương mại và tranh chấp kinh doanh- thương mại. Phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng phương thức Tòa Án. Các nguyên tắc cơ bản giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại.

  ppt 33p top_12 21-04-2014 11 3

 • Đề tài: " Thực trạng về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp "

  Nói đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thì vốn có vai trò rất quan trọng . Nó là điều kiện tiền đề cho sự ra đời và là cơ sở để mở rộng sản xuất kinh doanh .Bởi vậy bất kì một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm đến vấn đề tạo lập vốn và quản lí vốn sao cho có hiệu quả nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp tên cơ sở tôn...

  pdf 16p kemoc3 11-06-2011 307 143

 • Bài tiểu luận về quản trị doanh nghiệp

  Tại sao các doanh nghiệp nhà nước cần phải cổ phần hóa và tư nhân hóa ? Hãy cho biết tình hình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước những năm gần đây 2005 – 2011.Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

  pdf 13p tuannna 08-11-2011 340 75

 • Tiểu luận: Văn hóa doanh nghiệp - yếu tố vàng cho sự thành công văn hóa doanh nghiệp tại công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh

  Tiểu luận: Văn hóa doanh nghiệp - yếu tố vàng cho sự thành công văn hóa doanh nghiệp tại công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh trình bày tổng quan về văn hóa doanh nghiệp tài chính, khái niệm và vai trò của văn hóa doanh nghiệp, văn hóa và một số nét đặc trưng văn hóa của doanh nghiệp Việt Nam, văn hóa doanh nghiệp tại công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf 26p orange_12 05-06-2014 50 14

 • Tiểu luận: Cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh

  Đề tài Cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh trình bày về khái niệm, phân loại và danh mục hàng hóa được phép kinh doanh, phạm vi và địa điểm kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại, quyền và nghĩa vụ của cá nhân kinh doanh.

  pdf 32p top_12 21-04-2014 21 12

 • Tiểu luận môn quản trị chiến lược: Chiến lược kinh doanh công ty Vinaphone giai đoạn 2010 - 2020

  Tiểu luận môn quản trị chiến lược: Chiến lược kinh doanh công ty Vinaphone giai đoạn 2010 - 2020 nhằm khái luận về kinh doanh dịch vụ điện thoại di động, đặc điểm cơ bản của thị trường người sử dụng dịch vụ điện thoại di động, phân tích môi trường kinh doanh, hoàn cảnh nội bộ công ty Vinaphone.

  pdf 89p orange_12 05-06-2014 21 11

 • Đề tài: Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Đồng Nai

  Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Đồng Nai là: Hệ thống cơ sở lý luận về kinh doanh ngoại hối và quản trị rủi ro tỷ giá tại NHTM, phân tích thực trạng quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương - chi nhánh Đồng Nai. Từ đó đánh...

  pdf 129p lexuanloi84 11-04-2014 13 8

 • Tiểu luận: Luật phá sản 2004 - Phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã

  Phá sản dù được lý giải rất khác nhau về xuất xứ, song khái niệm này đều được sử dụng để chỉ sự đổ vỡ, khánh tận, mất khả năng thanh toán trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Đề tài Luật phá sản 2004 - Phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã làm sáng rõ vấn đề trên.

  pdf 49p top_12 21-04-2014 12 7

 • Tiểu luận: Luật đầu tư chương 1 - 4

  Trong phạm vi nghiên cứu của bài tiểu luận này, nhóm chúng em xin đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất về Luật đầu tư 2005 (từ Chương I đến Chương IV) nhằm tìm hiểu và làm rõ những nội dung được qui định trong phần đầu của Luật này.

  pdf 18p top_12 21-04-2014 17 5

 • Tiểu luận: Quá trình cổ phần hoá của công ty Giấy Hải Phòng Hapaco

  Tiểu luận với đề tài "Quá trình cổ phần hoá của công ty Giấy Hải Phòng Hapaco" trình bày nội dung gồm 3 phần: phần 1 đôi nét về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, phần 2 quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, phần 3 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giấy Hải Phòng sau khi cổ phần hoá.

  doc 13p galaxyhehe 23-06-2014 8 3

 • Tiểu luận: Các vấn đề chung của doanh nghiệp

  Đề tài Các vấn đề chung của doanh nghiệp trình bày về bối cảnh chung nền kinh tế Việt Nam, khái quát chung về luật doanh nghiệp 2005. Đăng ký kinh doanh và tổ chức lại doanh nghiệp.

  pdf 42p top_12 21-04-2014 6 3

 • Thuyết trình: Kinh doanh cá thể - Hộ kinh doanh

  Nội dung chính của đề tài Kinh doanh cá thể - Hộ kinh doanh trình bày về khái niệm, đối tượng và hàng hóa kinh doanh trong cá nhân kinh doanh đồng thời nêu phạm vi kinh doanh, quyền và nghĩa vụ kinh doanh. Nêu khái niệm, đặc điểm, đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

  ppt 39p top_12 21-04-2014 11 3

 • Tiểu luận: Cho vay Doanh nghiệp

  Tiểu luận: Cho vay Doanh nghiệp nêu lý thuyết về cho vay doanh nghiệp. Cho vay doanh nghiệp là một hình thức mà tổ chức tín dụng cấp tín dụng cho doanh nghiệp để thực hiện sản xuất kinh doanh trong một thời hạn nhất định theo như thỏa thuận trong hợp đồng, với nguyên tắc hoàn trả cả gốc lẫn lãi.

  pdf 32p blue_12 09-05-2014 9 2

 • Tiểu luận: Đặc trưng doanh nhân Mỹ

  Tiểu luận: Đặc trưng doanh nhân Mỹ nhằm trình bày về văn hóa và phong tục Mỹ, đặc điểm của người Mỹ. Đặc trưng của doanh nhân Mỹ, vận dụng các đặc trưng của doanh nhân Mỹ khi giao tiếp đàm phán với Hoa Kỳ. So sánh một số đặc trưng của doanh nhân Mỹ và Nhật Bản.

  pdf 30p idol_12 06-05-2014 5 2

 • Tiểu luận: Các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện luật đầu tư trong tình hình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa

  Tiểu luận: Các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện luật đầu tư trong tình hình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa nêu việc phân loại các hình thức đầu tư như trên thể sự không hợp lý và không chính xác và ít có ý nghĩa trên thực tế. Nguyên nhân của các bất cập kể trên, theo chúng tôi xuất phát từ việc chưa có cách hiểu đúng, thống nhất về khái niệm đầu tư.

  pdf 9p blue_12 09-05-2014 6 2

 • Tiểu luận môn học: Luật kinh doanh

  Tiểu luậnc môn học: Luật kinh doanh trình bày 11 câu hỏi và câu trả lời cụ thể, chi tiết về nội dung của Luật kinh doanh. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên ngành Luật, Kinh tế.

  doc 14p hoangdajja 20-05-2014 10 2

 • Thuyết trình: Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng thủ tục trọng tài

  Đề tài Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng thủ tục trọng tài trình bày về sự cần thiết của ban hành luật trọng tài thương mại, trung tâm trọng tài, trình tự tố tụng trọng tài.

  ppt 55p top_12 21-04-2014 11 1

 • Tiểu luận " Quản trị kinh doanh quốc tế "

  Bài tiểu luận về nền kinh tế Nhật Bản và những lời khuyên trong quản trị kinh doanh quốc tê

  doc 6p banmaitinhyeu1506 30-09-2010 866 353

 • + Xem thêm 2511 Tieu Luan Ve Kinh Doanh khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản