» 

Tieu Luan Ve Phap Luat

 • Lý luận về pháp luật

  Về mặt nội dung: pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. Về mục tiêu điều chỉnh các quan hệ xã hội: - Pháp luật định hướng các quan hệ xã hội phát triển theo mục tiêu, trật tự phù hợp ý chí của giai cấp thống trị; - Pháp luật bảo vệ, củng cố quyền lợi, địa vị của giai cấp thống trị.

  ppt 20p esc_12 29-07-2013 25 1

 • Bài tiểu luận về quản trị doanh nghiệp

  Tại sao các doanh nghiệp nhà nước cần phải cổ phần hóa và tư nhân hóa ? Hãy cho biết tình hình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước những năm gần đây 2005 – 2011.Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

  pdf 13p tuannna 08-11-2011 343 75

 • BÀI TIỂU LUẬN 2 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

  Đề bài: Anh (chị) hãy đánh giá thực trạng về quan hệ hôn nhân Việt Nam trong gia đình hiện nay, qua đó chỉ ra sự khác biệt so với quan hệ hôn nhân Việt Nam trong thời kì phong kiến, với quan hệ hôn nhân phương Tây.

  doc 16p thaoanh44 21-09-2011 569 184

 • TIỂU LUẬN VỀ ' MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ SỰ VẬN DỤNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM'

  Cơ chế thị trường nước ta được điều hành bằng một hệ thống pháp luật đồng bộ dân chủ và công khai. Hệ thống pháp luật về kinh tế tài chính hoàn chỉnh sẽ là những công cụ điều chỉnh có hiệu lực các hoạt động kinh tế xã hội theo định hướng trước mắt và lâu dài của đất nước, với những quyết định đầy đủ về quyền lợi trách nhiệm, nghĩa vụ của các doanh nghiệp....

  pdf 33p caothidoanthuy 13-05-2010 274 126

 • Tiểu luận: Môi trường văn hóa của nước Pháp và Đức ảnh hưởng đến hoạt động marketing

  Môi trường văn hóa của nước Pháp và Đức ảnh hưởng đến hoạt động Marketing trong phạm vi của mình và đảm bảo thi hành pháp luật. Quyền lập pháp thuộc về Nghị viện, gồm Quốc hội và Thượng viện. Quốc hội do phổ thông đầu phiếu trực tiếp bầu ra, nhiệm kỳ 5 năm (577 đại biểu). Thượng viện được bầu gián tiếp (do các uỷ viên hội đồng vùng, tỉnh và các nghị sĩ Quốc hội...

  pdf 38p dove_12 13-06-2013 40 14

 • Tiểu luận PHÁP LUẬT VỚI ĐẠO ĐỨC

  Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự, là công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội do Nhà nước ban hành và bảo vệ, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền và được thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước. Mỗi hình thái kinh tế - xã hội đều có một kiểu Nhà nước và một kiểu pháp luật tương ứng. Lịch sử xã hội loài người đã trải qua 5 hình thái xã hội...

  doc 25p gd_0011 17-05-2013 51 14

 • Khóa luận tốt nghiệp: Chức năng của luật tư trong việc bảo vệ trật tự cạnh tranh từ góc độ nghiên cứu so sánh pháp luật cạnh tranh không lành mạnh của một số quốc gia - giải pháp hoàn thiện cho Việt Nam

  Lý luận về cạnh tranh không lành mạnh, luật chống cạnh tranh không lành mạnh, một số vấn đề lý luận của pháp luật về chức năng của luật tư. Chức năng của luật tư trong lĩnh vực cạnh tranh không lành mạnh ở một số quốc gia tiêu biểu. Các quy định về pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh.

  pdf 111p nine_12 22-02-2014 12 9

 • Tiểu luận: VẤN ĐỀ CAN THIỆP CỦA NATO TẠI KOSOVO

  Khái quát về tình hình tại khu vực Kosovo - Năm 1918, Liên bang Nam Tư được thành lập với 3 nước đó là: Serbia, Croatia và Slovenia. Kosovo là một khu vực thuộc Serbia. - Mâu thuẫn chủ yếu trong vấn đề Kosovo là mâu thuẫn sắc tộc giữa người Albani ở Kosovo và người Serbi. - Năm 1989: Milosevic lên nắm quyền và bãi bỏ quy chế tự trị của Kosovo, gây ra sự phản đối của người Albani tại khu vực...

  pdf 6p nuber_12 26-08-2013 26 7

 • Tiểu luận: Quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường

  Tiểu luận với đề tài "Quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường" có nội dung gồm 2 chương: chương 1 cơ sở lí luận về quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường, chương 2 thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta...

  doc 21p galaxyhehe 24-06-2014 13 4

 • Tiểu luận: Thực trạng vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế nước ta thời gian qua và những giải pháp đề ra nhằm vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế Việt Nam.

  Quy luật giá trị hoạt động trong các hình thái xã hội khác nhau và trong hệ thống các quan hệ kinh tế của mổi hình thái.Quy luât đó không thuộc về quy luật biểu hiện bản chất xã hội cơ bản của một hình tháI xã hội nào ,các biểu hiện cụ thể của nó phụ thuộc vào quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất nhất định.

  pdf 23p truongan 19-11-2009 1833 710

 • Giáo án lý thuyết Pháp luật kinh tế

  MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: Cung cấp cho SV các kiến thức về: + Trình tự, thủ tục phá sản Doanh nghiệp, HTX theo quy định của pháp luật phá sản ở VN. 2. Về kỹ năng: + Hiểu được các bước và yêu cầu cụ thể của trình tự, thủ tục phá sản DN, HTX ở Việt Nam + Phát triển kỹ năng giải quyết tình huống, tự nghiên cứu và thảo luận.

  doc 5p chuabietbo 20-03-2010 787 335

 • Tiểu luận "Vai trò về thuế GTGT ở Việt Nam"

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận "vai trò về thuế gtgt ở việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p caothidoanthuy 13-05-2010 812 305

 • TIỂU LUẬN ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

  Đạo đức kinh doanh là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu và cũng là vấn đề gây nhiều hiểu nhằm nhất trong xã hội kinh doanh hiện nay. Trong vòng hơn 20 năm vừa qua, đạo đức kinh doanh đã trở thành một vấn đề thu hút được nhiều quan tâm. Ngày nay, các doanh nghiệp phải đối mặt với sức ép của người tiêu dùng về các hành vi đạo đức, các quy định pháp luật cũng được...

  pdf 82p anan9339 22-09-2012 603 264

 • Tiểu luận: Phân tích những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá

  Như ta đã biết cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quan hệ mua bán hàng hóa được hình thành, phát triển từ khi có sự phân công lao động xã hội và sự trao đổi sản phẩm của lao động. Quan hệ này trở thành quan hệ pháp luật khi được pháp luật điều chỉnh soạn thảo thành các điều khoản và hình thức pháp lý của nó là hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá. Hiện nay, ở nước...

  pdf 17p kemoc4 06-06-2011 474 231

 • Tiểu luận về: Thực trạng công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn của nước ta trong giai đoạn hiện nay và các giải pháp của quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn

  Công nghiệp hóa, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội.Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với việc đổi mới căn bản về công nghệ và kỹ thuật ở nông thôn, tạo nền tảng cho việc phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế...

  pdf 30p huemanvdoc 25-11-2009 427 181

 • Tiểu luận về 'Thực trạng và giải pháp ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại ở thành phố Hà Nội'

  Thuận ngữ buôn lậu được sử dụng với những ý nghĩa khác nhau. Từ góc độ của khoa học về ngôn ngữ, cụm từ "buôn lậu" có ý nghĩa là buôn bán những hàng hoá trốn thuế và hàng cấm. Đây là một khái niệm kế thừa những hiểu biết xưa nay của cụm từ này và khá phù hợp với quan niệm phổ thông hiện nay. Từ năm 1985 Bộ Luật Hình sự của nước CHXHCN Việt Nam ra đời đã chính thức ghi...

  pdf 14p tiencuong 13-07-2009 384 141

 • Tiểu luận: Thực trạng huy động và sử dụng vốn trong các doanh nghiệp nhà nước hiện nay

  DNNN là tế bào kinh tế của một quốc gia, hoạt động kinh doanh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong khuôn khổ quy định của nhà nước thông qua hệ thống pháp luật.Nhiệm vụ chính cảu doanh nghiệp nhà nước là thực hiện có hiệu quả các hoạt động về kinh tế xã hội và không ngừng phát triển theo quy luật, phát triển kinh tế có định hướng của chính trị xã hội, của nhà...

  pdf 30p kemoc4 29-05-2011 355 129

 • Bài tiểu luận môn thanh tra và kiểm toán môi trường

  Thanh tra là s xem xét, đánh giá và x lý ự ử ý việc thực hiện pháp luật của tổ chức, cá nhân do tổ chức, người có thẩm quyền thực hiện theo trình tự pháp luật quy định nhằm phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân khác. Hiện nay, với sự phát triển của...

  ppt 54p haejun2040 24-03-2011 276 123

 • Tiểu luận: Phân tích vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị theo pháp luật hiện hành

  Ngay từ khi ra đời Đảng ta đã khẳng định một tuyên ngôn đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng duy nhất có đường lối đúng đắn, đưa Cách mạng Việt Nam tiến lên XHCN. Không phải ai trong chúng ta cũng có thể biết và hiểu được vai trò của Đảng, không phải ai cũng có thể thấy hết được những khó khăn mà Đảng ta đã từng trải nghiệm. Vì vậy nhóm em xin chọn đề tài “Phân tích...

  pdf 11p cugiai1311 01-11-2012 525 122

 • Giáo trình pháp luật đại cương

  Giáo trình Pháp luật đại cương dung trong việc giảng dạy môn học pháp luật đại cương cho sinh viên các khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Đây là môn học bắt buộc thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương theo Chương trình khung trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo trình đặt mục tiêu trang bị cho sinh viên những năm đầu những kiến thức cơ bản, cần thiết...

  pdf 125p mylan23 15-04-2013 293 122

 • + Xem thêm 414 Tieu Luan Ve Phap Luat khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản