» 

Tieu Luan Ve Thue Gia Tri Gia Tang

 • Tiểu luận: Vướng mắc trong công tác hoàn thuế GTGT và hướng khắc phục đối với doanh nghiệp thuộc khối công nghiệp khu vực TPHCM

  Tiểu luận: Vướng mắc trong công tác hoàn thuế GTGT và hướng khắc phục đối với doanh nghiệp thuộc khối công nghiệp khu vực TPHCM trình bày về cơ sở hình thành lý luận về hoàn thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng, thực trạng công tác hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp thuộc khối công nghiệp khu vực Tp HCM, một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoàn thuế GTGT đối với các doanh...

  pdf 70p orange_12 04-06-2014 20 6

 • Thuyết trình: Thuế giá trị gia tăng

  Đề tài Thuế giá trị gia tăng nhằm trình bày khái quát về thuế giá trị gia tăng, đối tượng chịu thuế, và đối tượng không chịu thuế. Giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Thuế GTGT là loại thuế gián thu đánh vào tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ.

  pdf 18p idol_12 05-05-2014 17 5

 • Thuyết trình: Thuế giá trị gia tăng (2014)

  Thuyết trình: Thuế giá trị gia tăng nhằm trình bày về tổng quan về thuế giá trị gia tăng, đặc điểm thuế giá trị gia tăng, vai trò của thuế giá trị gia tăng, đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, nội dung cơ bản luật thuế giá trị gia tăng Việt Nam.

  pdf 48p thin_12 25-07-2014 46 29

 • LUẬN VĂN:Thực trạng và vai trũ luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam.A.

  LUẬN VĂN: Thực trạng và vai trũ luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam .A. Lời nói đầu Việt Nam đang từng bước tiến tới hội nhập nền kinh tế thế giới. Để bắt kịp với tiến trình này thì chúng ta phải liên tục có những cải cách nhằm làm phù hợp và thích nghi với điều kiện và hoàn cảnh của nền kinh tế thế giới. Trong đó việc thực hiện cải cách về thuế là một vấn đề...

  pdf 40p window1234 10-12-2012 50 20

 • Tiểu luận "Vai trò về thuế GTGT ở Việt Nam"

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận "vai trò về thuế gtgt ở việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p caothidoanthuy 13-05-2010 812 305

 • Đề án “Bàn về thuế giá trị gia tăng và hạch toán thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam hiện nay”

  Thuế _ Một trong những công cụ kinh tế sắc bén, nó là một khoản thu ngân sách chủ yếu để đảm bảo các nhu cầu chi tiêu cho các mục đích phát triển nền kinh tế xã hội của một Quốc gia. Đối với nước ta hiện nay và trong những năm sau này, thuế phải tiếp tục trở thành công cụ tài chính quan trọng giúp Nhà nước điều hành quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường theo...

  pdf 35p minhtam 15-07-2009 2630 918

 • Luận văn “Bàn về thuế giá trị gia tăng và hạch toán thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam hiện nay”

  Thuế _ Một trong những công cụ kinh tế sắc bén, nó là một khoản thu ngân sách chủ yếu để đảm bảo các nhu cầu chi tiêu cho các mục đích phát triển nền kinh tế xã hội của một Quốc gia.

  doc 36p thanhtuan0103 08-01-2011 129 48

 • Bàn về thuế giá trị gia tăng và hạch toán thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam hiện nay

  Việt Nam không ngừng đẩy mạnh công nghiệp hoá_Hiện đại hoá đất nước, đổi mới toàn diện nền kinh tế và tích cực tìm kiếm những chính sách, những công cụ kinh tế quan trọng. Thuế _ Một trong những công cụ kinh tế sắc bén, nó là một khoản thu ngân sách chủ yếu để đảm bảo các nhu cầu chi tiêu cho các mục đích phát triển nền kinh tế xã hội của một Quốc gia. Đối với nước ta...

  pdf 34p tengteng5 23-11-2011 45 21

 • Đề tài: THỬ NGHIỆM KÊ KHAI THUẾ GTGT QUA MẠNG INTERNET

  Cần có một phương thức kê khai, nộp thuế mới hiện đại hơn, thuận tiện hơn cho doanh nghiệp và cho cơ quan quản lý thuế trên cơ sở tận dụng các tính năng ưu việt của công nghệ thông tin, nói chung, và mạng Internet, nói riêng. Luật thuế giá trị gia tăng được thi hành sau hơn 5 năm thực hiện, về cơ bản đã đáp ứng được các mục tiêu đặt ra, và đi vào cuộc sống.

  pdf 61p benq 01-03-2009 1577 278

 • LUẬN VĂN: HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG DOANH NGHIỆP

  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT TRONG DOANH NGHIỆP I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GTGT TRONG DnOANH NGHIỆP 1. Khái niệm và đặc điểm 1.1. khái niệm Thuế giá trị gia tăng là khoản thuế đánh trên giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đây là loại thuế gián thu do các nhà sản xuất kinh doanh nộp hộ người tiêu dùng...

  pdf 53p inside33 08-12-2012 211 111

 • TIỂU LUẬN: Thực trạng và giải pháp của việc thực hiện luật thuế GTGT tại Việt Nam

  Việt Nam đang trên con đường đổi mới và hội nhập với nền kinh tế thế giới. Quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực đến kinh tế thế giới đang chứng tỏ dần những tiến bộ của văn minh nhân loại. Đối với Việt Nam trong thời gian sắp tới đây, cùng với thực hiện Hiệp định về thuế quan AFTA và việc đã chính thức gia nhập WTO từ năm 2007, thì những biến đổi về cơ cấu...

  pdf 45p bluesky_12 26-12-2012 152 82

 • LUẬN VĂN: Bàn về công tác quản lí và tổ chức hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

  Thế giới đang trong xu thế toàn cầu hoá, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó. Mặt khác, đất nước ta đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hoá. Điều này cũng làm cho chi tiêu của Chính phủ tăng thêm. Vậy Ngân sách chính phủ được tài trợ bởi những nguồn nào? Thuế chính là nguồn thu chủ yếu của chính phủ. Để đáp ứng yêu cầu này Nhà nước ta đã và đang...

  pdf 42p hocbong1122 19-02-2013 87 54

 • Tiểu luận: Những vấn đề chung về thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: những vấn đề chung về thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 23p tiendungtb3003 09-03-2010 454 268

 • Tiểu luận: Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa thuế, phí và lệ phí. Trình bày tình hình thu thuế VAT tại một Công ty trách nhiệm hữu hạn

  Trong nguồn thu ngân sách của Nhà nước thì thuế, phí và lệ phí chiếm tỷ lệ lớn (hơn 80%). Thu ngân sách nhà nước là thu bắt buộc, chủ yếu thông qua thuế (trước đây khi chưa cải cách hệ thống thuế, nguồn thu chủ yếu là từ vay và viện trợ). Nộp thuế là nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân, là tuân theo luật pháp. Chính sách về thuế là một phần của chính sách tài chính. Hiện nay ở...

  pdf 11p kemoc4 06-06-2011 534 172

 • Tiểu luận Một số vấn đề cơ bản về thuế giá trị gia tăng và sự vận dụng thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận một số vấn đề cơ bản về thuế giá trị gia tăng và sự vận dụng thuế giá trị gia tăng ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 32p duong_dung 01-04-2010 384 166

 • Tiểu luận: Các vấn đề khi áp dụng cơ sở tính thuế giá trị gia tăng

  Tiểu luận: Các vấn đề khi áp dụng cơ sở tính thuế giá trị gia tăng nhằm trình bày về những vấn đề về lý luận thuế giá trị gia tăng, xem xét tác động của thuế giá trị gia tăng lên hoạt động xuất nhập khẩu. Thực trạng áp dụng thuế giá trị gia tăng.

  pdf 15p green_12 14-05-2014 20 5

 • Bài giảng môn Thuế: Phần 1 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

  Bài giảng môn Thuế được biên soạn nhằm giúp cho các bạn sinh viên có được toàn bộ các nội dung cơ bản quan trọng của chính sách Thuế hiện hành từ lý luận đến thực tiễn. Từ đó có thể đối chiếu, vận dụng và xử lý được các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh một cách dễ dàng, thuận tiện và chính xác. Phần 1 của bài giảng này gồm 4 chương đầu: chương 1 những vấn đề...

  pdf 64p khongxinhkhngodep 01-07-2014 12 2

 • TIỂU LUẬN VỀ 'MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ SỰ VẬN DỤNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM'

  Hiện nay vấn đề phát triển kinh tế là một vấn đề rất cần thiết , tất yếu đối với mọi quốc gia. Nhưng ở mỗi nước khác nhau thì đi bằng các con đường khác nhau do dựa vào các tiềm lực của chính mình . Đối với Việt Nam , từ khi xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường thì Đảng và nhà nước ta đã xác định rằng : phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ...

  doc 34p buiduongson3 08-05-2010 214 127

 • TIỂU LUẬN VỀ ' MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ SỰ VẬN DỤNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM'

  Cơ chế thị trường nước ta được điều hành bằng một hệ thống pháp luật đồng bộ dân chủ và công khai. Hệ thống pháp luật về kinh tế tài chính hoàn chỉnh sẽ là những công cụ điều chỉnh có hiệu lực các hoạt động kinh tế xã hội theo định hướng trước mắt và lâu dài của đất nước, với những quyết định đầy đủ về quyền lợi trách nhiệm, nghĩa vụ của các doanh nghiệp....

  pdf 33p caothidoanthuy 13-05-2010 274 126

 • Hạch tóan thuế VAT tại Cty Điện máy - 1

  A. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT TRONG DOANH NGHIỆP I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GTGT TRONG DnOANH NGHIỆP 1. Khái niệm và đặc điểm 1.1. khái niệm Thuế giá trị gia tăng là khoản thuế đánh trên giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đây là loại thuế gián thu do các nhà sản xuất kinh doanh nộp hộ người tiêu dùng...

  pdf 9p caott10 28-07-2011 154 99

 • + Xem thêm 29 Tieu Luan Ve Thue Gia Tri Gia Tang khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản