» 

Tiểu Sử

 • Tiểu sử Hồ Chí Minh

  Tham khảo sách 'tiểu sử hồ chí minh', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 232p onggiatrung 19-09-2010 404 172

 • Tiểu sử và tác phẩm của nhà thơ Xuân Diệu

  Tham khảo tài liệu 'tiểu sử và tác phẩm của nhà thơ xuân diệu', tài liệu phổ thông, ngữ văn - tiếng việt phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p vannghiamt07 11-07-2010 286 90

 • Luận văn: NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT LAM TIỂU SỬ CỦA LÊ HOAN

  Việt Lam tiểu sử (hay còn gọi Việt Lam xuân thu) là cách đặt tên của Lê Hoan. Đây là một cuốn tiểu thuyết chữ Hán đƣợc viết theo kiểu chƣơng hồi, có quy mô rộng lớn, phản ánh những biến cố lịch sử quan trọng trong những thời điểm lịch sử đặc biệt ở thế kỷ XV. Đó là sự nghiệp của đức Lê Thái Tổ gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, ngƣời lãnh đạo nhân dân ta trƣờng...

  pdf 122p carol123 29-07-2012 28 6

 • Ngữ văn 11 - Tiểu sử tóm tắt - Bài giảng

  Giúp học sinh: Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng đó vào việc viết một bản tiểu sử tóm tắt của một người được kính phục, hâm mộ hoặc một người quen biết. củng cố lại những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tiểu sử tóm tắt và cách viết tiểu sử tóm tắt.

  ppt 17p hurahura1 06-11-2013 18 4

 • Giáo án ngữ văn lớp 11 tuần 24: Tiểu sử tóm tắt

  Mục đích cần đạt: Giúp học sinh nắm được mục đích, yêu cầu của văn bản tiểu sử tóm tắt. Biết cách viết một văn bản tiểu sử tóm tắt. Có ý thức sưu tầm tài liệu, tra cứu tư liệu và thận trọng khi viết văn bản tiểu sử tóm tắt.

  doc 6p hurahura1 06-11-2013 25 3

 • Giáo án tuần 24 - Ngữ văn lớp 11: Tiểu sử tóm tắt

  Giáo án tiểu sử tóm tắt giúp học sinh nắm được mục đích, yêu cầu của văn bản tiểu sử tóm tắt. Biết cách viết một văn bản tiểu sử tóm tắt. Có ý thức trân trọng, chân thực khi viết tiểu sử tóm tắt.

  doc 7p hurahura1 06-11-2013 11 2

 • Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt: Giáo án ngữ văn lớp 11

  Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng đó vào việc viết một bản tiểu sử tóm tắt của một người được kính phục, hâm mộ hoặc một người quen biết. Củng cố lại những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tiểu sử tóm tắt và cách viết tiểu sử tóm tắt.

  doc 10p hurahura1 06-11-2013 20 2

 • Ngữ văn lớp 11: Tiểu sử tóm tắt - Giáo án tuần 24

  Kiến thức nắm được những kiến thức cơ bản về tiểu sử tóm tắt: Nắm được cách viết một bản tiểu sử tóm tắt của một danh nhân hoặc một người mà cuộc đời,sự nghiệp, cống hiến được học sin biết rõ.

  doc 10p hurahura1 06-11-2013 17 2

 • Văn mẫu lớp 10: Tiểu sử Lê Hữu Trác

  Hải Thượng Lãn Ông (Ông già lười Hải Thượng) là biệt hiệu của danh y Lê Hữu Trác (11 tháng 12, 1720 – 1791). Ông tinh thông y học, văn chương, là danh nhân Việt Nam thế kỉ XVIII được nhiều người kính trọng. Bài soạn tóm tắt tiểu sử của nhà văn Lê Hữu Trác mời các bạn học sinh tham khảo.

  pdf 7p somixanh123 04-03-2014 3 1

 • Tiểu sử tóm tắt - Bài giảng tuần 24 - Ngữ văn 11

  Giúp học sinh nắm được mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt. Biết cách thức viết tiểu sử tóm tắt. Mời quý thầy cô cùng tham khảo bài giảng về tiểu sử tóm tắt. Chúc quý thầy cô có tiết dạy thật tốt.

  ppt 17p hurahura1 06-11-2013 7 1

 • Bài giảng điện tử - Ngữ văn 11 tuần 24: Tiểu sử tóm tắt

  Viết được những bài tiểu sử tóm tắt tương đối hoàn chỉnh. Mời quý thầy cô cùng tham khảo bài giảng về tiểu sử tóm tắt. Mời quý thầy cô cùng tham khảo bài giảng về tiểu sử tóm tắt.

  ppt 11p hurahura1 06-11-2013 6 1

 • Giáo án ngữ văn lớp 11: Tiểu sử tóm tắt

  Giúp học sinh: Nắm được yêu cầu của việc viết tiểu sử tóm tắt. Có kĩ năng viết tiểu sử tóm tắt. Về kĩ năng: +Tìm hiểu một số tác giả đã học ở phần văn học. Viết tiểu sử tóm tắt của một nhân vật.

  doc 8p hurahura1 06-11-2013 13 1

 • Ngữ văn 11: Tiểu sử tóm tắt - Bài giảng tuần 24

  Tiểu sử không cần nêu chi tiết mọi quan hệ xã hội mà chỉ tập trung nêu mối quan hệ có ảnh hưởng trực tiếp cá nhân người được viết tiểu sử, chú trọng nhiều đến cống hiến và đóng góp của người đó.

  ppt 11p hurahura1 06-11-2013 6 1

 • Bài giảng - Ngữ văn 11 tuần 24: Tiểu sử tóm tắt

  Mời quý thầy cô cùng tham khảo bài giảng về tiểu sử tóm tắt. Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng đó vào việc viết một bản tiểu sử tóm tắt của một người được kính phục, hâm mộ hoặc một người quen biết.

  ppt 11p hurahura1 06-11-2013 8 1

 • Bài giảng tuần 24 ngữ văn 11: Tiểu sử tóm tắt

  Giúp học sinh nắm được đặc điểm, mục đích, yêu cầu của việc viết tóm tắt tiểu sử tóm tắt. Cách viết tiểu sử tóm tắt. Mời quý thầy cô cùng tham khảo bài giảng ngữ văn lớp 11 về tiểu sử tóm tắt.

  ppt 14p hurahura1 06-11-2013 4 1

 • Tiểu sử tóm tắt.: Bài giảng ngữ văn lớp 11 tuần 24

  Có ý thức quan tâm đến các bản tiểu sử tóm tắt trên sách vở, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng để hiểu biết thêm về tấm gương của những con người đáng được noi theo.

  ppt 16p hurahura1 06-11-2013 12 1

 • Ngữ văn 11 tuần 24: Tiểu sử tóm tắt

  Củng cố lại những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tiểu sử tóm tắt và cách viết tiểu sử tóm tắt. Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng đó vào việc viết một bản tiểu sử tóm tắt của một người được kính phục, hâm mộ hoặc một người quen biết. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

  ppt 23p hurahura1 06-11-2013 7 1

 • Giáo án ngữ văn lớp 11: Luyện tập tiểu sử tóm tắt

  Củng cố lại những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tiểu sử tóm tắt và cách viết tiểu sử tóm tắt. Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng đó vào việc viết một bản tiểu sử tóm tắt của một người được kính phục, hâm mộ hoặc một người quen biết.

  doc 11p hurahura1 06-11-2013 7 1

 • Bài giảng ngữ văn 11: Luyện tập tiểu sử tóm tắt

  Giúp học sinh: củng cố lại những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tiểu sử tóm tắt và cách viết tiểu sử tóm tắt. Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng đó vào việc viết một bản tiểu sử tóm tắt của một người được kính phục, hâm mộ hoặc một người quen biết.

  ppt 11p hurahura1 06-11-2013 7 1

 • Giáo án ngữ văn lớp 11 tuần 24: Luyện tập tiểu sử tóm tắt

  Mục đích yêu cầu. Giúp học sinh nắm vững hơn mục đích yêu cầu và cách viết tiểu sử tóm tắt. Viết được những bài tiểu sử tóm tắt tương đối hoàn chỉnh. Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo án.

  doc 5p hurahura1 06-11-2013 33 1

 • + Xem thêm 33808 Tiểu Sử khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản