Xem 1-11 trên 11 kết quả Tỉm hiểu silverlight
 • Silverlight là một plug-in hoạt động trên đa nền tảng, đa trình duyệt cho các chuyên gia phát triển ứng dụng, giúp truyền tải dữ liệu, âm thanh, hình ảnh chất lượng cao một cách nhanh chóng

  pdf11p nhan220401 21-05-2011 78 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình silverlight_2_chương 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p nhan220401 21-05-2011 61 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình silverlight_2_chương 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p nhan220401 21-05-2011 52 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình silverlight_2_chương 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p nhan220401 21-05-2011 53 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình silverlight_2_chương 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p nhan220401 21-05-2011 59 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình silverlight_2_chương 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p nhan220401 21-05-2011 51 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình silverlight_2_chương 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p nhan220401 21-05-2011 43 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình silverlight_2_chương 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p nhan220401 21-05-2011 61 16   Download

 • Ngày này khi phát triển các ứng dụng trên web các doanh nghiệp phần mềm thường đau đầu với những khó khăn về sự hỗ trợ trên trình duyệt và hệ điều hành.Điều họ muốn là với những ngôn ngữ và công cụ phát triển đã vốn quen thuộc từ trước đến giờ đều có thể làm cho họ những ứng dụng chạy tốt nhất trên mọi nền tảng, mọi trình duyệt.

  pdf110p thanh_k8cntt 15-08-2012 89 49   Download

 • Màu đỏ tươi trên các góc làm cho những khu vực của bitmap trong suốt khi XNA làm cho nó. Như với chương trình Silverlight, bạn sẽ cần một tham chiếu đến thư viện Microsoft.Devices.Sensors và chỉ thị bằng cách sử dụng cho các không gian tên Microsoft.Devices.Sensors.

  pdf102p kimku7 26-10-2011 60 21   Download

 • May mắn thay, có một lớp học trong Silverlight tồn tại đặc biệt để hiển thị nội dung trong một dẫn xuất ContentControl. Lớp đó được gọi là ContentPresenter. Nó có một tài sản có tên là nội dung của loại đối tượng, và hiển thị ContentPresenter đối tượng bất kể cho dù đó là một chuỗi văn bản hoặc bất kỳ yếu tố khác:

  pdf102p kimku7 26-10-2011 39 14   Download

Đồng bộ tài khoản