Tìm hiểu trims

Xem 1-4 trên 4 kết quả Tìm hiểu trims
 • Hiệp định về: Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs) là một trong các hiệp định của WTO mà các thành viên gia nhập tổ chức này phải ký kết. Hiệp định TRIMS có hiệu lực từ ngày 1-1-1995. Năm 1995, các nước thành viên WTO ký kết Hiệp định TRIMS chấp nhận ràng buộc rằng các biện pháp TRIMS của nước mình...

  pdf18p lotus_123 09-12-2012 154 71   Download

 • Xoá bỏ Mirror Sao chép đối tượng offset Di chuyển mảng Xoay Stretch Quy mô kéo dài Trim Mở rộng Nghỉ giải lao tại Fillet điểm Chamfer Break nổ Chèn khối bên ngoài tham khảo Hình ảnh OLE Object nhập khẩuCấu hình tiêu chuẩn Kiểm tra Tiêu chuẩn lớp Dịch

  pdf10p banhbeo2 04-11-2011 23 3   Download

 • thao tác các tính năng hiện có, hoặc tạo các tính năng mới. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để nhân đôi các bề mặt bằng cách sử dụng bản sao, bù đắp, di chuyển, và các công cụ gương, và làm thế nào để chỉnh sửa các bề mặt hiện có bằng cách sử dụng kết hợp, giao nhau, trim, và mở rộng các công cụ

  pdf12p kennguyen6 07-11-2011 29 6   Download

 • và làm thế nào để chỉnh sửa các bề mặt hiện có bằng cách sử dụng kết hợp, giao nhau, trim, và mở rộng các công cụ. Bạn cũng sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo đường cong dư kiện sử dụng các dự án và các công cụ quấn, và sử dụng những đường cong dữ liệu và cạnh là tài liệu tham khảo.

  pdf38p kennguyen6 07-11-2011 25 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản