» 

Tín Dụng Quốc Tế

 • Tín dụng quốc tế

  Tín dụng quốc tế là quan hệ vay mượn sử dụng vốn lẫn nhau giữa các nước được thực hiện thông qua chính phủ, tổ chức nhà nước, các tổ chức tài chính quốc tế, ngân hàng, công ty cá nhân, các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu ..... Hiểu theo nghĩa rộng tín dụng quốc tế bao gồm các quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa các nước theo nguyên tắc tín dụng, không phụ thuộc khối lượng nhiều...

  doc 3p andungtrang 19-05-2011 707 236

 • Bài thảo luận thanh toán Tín dụng quốc tế

  Tham khảo luận văn - đề án 'bài thảo luận thanh toán tín dụng quốc tế', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 17p ninhdiachu 18-04-2010 518 185

 • Chương 6: Quan Hệ Tài Chính Tiền Tệ Và Tín Dụng Quốc Tế

  Tham khảo tài liệu 'chương 6: quan hệ tài chính tiền tệ và tín dụng quốc tế', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 7p manhhung06dl 12-03-2010 373 121

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế (TS.Đặng Ngọc Đức) - Chương 8: Tín dụng quốc tế và tài trợ ngoại thương

  Nội dung chương 8 sẽ giúp các bạn hiểu được các vấn đề về tín dụng quốc tế hơn. Nội dung chính gồm có: Tổng quan về tín dụng quốc tế, các loại hình tín dụng quốc tế, tín dụng ngắn hạn: Các hình thức tài trợ ngoại thương, tín dụng dài hạn và phí suất tín dụng,...

  ppt 14p trentroicosao 14-03-2014 19 2

 • Bài giảng Thanh toán và tín dụng Quốc tế: Bài 1 - ĐH Quốc gia Hà Nội

  Bài giảng Thanh toán và tín dụng Quốc tế bài 1: Tổng quan về thanh toán Quốc tế trình bày về sự hình thành thanh toán Quốc tế, ngân hàng thương mại với thanh toán Quốc tế, vai trò ngân hàng thương mại trong thanh toán Quốc tế, vai trò của thanh toán Quốc tế. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf 14p lehanhtuyet 17-07-2014 11 1

 • Bài giảng Thanh toán và tín dụng Quốc tế: Bài 2 - ĐH Quốc gia Hà Nội

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và giảng viên có thêm tài liệu tham khảo. Sau đây là bài giảng Thanh toán và tín dụng Quốc tế bài 2: Các phương tiện thanh toán Quốc tế áp dụng trong ngoại thương trình bày về khái niệm hối phiếu, các bên liên quan trong hối phiếu, lưu thông hối phiếu, lưu thông hối phiếu trả tiền sau, đặc điểm của hối phiếu thương mại.

  pdf 21p lehanhtuyet 17-07-2014 10 1

 • Bài giảng Thanh toán và tín dụng Quốc tế: Bài 3 - ĐH Quốc gia Hà Nội

  Bài 3: Điều kiện thanh toán Quốc tế thuộc bài giảng Thanh toán và tín dụng Quốc tế trình bày về khái niệm nghiệp vụ thanh toán Quốc tế, điều kiện về tiền tệ, điều kiện về thời gian thanh toán, ngoại tệ tín dụng, các loại tiền tệ trong thanh toán và tín dụng Quốc tế. Tài liệu này phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo.

  pdf 49p lehanhtuyet 17-07-2014 9 1

 • Tài chính tiền tệ_ Chương 6 quan hệ tài chính tiền tệ và tín dụng quốc tế

  kinh tế thị trường đã làm các nước trên thế giới giao lưu kinh tế, mua bán, cho vay, thu nơ, đầu tư vốn. và các quan hệ chí trị, ngoại giao, văn hoá, xh. đã hình thành nên qhtctttdqt. tạo ra sư di chuển vốn từ nước này sang nước khác, quan hệ, trao đổi hợp tác, và phân công lđ quốc tế. ngày càng đóng vai trò quan trọng. tất cả hoạt động này đều thông qua ngân hàng thương mại khắp...

  pdf 4p truongdoan 09-11-2009 345 148

 • Đề tài: Các tổ chức tài chính - tín dụng quốc tế

  Quỹ tiền tệ quốc tế là một tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu bằng theo dõi tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán, cũng như hỗ trợ kỹ thuật và giúp đỡ tài chính khi có yêu cầu. Đây là một tổ chức tiền tệ, tín dụng liên chính phủ được thành lập trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị quốc tế và tiền tệ, tài chính của Liên hợp quốc. Hội nghị diễn...

  doc 11p hkakakt09 19-06-2011 258 137

 • CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG QUỐC TẾ

  1. Quá trình hình thành và phát triển:  Là một tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu  Được thành lập năm 1944 tại Bretton Wood  Tháng 6/1967 một loại dự trữ quốc tế mới được tạo ra là SDR  Trụ sở chính đặt tại Washington.DC(Hoa Kỳ)  Số lượng thành viên hiện nay là 187(tính đến năm 2008)

  ppt 18p thangtientuonglai 02-06-2011 327 130

 • Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng thương mại

  Tín dụng thương mại là loại tín dụng rất phổ biến trong tín dụng quốc tế, là loại tín dụng giữa các nhà doanh nghiệp cấp cho nhau vay, không có sự tham gia của ngân hàng hoặc cũng có thể hiểu là loại tín dụng được cấp bằng hàng hóa dịch vụ chứ không phải bằng tiền. Có ba loại tín dụng thương mạPhản ánh tình hình đầu tư vốn vào các ngành kinh tế quốc dân, đồng thời phản ánh...

  pdf 59p lovequynh861 13-04-2011 302 107

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tín dụng quốc tế: Chương 3 - ĐHQG Hà Nội

  Bài 3 Các điều kiện thanh toán quốc tế qui định trong hợp đồng mua bán ngoại thương thương trình bày về điều kiện về tiền tệ đặc điểm về tình hình tiền tệ.

  pdf 128p four_12 20-03-2014 15 4

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 8 - ThS. Phan Thị Thanh Hương

  Nội dung của chương 8 Tín dụng quốc tế và tài trợ ngoại thương nêu tổng quan về tín dụng quốc tế, các loại hình tín dụng quốc tế, tín dụng ngắn hạn, các hình thức tài trợ ngoại thương, tín dụng dài hạn và phí suất tín dụng, tín dụng quốc tế và vấn đề nợ nước ngoài, khủng hoảng nợ nước ngoài.

  pdf 18p wave_12 07-04-2014 7 3

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tín dụng quốc tế: Chương 2 - ĐHQG Hà Nội

  Bài 2 Các phương tiện thanh toán quốc tế áp phương dụng trong ngoại thương thương (payment instrucment) trình bày cách thức trả tiền trong các hoạt động mua bán ngoại thương.

  pdf 62p four_12 20-03-2014 12 3

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tín dụng quốc tế (3 bài) - ĐHQG Hà Nội

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tín dụng quốc tế nhằm trình bày về sự hình thành thanh toán quốc tế, các phương tiện thanh toán quốc tế áp dụng trong ngoại thương, các điều kiện thanh toán quốc tế qui định trong hợp đồng ngoại thương.

  pdf 253p navy_12 21-05-2014 13 3

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Thẻ ngân hàng - Ths. Võ Thị Tuyết Anh

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Thẻ ngân hàng có nội dung trình bày về lịch sử phát triển thẻ ngân hàng, thẻ do các tổ chức tài chính phát hành, mô tả kỹ thuật, thẻ tín dụng quốc tế, thẻ ghi nợ quốc tế, các loại thẻ và công dụng và các nội dung khác.

  ppt 47p hoa_cuc91 27-06-2014 6 2

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tín dụng quốc tế: Chương 1 - ĐHQG Hà Nội

  Chương 1 Tổng quan về thanh toán quốc tế trình bày sự hình thành thanh toán quốc tế. Mọi quốc gia không thể tự sản xuất và cung cấp những thứ mà mình cần. Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội. Sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, xã hội. Hình thành quan hệ kinh tế quốc tế.

  pdf 14p four_12 20-03-2014 10 2

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 7 - ThS. Đỗ Thị Thu Thủy

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 7 trình bày về tín dụng quốc tế và tài trợ ngoại thương như tổng quan về tín dụng quốc tế, tín dụng ngắn hạn, các hình thức tài trợ ngoại thương, tín dụng dài hạn và phí suất tín dụng.

  ppt 35p hoa_cuc91 26-06-2014 15 2

 • Đề tài: di chuyển lao động quốc tế và tín dụng quốc tế

  Di chuyển lao động quốc tế là hiện tượng người lao động di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia kia có kèm theo thay đổi về chỗ ở và thường trú. Quá trình di chuyển lao động diễn ra vì các lý do kinh tế hoặc phi kinh tế

  doc 7p doatuongvihong548 22-10-2013 12 1

 • Quan hệ tài chính tiền tệ và tín dụng quốc tế

  Kinh tế thị trường đã làm các nước trên thế giới giao lưu kinh tế, mua bán, cho vay, thu nợ, đầu tư vốn, và các quan hệ chính trị, ngoại giao, văn hóa, xã hội

  pdf 5p ntgioi120403 05-11-2009 631 159

 • + Xem thêm 2435 Tín Dụng Quốc Tế khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản