Xem 1-20 trên 1376 kết quả Tỉnh Bến Tre
 • Tài liệu tham khảo đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng anh lớp 12 tỉnh Bến Tre

  pdf15p dinhluyen2704 25-09-2010 988 424   Download

 • Ngày nay, tuy công nghiệp và dịch vụ đã phát triển và dần dần chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nền kinh tế nhưng ngành nông nghiệp vẫn là chủ đạo. Xuất phát từ thực tế đó, tôi quyết định chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả sản xuất lúa 2 vụ của các nông hộ xã Phong Nẫm huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre” để thấy tính hiệu quả sản xuất cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, lợi nhuận của nông hộ trên địa bàn.

  pdf86p vovantungqtkd5a 03-01-2013 160 74   Download

 • Trong các loại hình du lịch của tỉnh hiện nay, du lịch sinh thái miệt vườn là loại hình ưu thế, được du khách ưa chuộng nhờ đặc tính gần gũi với thiên nhiên và thân thiện với môi trường. Trong bài báo này, tác giả trình bày những ưu thế và thực trạng phát triển du lịch sinh thái miệt vườn ở tỉnh Bến Tre và một số định hướng phát triển loại hình du lịch này để tương xứng với tiềm năng, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước thời kì hội nhập.

  pdf10p nganga_02 09-09-2015 30 7   Download

 • Cuốn sách Tỉnh Bến Tre trong lịch sử Việt Nam (Từ năm 1957 đến 1945) ghi chép lại lịch sử Bến Tre từ khi Bến Tre được về với chúa Nguyễn (1757) đến ngày Nhật chấm dứt chính quyền tại đây (19-8-1945). Phần 1 cuốn sách là lịch sử đấu tranh của tỉnh Bến Tre thời chúa Nguyễn và thời Pháp thuộc.

  pdf225p change12 05-07-2016 9 7   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Thực trạng và định hướng sử dụng lao động ở tỉnh Bến Tre đúc kết những cơ sở lí luận và thực tiễn để nghiên cứu thực trạng lao động và sử dụng lao động ở tỉnh Bến Tre. Từ đó tìm ra những giải pháp sử dụng hợp lí, hiệu quả lao động, giải quyết việc làm, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh.

  pdf121p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 7 5   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Nghiên cứu địa danh ở tỉnh Bến Tre bao gồm những nội dung về tiền đề lý luận và thực tiễn; phương thức định danh, đặc điểm về mặt cấu tạo và nguyên nhân biến đổi của địa danh; giá trị phản ánh hiện thực, đặc điểm về nguồn gốc và ý nghĩa của địa danh ở Bến Tre.

  pdf247p maiyeumaiyeu07 30-08-2016 13 4   Download

 • Bài viết này nhằm đạt 3 mục tiêu: (1) Phân tích thực trạng việc sản xuất và tiêu thụ ca cao tỉnh Bến Tre; (2) Lập bản đồ chuỗi giá trị và phân tích kinh tế chuỗi giá trị sản phẩm ca cao xen dừa ở Bến Tre; (3) Đề xuất các chiến lược nâng cấp hoạt động chuỗi giá trị ngành hàng ca cao ở Bến Tre.

  pdf8p tangtuy12 02-06-2016 10 3   Download

 • Khảo sát phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính của nghề lưới kéo đơn xa bờ ở tỉnh Bến Tre nhằm cung cấp thông tin làm cơ sở cho việc quản lý nghề khai thác xa bờ nói chung và nghề lưới kéo đơn xa bờ ở tỉnh Bến Tre nói riêng hoạt động khai thác ổn định ở vùng biển xa bờ.

  pdf7p tangtuy13 02-06-2016 4 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu “Ước lượng khả năng hấp thụ CO₂ của cây dừa qua sinh khối tại huyện Giồng Trôm - tỉnh Bến Tre” được thực hiện nhằm xác định sinh khối của cây dừa, lượng carbon tích lũy và lượng CO₂ hấp thụ trong từng bộ phận của cây và trên tổng diện tích hecta, đồng thời xem xét mối tương quan thống kê giữa hai nhân tố là đường kính trung bình ngang ngực và sinh khối khô của cây.

  pdf7p tangtuy13 02-06-2016 6 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Vấn đề đói nghèo ở tỉnh Bến Tre hiện trạng và giải pháp nêu lên cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp cho vấn đề đói nghèo ở tỉnh Bến Tre. Với các bạn chuyên ngành Địa lý học thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf126p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 4 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Phát triển cây ăn trái tỉnh Bến Tre - Tiềm năng và định hướng được thực hiện nhằm đánh giá tiềm năng phát triển cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Bến Tre; đánh giá thực trạng phát triển và sự tác động của cây ăn trái đến nền nông nghiệp tỉnh Bến Tre.

  pdf143p maiyeumaiyeu03 21-07-2016 6 2   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của các khách sạn tại khu vực tỉnh Bền Tre. Kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng tác giả tiến hành khảo sát 110 khách hàng lưu trú ngắn hạn và dài hạn tại các khách sạn khu vực tỉnh Bến Tre.

  pdf9p lalala04 25-11-2015 27 1   Download

 • Bài viết Tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến trình độ phát triển kinh tế: Mô hình dự báo và gợi ý chính sách (Trường hợp nghiên cứu điển hình ở tỉnh Bến Tre) cho thấy rằng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tác động đến trình độ phát triển kinh tế, năng suất lao động và chất lượng cuộc sống.

  pdf14p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 4 1   Download

 • Quyết định số: 21/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf10p cuonghuyen0628 13-11-2015 8 0   Download

 • Quyết định số: 22/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở tư pháp tỉnh Bến Tre; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf12p cuonghuyen0628 13-11-2015 3 0   Download

 • Quyết định số: 23/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf14p cuonghuyen0628 13-11-2015 5 0   Download

 • Quyết định số: 25/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh Bến Tre; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf6p cuonghuyen0628 13-11-2015 5 0   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Phát triển kinh tế huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre - Hiện trạng và giải pháp đánh giá những thuận lợi cũng như khó khăn của các nguồn lực và phân tích thực trạng phát triển kinh tế của huyện Châu Thành giai đoạn 2001 - 2011. Từ đó, đưa ra giải pháp phát triển kinh tế của huyện.

  pdf143p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 1 0   Download

 • Thời gian qua, hoạt động xúc tiến thương mại du lịch (XTTMDL) trên địa bàn tỉnh Bến Tre có bước phát triển tích cực, đúng hướng, đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm khách hàng mới, thị trường mới, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp và hiệu quả chung của toàn xã hội.

  doc64p ltsang1980 07-02-2011 334 129   Download

 • Thời gian qua, với đường lối và những chính sách đoi mới của Đảng và Nhà nước, Bến Tre đã nỗ lực phấn đấu và đã có những bước phát triển CN khá. Tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan nên nhiều tiềm năng và nguồn lực của tỉnh chưa được khai thác tốt, kết quả thu được chưa ngang tầm với yêu cầu phát triển.

  pdf96p bidao13 19-07-2012 144 73   Download

Đồng bộ tài khoản