Tỉnh Bến Tre

Xem 1-20 trên 1388 kết quả Tỉnh Bến Tre
 • Tài liệu tham khảo đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng anh lớp 12 tỉnh Bến Tre

  pdf15p dinhluyen2704 25-09-2010 992 424   Download

 • Ngày nay, tuy công nghiệp và dịch vụ đã phát triển và dần dần chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nền kinh tế nhưng ngành nông nghiệp vẫn là chủ đạo. Xuất phát từ thực tế đó, tôi quyết định chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả sản xuất lúa 2 vụ của các nông hộ xã Phong Nẫm huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre” để thấy tính hiệu quả sản xuất cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, lợi nhuận của nông hộ trên địa bàn.

  pdf86p vovantungqtkd5a 03-01-2013 166 75   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Nghiên cứu địa danh ở tỉnh Bến Tre bao gồm những nội dung về tiền đề lý luận và thực tiễn; phương thức định danh, đặc điểm về mặt cấu tạo và nguyên nhân biến đổi của địa danh; giá trị phản ánh hiện thực, đặc điểm về nguồn gốc và ý nghĩa của địa danh ở Bến Tre.

  pdf247p maiyeumaiyeu07 30-08-2016 26 14   Download

 • Trong các loại hình du lịch của tỉnh hiện nay, du lịch sinh thái miệt vườn là loại hình ưu thế, được du khách ưa chuộng nhờ đặc tính gần gũi với thiên nhiên và thân thiện với môi trường. Trong bài báo này, tác giả trình bày những ưu thế và thực trạng phát triển du lịch sinh thái miệt vườn ở tỉnh Bến Tre và một số định hướng phát triển loại hình du lịch này để tương xứng với tiềm năng, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước thời kì hội nhập.

  pdf10p nganga_02 09-09-2015 31 8   Download

 • Cuốn sách Tỉnh Bến Tre trong lịch sử Việt Nam (Từ năm 1957 đến 1945) ghi chép lại lịch sử Bến Tre từ khi Bến Tre được về với chúa Nguyễn (1757) đến ngày Nhật chấm dứt chính quyền tại đây (19-8-1945). Phần 1 cuốn sách là lịch sử đấu tranh của tỉnh Bến Tre thời chúa Nguyễn và thời Pháp thuộc.

  pdf225p change12 05-07-2016 9 7   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Thực trạng và định hướng sử dụng lao động ở tỉnh Bến Tre đúc kết những cơ sở lí luận và thực tiễn để nghiên cứu thực trạng lao động và sử dụng lao động ở tỉnh Bến Tre. Từ đó tìm ra những giải pháp sử dụng hợp lí, hiệu quả lao động, giải quyết việc làm, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh.

  pdf121p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 9 5   Download

 • Bài viết này nhằm đạt 3 mục tiêu: (1) Phân tích thực trạng việc sản xuất và tiêu thụ ca cao tỉnh Bến Tre; (2) Lập bản đồ chuỗi giá trị và phân tích kinh tế chuỗi giá trị sản phẩm ca cao xen dừa ở Bến Tre; (3) Đề xuất các chiến lược nâng cấp hoạt động chuỗi giá trị ngành hàng ca cao ở Bến Tre.

  pdf8p tangtuy12 02-06-2016 12 3   Download

 • Khảo sát phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính của nghề lưới kéo đơn xa bờ ở tỉnh Bến Tre nhằm cung cấp thông tin làm cơ sở cho việc quản lý nghề khai thác xa bờ nói chung và nghề lưới kéo đơn xa bờ ở tỉnh Bến Tre nói riêng hoạt động khai thác ổn định ở vùng biển xa bờ.

  pdf7p tangtuy13 02-06-2016 4 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu “Ước lượng khả năng hấp thụ CO₂ của cây dừa qua sinh khối tại huyện Giồng Trôm - tỉnh Bến Tre” được thực hiện nhằm xác định sinh khối của cây dừa, lượng carbon tích lũy và lượng CO₂ hấp thụ trong từng bộ phận của cây và trên tổng diện tích hecta, đồng thời xem xét mối tương quan thống kê giữa hai nhân tố là đường kính trung bình ngang ngực và sinh khối khô của cây.

  pdf7p tangtuy13 02-06-2016 6 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Vấn đề đói nghèo ở tỉnh Bến Tre hiện trạng và giải pháp nêu lên cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp cho vấn đề đói nghèo ở tỉnh Bến Tre. Với các bạn chuyên ngành Địa lý học thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf126p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 4 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Phát triển cây ăn trái tỉnh Bến Tre - Tiềm năng và định hướng được thực hiện nhằm đánh giá tiềm năng phát triển cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Bến Tre; đánh giá thực trạng phát triển và sự tác động của cây ăn trái đến nền nông nghiệp tỉnh Bến Tre.

  pdf143p maiyeumaiyeu03 21-07-2016 6 2   Download

 • Bài viết Tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến trình độ phát triển kinh tế: Mô hình dự báo và gợi ý chính sách (Trường hợp nghiên cứu điển hình ở tỉnh Bến Tre) cho thấy rằng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tác động đến trình độ phát triển kinh tế, năng suất lao động và chất lượng cuộc sống.

  pdf14p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 8 2   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của các khách sạn tại khu vực tỉnh Bền Tre. Kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng tác giả tiến hành khảo sát 110 khách hàng lưu trú ngắn hạn và dài hạn tại các khách sạn khu vực tỉnh Bến Tre.

  pdf9p lalala04 25-11-2015 29 1   Download

 • Quyết định số: 21/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf10p cuonghuyen0628 13-11-2015 8 0   Download

 • Quyết định số: 22/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở tư pháp tỉnh Bến Tre; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf12p cuonghuyen0628 13-11-2015 3 0   Download

 • Quyết định số: 23/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf14p cuonghuyen0628 13-11-2015 5 0   Download

 • Quyết định số: 25/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh Bến Tre; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf6p cuonghuyen0628 13-11-2015 5 0   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Phát triển kinh tế huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre - Hiện trạng và giải pháp đánh giá những thuận lợi cũng như khó khăn của các nguồn lực và phân tích thực trạng phát triển kinh tế của huyện Châu Thành giai đoạn 2001 - 2011. Từ đó, đưa ra giải pháp phát triển kinh tế của huyện.

  pdf143p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 1 0   Download

 • Bài viết Đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu của các hộ dân ven biển tỉnh Bến Tre được thực hiện nhằm đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu của các hộ dân ven biển tỉnh Bến Tre. Mời các bạn tham khảo bài viết để biết được kết quả nghiên cứu.

  pdf11p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 0 0   Download

 • Bài viết Giải pháp thu hút khách du lịch đến Cồn Phụng tỉnh Bến Tre tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra những giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến Cồn Phụng tỉnh Bến Tre. Với các bạn chuyên ngành Du lịch thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản