» 

Tính Chất Hóa Học Của Nh3

 • Đồ án: hấp thụ NH3 bằng tháp đệm

  ôi nhiễm không khí từ các ngành sản xuất công nghiệp ở nước ta, trong những năm gần đây đang là vấn đề quan tâm không chỉ của nhà nước mà còn là của toàn xã hội bởi mức độ nguy hịa của nó đã đễn mức báo động. Bên cạnh đó, đây là một lĩnh vực mà chúng ta chưa thấy hết được mối nguy hại.

  doc 45p nghiem_nguyen 20-03-2011 557 227

 • Bài giảng điện tử môn hóa học: amoniac

  Amoniac ở trạng thái khí hay dung dịch đều thể hiện tính Bazơ yếu. Tác dụng với axit tạo muối Amoni. Kết tủa được hiđroxit của nhiều kim loại.-Trong phân tử NH3, nguyên tử N liên kết với nguyên tử H bằng 3 liên kết Cộng hóa trị có cực. -Nguyên tử N còn 1 cặp electron ngoài cùng chưa tham gia liên kết Phân tử Amoniac có cấu tạo hình tháp, đáy là một tam giác đều.

  ppt 38p donna_vit 05-01-2012 63 17

 • KHÍ AMÔNIĂC (NH3)

  Thuật ngữ 'amôniăc' có nguồn gốc từ một liên kết hoá học có tên là 'clorua ammoni' được tìm thấy gần đền thời thần Mộc tinh Ammon ở Ai Cập.Người đầu tiên chế ra amôniăc nguyên chất là nhà hoá học Dzozè Prisly.Ông đã thực hiện thành công thí nghiệm của mình vào năm 1774 và khi đó người ta gọi amôniăc là 'chất khí kiềm'.

  ppt 37p chetthau 31-10-2010 246 88

 • Giáo án hóa học lớp 12 - Chương 3

  MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG : 1 . Kiến thức : Giúp HS biết - Tính chất hóa học cơ bản của nitơ , photpho . - Tính chất vật lý hóa học của một số hợp chất : NH3, NO, NO2 , HNO3 , P2O5 , H3PO4 . - Phương pháp điều chế và ứng dụng của các đơn chất và một số hợp chất của Nitơ , Photpho .

  doc 47p halalame 21-09-2011 161 43

 • Giáo khoa hóa hữu cơ - Amin

  XIV.1. Định nghĩa Amin là loại hợp chất hữu cơ được tạo ra khi một hay các nguyên tử H của amoniac (NH3) được thay thế bởi các gốc hiđrocacbon (hidrocarbon). - Nếu 1 nguyên tử H của NH3 được thay thế bởi 1 gốc hiđrocacbon, được amin bậc một, R-NH2.

  pdf 15p gackiem196 26-04-2011 111 39

 • BÀI TẬPCHƯƠNG XVII. AXIT, ESTE, CHẤT BÉO, XÀ PHÒNG

  1. Khi trùng hợp CH2=CH-OCOCH3 thu được A. polistiren. B. polivinyl axetat. C. polibutađien. D. polietilen. 2. Tính chất hoá học đặc trưng của nhóm cacboxyl là: A. Tham gia phản ứng tráng gương B. Tham gia phản ứng với H2, xúc tác Ni C. Tham gia phản ứng với axit vô cơ D. Tham gia phản ứng este hoá 3. Thuốc thử cần dùng để nhận biết 3 dd: CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO lần lượt là: A. Natri, quỳ tím B. Quỳ tím, dd Ag2O . NH3...

  pdf 12p paradise3 13-12-2011 44 10

 • ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN HỌC: HÓA HỌC 11 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề 357

  Câu 1: Phản ứng nào dưới đây chứng minh NH3 có tính bazơ? A. 2NH3 + 3Cl2 → 6HCl + N2 B. NH3 + HCl → NH4Cl C. 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O D. 2NH3 → N2 + 3H2 Câu 2: Công thức hóa học của supephotphat kép là: A. CaHPO4 B. Ca3(PO4)2 C. Ca(H2PO4)2 và CaSO4 D. Ca(H2PO4)2 Câu 3: Khi cho dư khí CO2 vào dung dịch chứa kết tủa canxi cacbonat thì kết tủa tan. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng...

  doc 4p mtvhuydao 14-06-2013 25 2

 • Tổng ôn tập kiến thức hóa hữu cơ 11

  Chương 1 bài tập về hiđrocacbon Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 8,0 gam hỗn hợp X gồm hai ankin (thể khí ở nhiệt độ thường) thu được 26,4 gam CO2. Mặt khác, cho 8,0 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được lượng kết tủa vượt quá 25 gam. Công thức cấu tạo của hai ankin trên là A. CH≡CH và CH3-C≡CH. B. CH≡CH và CH3-CH2-C≡CH. C. CH≡CH và...

  doc 7p ngaybinhyen1686 02-04-2013 149 64

 • Kỹ thuật sản xuất Amoniac

  AMÔNIĂC LÀ GÌ? Amôniăc là một chất khí không màu có mùi rất khó chịu.Thuật ngữ 'amôniăc' có nguồn gốc từ một liên kết hoá học có tên là 'clorua ammoni' được tìm thấy gần đền thờ thần Mộc tinh Ammon ở Ai Cập.Người đầu tiên chế ra amôniăc nguyên chất là nhà hoá học Dzozè Prisly.Ông đã thực hiện thành công thí nghiệm của mình vào năm 1774 và khi đó người ta gọi amôniăc là...

  ppt 35p letrunghieu0206 07-05-2011 143 48

 • BÀI GIẢNG HÓA: BÀI 10. AMINO AXIT

  Sắp xếp các chất sau theo thứ tự tăng dần của lực bazơ: CH3NH2(1), C6H5NH2(2), (CH3)2NH(3), NH3(4), (C6H5)2NH(5) Metylamin (CH3NH2) tác dụng được với chất nào sau đây, viết phương trình phản ứng. K/N: Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH)

  ppt 24p levanthanhgv 10-10-2012 45 17

 • Giáo án Hóa Học lớp 10: MẠNG TINH THỂ NGUYÊN TỬ – MẠNG TINH THỂ PHÂN TỬ

  A – Mục đích yêu cầu : Học sinh hiểu : Thế nào là mạng tinh thể nguyên tử , tinh thể phân tử . Tính chất chung của mạng tinh thể nguyên tử , phân tử . B – Đồ dùng dạy học : Tranh vẽ mạng tinh thể nước đá , iot C – Kiểm tra bài cũ : Cho các phân tử : NaCl . K2O , CaCl2 , H2S , NH3 Viết CTCT , cho biết loại liên kết trong phân tử D – Bài giảng :

  pdf 4p abcdef_32 16-09-2011 73 10

 • Bài 9: Amin

  Amin có tính bazơ giống NH3 (vì còn cặp electron chưa tham gia liên kết) + Amin có tính chất hóa học của gốc hidrocacbon Trong phân tử amin nguyên tử nitơ vẫn còn cặp electron chưa tham gia liên kết nên có tính bazơ giống NH3.

  pdf 15p ntgioi1204 22-10-2009 211 74

 • Giáo trình -Thổ nhưỡng học - chương 6

  Chương VI PHẢN ỨNG CỦA ĐẤT 1. Khái niệm về dung dịch đất và phản ứng của đất 1.1. Các khái niệm chung Nước mưa trước khi nhập vào đất đã chứa một lượng nhỏ các chất hoà tan và các khí như O2, CO2, N2, NH3. Như vậy nước mưa không tinh khiết, thực ra nó là một dung dịch. Khi thấm vào đất, nước mưa tiếp tục hoà tan thêm một số chất nữa trong thể rắn của đất và tạo thành dung...

  pdf 26p littlechick108 02-07-2011 131 66

 • Đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa lớp 11 M004

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN HÓA HỌC LỚP 11 - ĐỀ SỐ 004 Thời gian làm bài: 45 phút 1. Tính chất nào dưới đây KHÔNG phải là một trong những tính chất vật lý đặc trưng của khí NH3? A. Tan tốt trong nước. B. Nhẹ hơn không khí. C. Có mùi khai và xốc D. Có khí có màu vàng nhạt 2. NH3 có những tính chất sau: A. tính bazơ B. tính kém bền nhiệt C. tính khử D. tinh axit 3. Khi cho từ từ dung dịch NH3 vào...

  pdf 2p dinhtrang1189 27-12-2011 114 62

 • Giáo trình thuốc thử hữu cơ - Chương 2

  Lý thuyết phối trí của Werner với quan điểm hoá trị phụ đã cho chúng ta một cách giải thích thống nhất về sự tồn tại của phức chất, như [Co(NH3)6]Cl3. Trên cơ sở của thuyết này, thuyết là nền tản của hóa học các hợp chất phối trí ngày nay, ta có thể giải thích tính chất, hóa lập thể của những chất loại tương tự.

  pdf 32p chauchaudaxebo 17-03-2011 96 44

 • THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT CỦA GLUXIT

  Củng cố kiến thức về phản ứng đặc trưng của glucozơ, Saccarozơ, tinh bột 2.Kĩ năng: Tiếp tục rèn kĩ năng thực hành 3. Thái độ: Giáo dục cho hs lòng yêu thích bộ môn II/ Chuẩn bị: GV: Ống nghiệm, giá đựng ống nghiệm, đèn cồn, dd glucôzơ, NaOH, AgNO3, dd NH3. HS: III/ Tiến trình bài giảng 1, Ổn định lớp: (1’) 2, Kiểm tra bài cũ: Lồng trong giờ Các hoạt động của GV- HS Nội dung Giới...

  pdf 3p paradise5 13-12-2011 122 8

 • BÀI TẬP ÔN VỀ PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ

  1. BÀI TẬP XÁC ĐỊNH SỐ OXI HOÁBài 1: Xác định số oxi hoá của các nguyên tố trong các hợp chất, ion sau:N : NH3 , NH4+, H2N-NH2 (hidrazin), NH2OH (hidroxylamin), NO2-, NO3-O : H2O, O2- (ion oxit), H2O2 , O22- (ion peoxit)P : H3P, H3PO3 , H3PO4, HPO42- , PO43-, P4O6 , P4O10 , POCl3 , H4P2O7

  pdf 25p abcdef_50 16-11-2011 42 6

 • ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN HỌC: HÓA HỌC 11 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề 209

  Câu 1: Thuỷ tinh lỏng là: A. Dung dịch bão hoà của axit silisic B. Silic dioxit nóng chảy C. Dung dịch đặc của Na2SiO3 và K2SiO3 D. thạch anh nóng chảy Câu 2: Sục khí NH3 vào nước có pha vài giọt quỳ tím thì dung dịch có màu gì: A. Không màu. B. Xanh. C. Đỏ. D. Tím. Câu 3: Chọn phát biểu đúng nhất về Al(OH)3 A. bazo không tan B. bazo tan C. hidroxit lưỡng tính D. hidroxit kim loại Câu 4: Thêm 250 ml dung...

  doc 4p mtvhuydao 14-06-2013 17 2

 • đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 6

  Môi chất được chọn sử dụng trong hệ thống lạnh của kho bảo quản đông này là amoniac , có công thức hóa học là NH3, ký hiệu R717. Amoniac là chất khí không màu , có mùi hắc , có tính chất nhiệt động tốt , phù hợp với hệ thống lạnh máy nén piston. Các tính chất của amoniac. - Sôi ở áp suất khí quyển ở nhiệt độ –33,350C. - áp suất ngưng tụ khá cao , nhiệt dộ cuối tầm nén rât cao ,...

  pdf 11p mk_ngoc62 03-11-2010 140 76

 • Bài tập về amin

  1. So sánh tính bazơ của các dãy hợp chất sau: CH3NH2, (CH3)2NH, NH3 2. So sánh tính bazơ của các dãy hợp chất sau: C2H5NH2, C6H5NH2, NH3

  doc 2p lethuanuy 08-10-2011 66 42

 • + Xem thêm 30 Tính Chất Hóa Học Của Nh3 khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản