Tính chất topo

Xem 1-18 trên 18 kết quả Tính chất topo
 • Ta đã biết rằng mỗi tập lồi trong không gian topo tuyến tính lồi địa phương đều có tính chất điểm bất động đối với các ánh xạ compact. Câu hỏi đặt ra là điều này còn đúng với các không gian topo tuyến tính không lồi địa phương không. Bài báo này chỉ ra rằng đơn hình chuẩn trong không gian l p (0

  pdf38p lotus_123 15-12-2012 87 40   Download

 • Mục tiêu của đề tài là chỉ ra một tập compact không lồi trong 2 là một không gian điểm bất động. ABSTRACT. The aim of this topic is to show an example for the fixed point property of non-convex compact set in 2 . 1. Mở đầu. Cho X là không gian topo, X được gọi là có tính chất điểm bất động hay X là không gian điểm bất động nếu mỗi ánh xạ liên tục từ X vào X đều có một phần tử x X sao cho f(x)=x . Năm 1912, Brouwer đã chứng...

  pdf3p meoden89nd 21-01-2011 127 30   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Siêu lọc và một số tính chất liên quan đến tính Compact nêu lên một số kiến thức chuẩn bị, không gian p−Compact mạnh, không gian p−giả Compact mạnh và không gian giả − ω−bị chặn. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf62p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 7 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Một số tính chất kiểu đầy đủ của các nhóm nửa Tôpô và các kết quả liên quan nêu lên những kiến thức cơ bản cần chuẩn bị; các kiểu đầy đủ của các không gian tôpô. Mời các bạn tham khảo luận văn để nắm bắt nội dung cụ thể.

  pdf69p maiyeumaiyeu01 07-07-2016 17 1   Download

 • Như đã biết, các bất biến tôpô tuyến tính của các không gian Frechet có vai trò rất quan trọng trong lý thuyết các không gian Frechet, nói riêng, trong các định lý phân rã. Các bất biến tôpô tuyến tính ( ) DN và ( )Wđã được D.Vog giới thiệu và nghiên cứu sâu sắc. Vog đã sử dụng các bất biến tôpô tuyến tính đó để chứng minh định lý phân rã đối với các không gian Frechet trong trường hợp không gian hạch và trường...

  pdf55p cancer23 07-08-2012 53 8   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Các nhóm đồng phôi Tôpô và không gian tích của nửa – hình hộp gồm có 3 chương. Trong đó, chương 1 - Không gian Tôpô; chương 2 - Các nhóm đồng phôi Tôpô; chương 3 - Tôpô tích nửa - hình hộp.

  pdf76p maiyeumaiyeu02 13-07-2016 16 6   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Khảo sát tôpô trên không gian các hàm chỉnh hình tập trung trình bày một số tính chất của tôpô trên không gian các hàm chỉnh hình. Mời các bạn tham khảo luận văn để nắm bắt nội dung chi tiết, với các bạn chuyên nành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf56p maiyeumaiyeu05 20-08-2016 24 2   Download

 • Mục đích của luận văn này là hệ thống lại các khái niệm tập mờ trực giác, không gian tôpô mờ trực giác và các tính chất của chúng; nghiên cứu các ứng dụng của tập mờ trực giác đóng suy rộng trong việc xây dựng các không gian tôpô mờ trực giác "tách" và các liên hệ giữa chúng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p khetien888 08-02-2017 7 2   Download

 • Luận án trình bày về các nội dung: Sự thác triển hàm phân hình giá trị Fréchet từ các tập đặc biệt trong Cn; chứng minh các định lý về sự thác triển giải tích của các hàm giải tích thực có thác triển yếu từ, các tập mở của không gian Fréchet; tính chất (Ω) của đối ngẫu của không gian các mầm hàm chỉnh hình. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf93p longnguyentran000 27-12-2016 10 1   Download

 • Trong toán học, một không gian mêtric (tiếng Anh: metric space) là một tập hợp mà trong đó khái niệm về khoảng cách giữa các phần tử được định nghĩa. Không gian mêtric gần nhất với hiểu biết trực quan của con người là không gian Euclid ba chiều. Mêtric Euclid của không gian này định nghĩa khoảng cách giữa hai điểm là độ dài đoạn thẳng nối chúng.

  pdf44p dinhvansao 25-05-2013 97 39   Download

 • Mục đích của luận án là nghiên cứu về đạo hàm Lie trên các đa tạp như: Đạo hàm Lie của dòng và dạng suy rộng, đạo hàm Lie của dạng và dòng song bậc, vi phân ngoài liên kết với liên thông, đạo hàm Lie của các liên thông... nhằm bổ sung một số tính chất hình học trên đa tạp Riemann, đồng thời chúng tôi cũng chỉ ra một số ứng dụng của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf108p cogacoga 01-03-2017 8 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ: Hàm tử Ext trong phạm trù các không gian lồi địa phương giới thiệu môt số khái niệm và tính chất về không gian Tôpô thuần nhất, vật xạ ảnh tương đối từ đó đưa ra cách xây dựng hàm tử Ext bằng phép giải xạ ảnh tương đối.

  pdf66p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 10 1   Download

 • Mục đích của luận án là nghiên cứu về đạo hàm Lie trên các đa tạp như: Đạo hàm Lie của dòng và dạng suy rộng, đạo hàm Lie của dạng và dòng song bậc, vi phân ngoài liên kết với liên thông, đạo hàm Lie của các liên thông... nhằm bổ sung một số tính chất hình học trên đa tạp Riemann, đồng thời chúng tôi cũng chỉ ra một số ứng dụng của chúng.

  pdf108p chumeorocky 10-01-2018 3 1   Download

 • Mục đích của luận án là nghiên cứu về đạo hàm Lie trên các đa tạp như: Đạo hàm Lie của dòng và dạng suy rộng, đạo hàm Lie của dạng và dòng song bậc, vi phân ngoài liên kết với liên thông, đạo hàm Lie của các liên thông... nhằm bổ sung một số tính chất hình học trên đa tạp Riemann, đồng thời chúng tôi cũng chỉ ra một số ứng dụng của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p cogacoga 01-03-2017 2 0   Download

 • Mục đích của giáo trình là: Trình bày những khái niệm, những nguyên lý cơ bản và cần thiết nhất của toán học, với những chứng minh chặt chẽ, lôgic; rèn luyện kỹ năng tính toán thực hành trên máy tính và khả năng áp dụng công cụ toán học trong việc giải quyết các bài toán thực tiễn; giới thiệu một số hướng phát triển mới trong toán học hiện đại đang được quan tâm trên thế giới.

  pdf240p paradise_12 04-01-2013 137 59   Download

 • Tuyển tập những báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả: 1. Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nhóm tôpô luỹ linh xạ ảnh địa phương...Khoa học (trong tiếng Latin scientia, có nghĩa là "kiến thức" hoặc "hiểu biết") là các nỗ lực thực hiện phát minh, và tăng lượng tri thức hiểu biết của con người về cách thức hoạt động của thế giới vật chất xung quanh.

  pdf8p phalinh14 07-08-2011 55 11   Download

 • Chương 1. Không gian Banach và các định lý cơ bản. 1.1. Dạng giải tích và dạng hình học của định lý Hahn-Banach. 1.2. Định lý Banach – Steinhauss. Chương 2. Tôpô yếu và các không gian đặc biệt. 2.1. Tôpô yếu và tôpô yếu*. 2.2. Các không gian đặc biệt: phản xạ, khả ly, lồi đều. Chương 3. Không gian Hilbert. 3.1. Định nghĩa, tính chất cơ bản. Hình chiếu xuống tập lồi đóng.

  pdf13p marc222 10-08-2011 51 7   Download

 • Graphs on Surfaces Cơ quan đại diện mặt phẳng của đồ thị không có nghĩa là duy nhất. Thật vậy, một đồ thị có thể được rút ra trong tự ý nhiều cách khác nhau. Ngoài ra, các tính chất của một đồ thị không nhất thiết phải ngay lập tức từ một đại diện, nhưng có thể được rõ ràng khác. Tuy nhiên, gia đình quan trọng của đồ thị, biểu đồ bề mặt, dựa trên các thuộc tính (topo hình học) của các bản vẽ của đồ thị.

  pdf23p doquyenhong 27-10-2011 27 4   Download

Đồng bộ tài khoản