Tính chất topo

Xem 1-7 trên 7 kết quả Tính chất topo
 • Ta đã biết rằng mỗi tập lồi trong không gian topo tuyến tính lồi địa phương đều có tính chất điểm bất động đối với các ánh xạ compact. Câu hỏi đặt ra là điều này còn đúng với các không gian topo tuyến tính không lồi địa phương không. Bài báo này chỉ ra rằng đơn hình chuẩn trong không gian l p (0

  pdf38p lotus_123 15-12-2012 81 40   Download

 • Mục tiêu của đề tài là chỉ ra một tập compact không lồi trong 2 là một không gian điểm bất động. ABSTRACT. The aim of this topic is to show an example for the fixed point property of non-convex compact set in 2 . 1. Mở đầu. Cho X là không gian topo, X được gọi là có tính chất điểm bất động hay X là không gian điểm bất động nếu mỗi ánh xạ liên tục từ X vào X đều có một phần tử x X sao cho f(x)=x . Năm 1912, Brouwer đã chứng...

  pdf3p meoden89nd 21-01-2011 126 30   Download

 • Như đã biết, các bất biến tôpô tuyến tính của các không gian Frechet có vai trò rất quan trọng trong lý thuyết các không gian Frechet, nói riêng, trong các định lý phân rã. Các bất biến tôpô tuyến tính ( ) DN và ( )Wđã được D.Vog giới thiệu và nghiên cứu sâu sắc. Vog đã sử dụng các bất biến tôpô tuyến tính đó để chứng minh định lý phân rã đối với các không gian Frechet trong trường hợp không gian hạch và trường...

  pdf55p cancer23 07-08-2012 50 8   Download

 • Trong toán học, một không gian mêtric (tiếng Anh: metric space) là một tập hợp mà trong đó khái niệm về khoảng cách giữa các phần tử được định nghĩa. Không gian mêtric gần nhất với hiểu biết trực quan của con người là không gian Euclid ba chiều. Mêtric Euclid của không gian này định nghĩa khoảng cách giữa hai điểm là độ dài đoạn thẳng nối chúng.

  pdf44p dinhvansao 25-05-2013 95 38   Download

 • Tuyển tập những báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả: 1. Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nhóm tôpô luỹ linh xạ ảnh địa phương...Khoa học (trong tiếng Latin scientia, có nghĩa là "kiến thức" hoặc "hiểu biết") là các nỗ lực thực hiện phát minh, và tăng lượng tri thức hiểu biết của con người về cách thức hoạt động của thế giới vật chất xung quanh.

  pdf8p phalinh14 07-08-2011 55 11   Download

 • Chương 1. Không gian Banach và các định lý cơ bản. 1.1. Dạng giải tích và dạng hình học của định lý Hahn-Banach. 1.2. Định lý Banach – Steinhauss. Chương 2. Tôpô yếu và các không gian đặc biệt. 2.1. Tôpô yếu và tôpô yếu*. 2.2. Các không gian đặc biệt: phản xạ, khả ly, lồi đều. Chương 3. Không gian Hilbert. 3.1. Định nghĩa, tính chất cơ bản. Hình chiếu xuống tập lồi đóng.

  pdf13p marc222 10-08-2011 50 7   Download

 • Graphs on Surfaces Cơ quan đại diện mặt phẳng của đồ thị không có nghĩa là duy nhất. Thật vậy, một đồ thị có thể được rút ra trong tự ý nhiều cách khác nhau. Ngoài ra, các tính chất của một đồ thị không nhất thiết phải ngay lập tức từ một đại diện, nhưng có thể được rõ ràng khác. Tuy nhiên, gia đình quan trọng của đồ thị, biểu đồ bề mặt, dựa trên các thuộc tính (topo hình học) của các bản vẽ của đồ thị.

  pdf23p doquyenhong 27-10-2011 27 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản