Xem 1-20 trên 43 kết quả Tình hình asean
 • Hợp tác khu vực đang là một xu thế phổ biến trong nền kinh tế thế giới, nhất là từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Trong vòng 5 năm qua, có khoảng 66 khu vực mậu dịch tự do được thành lập. Theo thống kê của WTO, hiện nay đang có hơn 150 hiệp định hợp tác khu vực có hiệu lực trên thế giới. Đại bộ phận các hiệp định này được ký kết giữa các nước đang phát triển. Năm 2004, Hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN) tròn 37 tuổi. So với...

  pdf30p intel1212 05-12-2012 56 30   Download

 • Thế giới ngày nay đang chứng kiến quá trình toàn cầu hoá rộng rãi và sâu sắc. Sự phụ thuộc về kinh tế giữa các quốc gia ngày càng gia tăng. Không có quốc gia nào phát triển mà không mở rộng mối quan hệ kinh tế đối ngoại, đặc biệt là ngoại thương. Xu hướng khu vực hóa và toàn cầu hóa càng thể hiện một cách rõ nét qua sự lớn mạnh của các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới: WTO, EU, ASEAN, APEC… Thêm vào đó, cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật...

  pdf42p chipchip1122 17-03-2013 45 20   Download

 • Mục đích nghiên cứu: đánh giá chung hoạt động sản xuất ô tô trong nước hiện nay cũng như tình hình nhập khẩu ô tô trong nước, phân tích đánh giá thực trạng các chính sách bảo hộ ngành sản xuất ô tô trong nước hiện nay, nêu ra những mặt tích cực để tiếp tục phát huy và những bất cập của các chính sách để khắc phục,...

  doc61p skyblue12 27-12-2014 40 18   Download

 • Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày 8/8/1967, trong bối cảnh tình hình quốc tế và nội bộ nhiều nước trong khu vực có nhiều biến động phức tạp. Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, ASEAN ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á và trên trường quốc tế.

  doc19p kuter195 13-04-2011 159 91   Download

 • Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Quan hệ chính trị - ngoại giao, an ninh của ASEAN với Trung Quốc và Nhật Bản (1991 - 2010) nhằm Làm rõ tiến trình và những nội dung trong quan hệ chính trị - ngoại giao, an ninh của ASEAN với Trung Quốc và với Nhật Bản sau Chiến tranh lạnh, phân tích làm rõ những nhân tố tác động, bản chất của các mối quan hệ trên, so sánh sự tương đồng và khác biệt giữa cặp quan hệ ASEAN – Trung Quốc với ASEAN – Nhật Bản cũng như đánh giá tác động của c...

  pdf238p madmad123456 25-06-2014 206 87   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Quan hệ chính trị - ngoại giao, an ninh của ASEAN với Trung Quốc và Nhật Bản (1991 - 2010) nhằm làm rõ tiến trình và những nội dung trong quan hệ chính trị - ngoại giao, an ninh của ASEAN với Trung Quốc và với Nhật Bản sau Chiến tranh lạnh, phân tích làm rõ bản chất của các mối quan hệ trên và đánh giá tác động của các mối quan hệ trên đối với từng bên và đối với tình hình chính trị, an ninh khu vực.

  pdf24p madmad123456 25-06-2014 61 18   Download

 • ASEAN, Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, là một liên minh chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của các nước trong khu vực Đông Nam Á. ASEAN được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967, trong bối cảnh mà tình hình khu vực cũng như thế giới đang diễn ra nhiều biến động

  pdf15p chaen_12 10-12-2013 37 13   Download

 • Bắt đầu từ giữa thập kỷ 80, những biến động của tình hình thế giới phát triển nhanh hơn, dồn dập hơn đã dẫn tới những đảo lộn lớn trong bàn cờ chính trị thế giới vào cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90. II.ĐÔI NÉT VỀ ASEAN 1986 – 1991 (Association of Southeast Asian Nations ) ASEAN được thành lập vào ngày 8/8/1967 với 5 sáng lập viên là Thái Lan, In đô nê xia, Malaixia , Xingapo , Philipin. Brunay sau khi tuyên bố độc lập đã gia nhập ASEAN năm 1984. Việt Nam tham gia...

  pdf16p home_12 13-08-2013 46 10   Download

 • Đổi mới tư duy về tập hợp lực lượng của Việt Nam giai đoạn 1986 – 1995 trong việc gia nhập ASEAN. Đặt vấn đề nghiên cứu trong bối cảnh thế giới, khu vực và tình hình trong nước giai đoạn này,

  pdf13p chaen_12 10-12-2013 22 4   Download

 • Bài viết Một số đặc điểm chính của FDI vào ASEAN giai đoạn 2000 - 2010 và giải pháp chính sách nêu lên tình hình và một số đặc điểm chính của FDI khào khu vực ASEAN; một số giải pháp chính sách nhằm thu hút FDI vào ASEAN nói chung và VN nói riêng.

  pdf8p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 8 0   Download

 • Bài viết Gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Ngân hàng Việt Nam cần chuẩn bị gì? nêu lên tình hình kinh tế VN so với các quốc gia ASEAN; so sánh NHTM VN với NHTM các nước ASEAN qua một số chỉ tiêu chính,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf4p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 0 0   Download

 • Bài viết Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại ASEAN và Trung Quốc chỉ ra tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tại ASEAN; tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Trung Quốc; đánh giá triển vọng DFI vào ASEAN và Trung Quốc.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 0 0   Download

 • Từ những con số thống kê về tình hình kinh tế VN trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN đang hình thành và chính thức thiết lập vào năm 2015, bài viết Kinh tế Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN: Qua những con số nêu lên những cơ hội và thách thức cho vấn đề này.

  pdf3p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 0 0   Download

 • Bài viết Thúc đẩy hợp tác ASEAN theo chiều sâu nêu lên những thành tựu hợp tác chủ yếu của ASEAN; tình hình thực hiện các cam kết; một số hạn chế căn bản trong hợp tác ASEAN; một số định hướng nhằm thúc đẩy hợp tác ASEAN.

  pdf10p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 0 0   Download

 • Tại Đại hội VII của Đảng, lời tuyên bố “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển” 1 đã cho thấy hình ảnh một nước Việt Nam đổi mới; là một nhân tố tích cực của hoà bình, hợp tác, phát triển; đang khôi phục và phát huy được sự tin cậy, đồng tình và ủng hộ mà nhân dân thế giới và nhiều chính phủ đã từng dành cho đất nước và nhân dân ta trong những năm kháng chiến....

  doc17p kuter195 13-04-2011 234 98   Download

 • Trong điều kiện hiện nay, hoạt động giao tiếp giữa các quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực kinh tế thương mại ngày càng phát triển mở rộng và mang tính khu vực hóa và toàn cầu hóa một cách mạnh mẽ, đặc biệt là sự hình thành, tồn tại và phát triển của các liên kết kinh tế thương mại trong phạm vi khu vực, tiểu khu vực và của các công ty xuyên quốc gia trong các thập kỉ qua đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử phát triển các quan hệ kinh ...

  pdf27p kemoc5 29-05-2011 209 82   Download

 • Chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với ASEAN từ năm 1991 đến nay, xoay quanh các vấn đề xây dựng quan hệ hài hòa , ổn định và hợp tác và phát triển.Chính sách đối ngoại vấp phải nhiều ảnh hưởng từ quan hệ quốc tế, những biến động về tình hình kinh tế thế giới đòi hỏi Việc mở rộng quan hệ quốc tế và lựa chọn đối tác phải hết sức cẩn trọng.

  doc21p francois 03-04-2011 142 64   Download

 • Hiện nay nước ta đã gia nhập các tổ chức kinh tế như ASEAN, WTO,…đã mở ra một giai đoạn phát triển mới cho nước ta nói chung cũng như nền kinh tế nói riêng. Trong những năm qua, thực hiện đường lối chính sách do Đảng và Nhà nước đã đề ra, nền kinh tế Việt Nam đã có sự chuyển biến sâu sắc theo hướng ngày càng phát triển và năng động.

  doc40p nguyenthitrucly_1992 15-11-2012 150 62   Download

 • Xu thế toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại đang là những xu hướng cơ bản của phát ttriển trên thế giới hiện nay.Đối với Việt Nam, nhất là sau khi gia nhập khối ASEAN, AFTA, ký kết hiệp định thương mại Việt – Mỹ và việc gia nhập WTO đã mở ra nhiều cơ hội phát huy lợi thế so sánh, tháo gỡ hạn chế về thị trường xuất khẩu , tạo lập môi trường thương mại mới nhăm trao đổi hàng hoá –dich vụ, kỹ thuật và thông tin...

  doc22p gau_truc_anthuong 01-09-2011 188 61   Download

 • Đầu thập niên 90, trước sự thay đổ của tình hình thế giới, chính sách đối ngoại Việt Nam trước đây không còn phù hợp nữa. Là một nước trong hàng ngũ phe xã hội chủ nghĩa trong thời kì chiến tranh lạnh, Việt Nam chịu ảnh hưởng rất lớn từ hai cường quốc Liên Xô và Trung Quốc.

  doc21p kuter195 13-04-2011 156 60   Download

Đồng bộ tài khoản