Tình hình kinh tế xã hội

Xem 1-20 trên 1673 kết quả Tình hình kinh tế xã hội
 • Thông tin số 1474/SKHĐT-TH thông tin về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, các công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2015. Tài liệu họp báo định kỳ quý II/2015 với các cơ quan Báo, Đài. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p giaosuquay 21-12-2015 39 5   Download

 • Bài viết Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam: Khả năng và triển vọng giúp cho các bạn nắm bắt được những nội dung về thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được; những tồn tại và yếu kém; nguy cơ và thách thức đối với Việt Nam.

  pdf4p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 5 1   Download

 • Bài viết Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 và những giải pháp cho kế hoạch 2011 - 2015 trình bày tổng quát tình hình 5 năm 2006 - 2010 và giải pháp thực hiện kế hoạch 2011 - 2015 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, môi trường.

  pdf4p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 12 1   Download

 • Báo cáo Số: 130/BC-UBND về Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016. Để nắm vững hơn nội dung kiến thức bài báo cáo mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf12p giaosuquay 06-10-2016 9 1   Download

 • giáo trình biên soạn với thời lượng 3 đơn vị học trình, cung cấp cho sinh viên các tri thức về đặc điểm cơ bản của tình hình kinh tế - xã hội trong những năm gần đây, các đặc điểm chủ yếu về tự nhiên kinh tế - xã hội của một số nước, khu vực tế giới

  pdf28p iiduongii4 15-04-2011 257 91   Download

 • Kinh tế-xã hội nước ta bảy tháng đầu năm 2009 tuy bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, tài chính thế giới nhưng với tinh thần chủ động sáng tạo của các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế và nhờ việc thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp đúng đắn và kịp thời của trung ương Đảng, Chính phủ nên đang phát triển theo hướng tích cực.

  doc13p bachma45 04-06-2010 217 69   Download

 • Về kinh tế : Tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2010 của nước ta vẫn đang trên đà phục hồi nhanh và phát triển theo hướng tích cực ở hầu hết các ngành và lĩnh vực. Thể hiện cụ thể: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,16%. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,31%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,50%; khu vực dịch vụ tăng 7,05%.

  ppt50p thptbmt 27-06-2012 122 37   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Một số vấn đề về tình hình kinh tế - Xã hội văn hóa và phát triển" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quan niệm của Mác về phương thức sản xuất - Hình thái xã hội và phương thức sản xuất châu Á, vai trò của các đô thị trong các xã hội tiền tư bản và phương thức sản xuất châu Á,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf179p doinhugiobay_05 01-12-2015 39 17   Download

 • Bước vào năm 2009, nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Sự suy thoái ngày càng nặng nề của kinh tế thế giới đã thu hẹp thị trường xuất khẩu, thị trường vốn và tác động tiêu cực đến kinh tế-xã hội của nước ta. Trước tình hình đó, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã đề ra Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội năm 2009 với mục tiêu tổng quát là

  doc24p kuduytb9x 21-01-2010 86 16   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Một số vấn đề về tình hình kinh tế - Xã hội văn hóa và phát triển", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Nhà nước và phát triển, chủ nghĩa xã hội và phát triển, truyền thống lịch sử văn hóa và sự lựa chọn chính trị xã hội, sức mạnh văn hóa dân tộc trong xây dựng và quản lý đất nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf247p doinhugiobay_05 01-12-2015 35 16   Download

 • Đề tài Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa nhằm trình bày tình hình kinh tế - xã hội Thanh Hóa năm 2012 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, tình hình kinh tế - xã hội Thanh Hóa năm 2012, tổng sản phẩm trong tỉnh.

  pdf33p three_12 25-03-2014 47 11   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Động thái và thực trạng kinh tế - Xã hội Việt Nam 10 năm đổi mới (1986-1995)" cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan và tình hình Kinh tế - Xã hội qua 10 năm đổi mới của Việt Nam như: Thực trạng kinh tế xã hội trước khi đổi mới, động thái và thực trạng kinh tế - Xã hội sau 10 năm đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf60p doinhugiobay_03 21-11-2015 27 10   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Kinh tế - xã hội tỉnh An Giang từ năm 1986 đến năm 2005 nêu lên khái quát về vùng đất, con người, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh An Giang trước năm 1986; kinh tế tỉnh An Giang từ năm 1986 đến năm 2005; xã hội tỉnh An Giang từ năm 1986 đến năm 2005.

  pdf167p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 18 7   Download

 • Đề tài Tìm hiểu tình hình kinh tế xã hội của tình Hải Phòng nhằm nêu tình hình kinh tế xã hội của Hải Phòng năm 2012, cơ sở hạ tầng của tỉnh.

  pdf13p three_12 25-03-2014 28 6   Download

 • Dự báo về tình hình kinh tế - xã hội EU đến năm 2012 - Tham chiếu các yếu tố văn hoá xã hội Đức là một thị trường rất lớn, phát triển bền vững và có chính sách thương mại mở. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Đức còn rất nhỏ bé so với các nước khác trong khu vực nhưng tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt khá.

  pdf9p butmaudo 19-08-2013 42 5   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Kinh tế xã hội Việt Nam thực trạng, xu thế và giải pháp" phân tích, đánh giá chung về tình hình kinh tế xã hội của nước ta, đi sâu phân tích một số ngành và lĩnh vực hoạt động cụ thể như Công nghiệp, nông lâm nghiệp, thủy sản, thương mại dịch vụ, dân số, lao động và việc làm và các vấn đề xã hội có liên quan. Mời các bạn tham khảo.

  pdf190p doinhugiobay_05 01-12-2015 22 5   Download

 • Báo cáo: Tình hình KT-XH anh ninh quốc phòng năm 2012 - Phương hướng, nhiệm vụ & giải pháp năm 2013 hướng đến trình bày đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  ppt54p cuonghuyen0628 10-11-2015 16 4   Download

 • Ebook Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2011-2015 có nội dung gồm hai phần chính: Phần thứ nhất, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2011-2015; phần thứ hai, số liệu thống kê kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2011-2015. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf404p nomoney7 04-03-2017 8 4   Download

 • Mời các bạn tham khảo luận văn Thạc sĩ Văn học: Kinh tế xã hội huyện Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) từ năm 1986 đến năm 2005 sau đây để nắm bắt được những nội dung về khái quát vùng đất, con người, tình hình kinh tế - xã hội huyện Bình Minh trước năm 1986; kinh tế - xã hội huyện Bình Minh từ năm 1986 đến năm 1995 và từ năm 1996 đến năm 2005.

  pdf132p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 9 1   Download

 • Thông qua các nguồn tư liệu hiện có luận văn dựng lại bối cảnh lịch sử, tình hình kinh tế xã hội của huyện Tân Yên từ năm 1997 đến năm 2015; từ việc nghiên cứu sự chuyển biến kinh tế xã hội của huyện tân yên từ 1997 đến năm 2015, rút ra những thành công và hạn chế trong lãnh đạo thực hiện đổi mới của Đảng; từ những thành công và hạn chế rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những kiến nghị thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát...

  pdf89p sutihana 12-12-2016 6 0   Download

Đồng bộ tài khoản