Tính hyperbolic

Xem 1-18 trên 18 kết quả Tính hyperbolic
 • Mục đích của luận án là: Đưa ra điều kiện cần và đủ cho tính hyperbolic modulo và tính taut modulo một tập con giải tích của miền kiểu Hartogs; đưa ra câu trả lời cho giả thuyết về tính Zalcman của không gian phức Cn; miêu tả nhóm các CR-tự đẳng cấu vi phân giải tích thực của các siêu mặt kiểu vô hạn thông qua không gian vectơ các trường vectơ tiếp xúc chỉnh hình.

  pdf84p change01 06-05-2016 16 4   Download

 • Vào những năm đầu của thế kỷ 20, Montel đã đƣa ra khái niệm họ chuẩn tắc các hàm chỉnh hình. Từ đó, khái niệm họ chuẩn tắc giữ một vai trò quan trọng đối với lý thuyết hàm biến phức và có ứng dụng rộng rãi trong động lực học, lý thuyết tối ƣu,…Điều này đã khiến cho việc nghiên cứu các ánh xạ chuẩn tắc đƣợc nhiều nhà toán học quan tâm.

  pdf50p qsczaxewd 19-09-2012 64 21   Download

 • Đề tài này nghiên cứu về cấu trúc của ánh xạ song tuyến tính thay phiên chấp nhận đƣợc. In this subject, we have studied about the structure of the acceptable alternating bilinear map. 1. Mở đầu. Trong đại số tuyến tính, phần cấu trúc của các dạng song tuyến tính, ta biết : “ Nếu f là một dạng thay phiên trên không gian vectơ E trên trƣờng K . Thế thì E là tổng trực giao của hạt nhân của nó và không gian Hyperbolic. Nếu E không suy biến thì...

  pdf3p meoden89nd 21-01-2011 161 15   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Tính chất Hyperbolic trên trường không Acsimet tập trung tìm hiểu về định lý Picard cho đường cong đại số trên trường không Acsimet; phỏng đoán Kobayashi-Zaidenberg trên trường không Acsimet; bổ đề Schwartz trên trường không Acsimet.

  pdf51p maiyeumaiyeu03 21-07-2016 16 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Tập nghiệm của phương trình vi tích phân Volterra đối số lệch phi tuyến loại Hyperbolic giới thiệu tới các bạn những nội dung về tính khác rỗng của tập nghiệm, tính Rδ của tập nghiệm, tính continuum của tập nghiệm, một dạng tổng quát của phương trình.

  pdf73p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 9 1   Download

 • Luận văn "Một đặc tính của hệ hàm lặp affine hyperbolic" có kết cấu nội dung gồm: Kiến thức chuẩn bị (phần này hệ thống toàn bộ các ký hiệu, khái niệm và định nghĩa được sử dụng trong suốt luận văn), đặc tính của hệ hàm lặp và sự tồn tại của hệ hàm lặp. Để tìm biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf53p imnie1 02-12-2016 8 1   Download

 • Mục đích của đề tài "Về một số phương trình elliptic và hyperbolic phi tuyến suy biến" là nghiên cứu bài toán biên elliptic suy biến chứa toán tử ∆γ với các nội dung sau: Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm yếu của bài toán; tính chính quy của nghiệm yếu, nNghiên cứu sự tồn tại và duy nhất nghiệm tích phân, nghiên cứu sự tồn tại tập hút toàn cục,...

  pdf125p chumeorocky 10-01-2018 2 1   Download

 • THIẾT KẾ ANTEN CASSEGRAIN CHO CÁC TRẠM VỆ TINH MẶT ĐẤT Lời nói đầu: Ngày nay,do sự phát triển của kỹ thuật máy tính nói chung và các phần mềm tính toán nói riêng việc phân tích và thiết kế anten đã trở nên dễ dàng hơn.

  pdf11p xuongrong_battien 18-10-2011 120 45   Download

 • Trong bài báo này, chúng ta nghiên cứu hyperbolicity của một số hệ thống bình thường của firstorder phi tuyến tính phương trình vi phân từng phần, mà một số MongeAmp đa chiều `lại phương trình đã được giảm xuống trong [8].

  pdf20p phalinh21 01-09-2011 23 3   Download

 • Bài thuyết trình Họ các đường cong bậc 1 và 2 giới thiệu về đường cong bậc 1, họ đường cong bậc 2, đường tròn, đường elip, đường Hyperbol, đường Parabol, đặc tính đường cong. Đây là tài liệu tham khảo về Toán học.

  pdf12p luungoc91 03-04-2014 23 3   Download

 • Luận án " Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm đối với một số bài toán biên phi tuyến" sử dụng các phương pháp của Giải tích hàm phi tuyến như phương pháp Galerkin, phương pháp compact yếu và toán tử đơn điệu, phương pháp tuyến tính hóa liên hệ với các định lý điểm bất động, phương pháp tiệm cận... nhằm khảo sát một số bài toán biên có liên quan đến các vấn đề trong Cơ học. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf96p longnguyentran000 27-12-2016 6 2   Download

 • đến số nguyên tiếp theo cao hơn. Trả lại cô sin của d. Quay trở lại cosin hyperbol của d. Khứ hồi khác biệt thời gian 11 - 12, 11 và 12 đại diện cho thời gian trôi qua sau một thời gian cơ sở được chỉ định (xem các chức năng thời gian). Đóng tất cả các tập tin và bộ đệm, và chấm dứt chương trình.

  pdf55p kimku8 29-10-2011 47 1   Download

 • Nội dung chính của luận văn là chứng minh sự tồn tại của đa tạp tâm đối với phương trình vi phân không ôtônôm trong không gian Banach vô hạn chiều. Chìa khóa để giải quyết vấn đề này là các khái niệm tam phân mũ đều, tam phân mũ không đều và điều kiện về tính hyperbolic riêng không đều của nghiệm.

  pdf49p change13 07-07-2016 9 1   Download

 • Kiến thức : tọa độ của điểm, véc tơ trong mặt phẳng và các kiến thức liên quan.Đường thẳng, đường tròn, các đường cônic: Elip, Hyperbol, Parabol.Các dạng bài toán áp dụng: Bài toán hình học khó áp dụng được cho có tính chất hình học thuần túy.Bài toán hình học mà việc minh chứng hoặc tính toán quá phức tạp.Bài toán hình học cổ điển chuyển vê bài toán tọa độ

  pdf13p lehuanss 21-08-2012 220 64   Download

 • Một số hàm lượng giác: a) Cú pháp: kq = hlg(x) b) Giải thích: kq: tên biến chứa kết quả. x: đơn vị radian. hlg: tên hàm lượng giác. Tên hàm lượng giác sin cos tan asin atan sinh cosh tanh Giải thích Tính giá trị sine Tính giá trị cosine Tính giá trị tangent Nghịch đảo của sine Nghịch đảo của tangent Tính giá trị hyperbolic sine Tính giá trị hyperbolic cosine Tính gía trị hyperbolic tangent 2. Lệnh ANGLE a) Công dụng: Tính góc pha của số phức. b) Cú pháp: p = angle(z) c) Giải thích: p: tên...

  pdf7p mk_ngoc62 28-10-2010 86 24   Download

 • SEARCH (find_text, within_text, start_num) : Tìm vị trí bắt đầu của một chuỗi con (find_text) trong một chuỗi (within_text), tính theo ký tự đầu tiên SECOND (serial_number) : Trả về phần giây của một giá trị thời gian.

  pdf4p yesno123 16-09-2011 29 3   Download

 • T (value) : Trả về một chuỗi nếu trị tham chiếu là chuỗi, ngược lại, sẽ trả về chuỗi rỗng TAN (number) : Trả về một giá trị radian, là tang của một số TANH (number) : Trả về một giá trị radian, là tang-hyperbol của một số TBILLEQ (settlement, maturity, discount) : Tính lợi nhuận tương ứng với trái phiếu cho trái phiếu kho bạc TBILLPRICE (settlement, maturity, discount) : Tính giá trị đồng mệnh giá $100 cho trái phiếu kho bạc TBILLYIELD (settlement, maturity, pr) : Tính lợi nhuận cho tr...

  pdf3p yesno123 16-09-2011 27 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là nghiên cứu sự tồn tại, tính duy nhất của nghiệm yếu trên [0,∞) trong các không gian Sobolev có trọng của bài toán biên ban đầu đối với các phương trình hyperbolic nửa tuyến tính cấp cao trong các trụ không trơn; nghiên cứu sự tồn tại duy nhất và tính chính quy theo biến thời gian của nghiệm yếu trên [0, T] của bài toán biên ban đầu đối với phương trình hyperbolic nửa tuyến tính cấp hai trong các miền có cạnh,

  doc191p chumeorocky 10-01-2018 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản