Tỉnh Kon Tum

Xem 1-20 trên 341 kết quả Tỉnh Kon Tum
 • Tỉnh Kon Tum có gần 17.627 ha đất lúa, trong đó lúa 2 vụ có 8.917 ha, tưới tiêu chủ động, đất lúa 1 vụ 10 ngàn ha, trong đó có tới 2.000 - 3.000 ha năng suất thấp 1 - 2 tấn/ha do thiếu nước vào mùa khô, hệ số sử dụng đất mới đạt 1,25 lần, năng suất lúa toàn tỉnh 29,18 tạ/ha (2006) chỉ bằng 61,7% bình quân cả nước, là một tỉnh nghèo nhất của Tây Nguyên, tỷ lệ nghèo đói còn rất cao 40 - 60%....

  pdf7p haidang 11-06-2009 356 107   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh kon tum', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p ctrl_12 09-07-2013 137 63   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh kon tum', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p ctrl_12 09-07-2013 77 21   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cấp nước tỉnh kon tum', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p ctrl_12 10-07-2013 56 19   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:giải pháp xóa đói giảm nghèo của huyện kon rẫy,tỉnh kon tum', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p ctrl_12 10-07-2013 63 17   Download

 • Tiểu luận Thủ tục công chứng tỉnh Kon Tum trình bày những thông tin chung về Sở tư pháp tỉnh Kon Tum, khái niệm công chứng, công chứng viên và các vấn đề có liên quan, thẩm quyền công chứng của các Công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng, trình tự, thủ tục công chứng; thực trạng và kiến nghị hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   

   

  doc46p donglaw 03-08-2015 41 14   Download

 • Sa Thầy là một huyện thuộc tỉnh Kon Tum, được thành lập theo quyết định số 254-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 10 tháng 10 năm 1978 trên cơ sở tách ra từ huyện Đắk Tô và thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Theo quyết định số 543-TCCP ngày 6 tháng 12 năm 1990, thành lập thị trấn huyện lỵ Sa Thầy trên cơ sở tách ra từ xã Sa Sơn. Tháng 8 năm 1991, khi tỉnh Gia Lai - Kon Tum tách ra thành hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thì huyện Sa Thầy thuộc tỉnh Kon Tum....

  pdf13p ctrl_12 09-07-2013 33 7   Download

 • Để góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đề ra những chủ trương, chính sách PTCN chế biến NS của tỉnh Kon Tum theo yêu cầu bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, tác giả chọn đề tài “Phát triển công nghiệp chế biến nông sản tại tỉnh Kon Tum”.

  pdf239p change00 04-05-2016 61 30   Download

 • Vốn là một phạm trù kinh tế trong nền kinh tế thị trường, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế của mọi quốc gia. Việt Nam có nền kinh tế đang phát triển, vốn vừa là phương thức, vừa là điều kiện để thực hiện mục tiêu kinh tế-xó hội; vốn tạo ra khả năng huy động, sử dụng và khai thác tốt mọi nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế góp phần xoá đói giảm nghèo (XĐGN), thực hiện công bằng xó hội ngay trong từng bước phát triển.

  pdf117p dellvietnam 23-08-2012 94 40   Download

 • Kon Tum là tỉnh nghèo với nền kinh tế còn nặng về nông nghiệp. Trong những năm qua, cùng với cả nước, Kon Tum đang trong tiến trình xây dựng và phát triển theo hướng CNH, HĐH. CCKT của tỉnh từng bước được chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau sự chuyển dịch còn chậm và chưa vững chắc.

  pdf13p ctrl_12 09-07-2013 100 21   Download

 • ác động khi gia nhập WTO của Việt Nam đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tỉnh Kon Tum. Hiện trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tỉnh Kon Tum đối chiếu với sự tác động khi Việt Nam gia nhập WTO. Chiến lược và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tỉnh Kon Tum khi Việt Nam gia nhập WTO.

  pdf122p one_12 03-01-2014 31 7   Download

 • Tiểu luận tốt nghiệp "Ứng dụng GIS đánh giá xu hướng phát triển không gian đô thị thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000-2010" được thực hiện nhằm mục đích tìm ra được sự biến động sử dụng đất của thành phố, lựa chọn các loại hình sử dụng đất phù hợp để gom nhóm theo các tiêu chuẩn khách quan trong sử dụng đất.

  pdf44p vipcuibap 22-02-2016 66 14   Download

 • Theo ngôn ngữ Ba Na thì Kon là làng, Tum là hồ và Kon Tum có nghĩa là Làng Hồ, bởi xưa kia khu vực này đã từng có một hồ lớn.Theo ngôn ngữ Ba Na thì Kon là làng, Tum là hồ và Kon Tum có nghĩa là Làng Hồ, bởi xưa kia khu vực này đã từng có một hồ lớn.

  pdf5p muaxuan_102 20-02-2013 36 5   Download

 • Mỗi địa phương đều có những nguồn lực nhất định để phát triển kinh tế, nhưng điều đó đòi hỏi phải nhìn nhận và đánh giá đúng về chúng để tìm cách khai thác có hiệu quả. Bài này muốn đánh giá tầm quan trọng của nguồn lực con người ở Kon Tum một tỉnh có tiềm năng lớn về đất đai, và sẽ đưa ra kiến nghị cho địa phương hoàn thiện chính sách kiểm soát dân số trong giai đoạn tới....

  pdf5p pfievnet 18-02-2011 210 49   Download

 • Hiện nay, Việt Nam đã bước vào năm thứ 20 thực hiện đường lối đổi mới đất nước với nhiệm vụ trọng tâm là công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với kinh tế tri thức nhằm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 trong bối cảnh khoa học công nghệ và toàn cầu hoá phát triển mạnh mẽ, làm gia tăng gay gắt tính chất cạnh tranh trong cuộc đua phát triển giữa c...

  pdf111p vascaravietnam 15-08-2012 70 23   Download

 • ổng cục thống kê, cả nước còn 17,4% hộ đói nghèo, nhưng theo tính toán của Ngân hàng thế giới(WB) thì con số đó còn cao hơn nhiều). Mặt khác, đến nay vẫn còn 80% dân số và trên 70% lực lượng lao động của cả nước sống ở khu vực nông thôn và như vậy, vấn đề nguồn nhân lực, vật lực, tiềm năng đất đai, điều kiện tự nhiên nước ta gắn với vùng nông thôn rộng lớn.

  pdf27p ctrl_12 10-07-2013 27 15   Download

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh tế: Các giải pháp khắc phục tình trạng bỏ học của học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Kon Bảy, tỉnh Kon Tum nhằm đánh giá tổng quan về giáo dục và bỏ học của học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Kon Bảy, tỉnh Kon Tum, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến bỏ học của học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số, kiến nghị một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng này.

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 76 18   Download

 • Quyết định số: 36/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành phá luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf8p ngochuyen2345 23-10-2015 1 0   Download

 • Quyết định số: 38/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản vàng quy định tại điểm 1, mục VI, phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 60/20/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên khoáng sản; nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và U...

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 11 0   Download

 • Quyết định số: 40/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với gốc, rễ các loại lâm sản tại mục A, phần I phụ lục kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 ngày 03/12/2004;... Cùng tìm hiểu để tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf3p ngochuyen2345 23-10-2015 26 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản