Tỉnh quảng ngãi đến năm 2025

Xem 1-9 trên 9 kết quả Tỉnh quảng ngãi đến năm 2025
 • Quyết định 998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 86 16   Download

 • Nghị quyết số 28/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

  doc58p nghiquyet0910 22-11-2017 5 0   Download

 • Quyết định 998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025

  pdf5p 1huutri 06-08-2009 90 5   Download

 • Quyết định số 998/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawttnh4 11-11-2009 43 4   Download

 • Quyết định số 2148/QĐ-UBND ban hành về việc phê duyệt đề cương và dự toán dự án quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030

  doc9p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XI – KỲ HỌP THỨ 4

  pdf3p chuon-chuon 18-01-2012 42 5   Download

 • Quyết định số 821/QĐ-UBND phê duyệt chương trình phát triển đô thị Mộ Đức, huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025.

  doc8p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • . www.themegallery.com..TIẾT 76:.VIẾT ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH. KIỂM TRA BÀI CŨ. 1. Dòng nào sau đây nói đủ nhất về khái niệm đoạn. văn trong văn bản:.  A . Bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi đầu dòng, kết thúc bằng. dấu chấm xuống dòng.  B. Thường diễn đạt một ý hoàn chỉnh.  C. là đơn vị trực tiếp tạo thành văn bản.  D . Cả A; B; C..... Company Logo..

  ppt21p binhminh_11 07-08-2014 187 11   Download

 • Quyết định số 940/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

  doc11p nghqcp 09-11-2017 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản