Tính toán tối u

Xem 1-20 trên 112 kết quả Tính toán tối u
 • CATIA là bộ sản phẩm hoàn chỉnh nhất của hãng Dassault systemes do IBM chịu trách nhiệm phân phối, phần mềm này có khả năng thiết kế, phân tích kết cấu, lập trình và gia công CNC. Bao gồm 06 M odule phục vụ cho toàn bộ quá trình thiết kế, tính toán tối u và gia công trong lĩnh vực cơ khí. Đây là một phần mềm rất mạnh có khả năng giải quyết nhiều bài toán nên yêu cầu cấu hình máy tính phải đảm bảo.

  pdf177p kiuctinhyeu 14-08-2009 1837 1201   Download

 • Bài báo này giới thiệu phần mềm RST2ANU phiên bản 1.0 đ-ợc các tác giả xây dựng nhằm giải bài toán tối -u phi tuyến toàn cục dựa trên thuật giải tìm kiếm ngẫu nhiên có điều khiển kết hợp với thuật toán mô phỏng quá trình tôi của vật liệu của C. Mohan và Nguyễn Hải Thanh. Phần mềm đ-ợc viết bằng công cụ lập trình Microsoft Visual C++ 6.

  pdf11p banglang_1523 22-07-2012 35 7   Download

 • Microsoft Excel 2000, 2003 có các công cụ toán học rất mạnh để giải các bài toán tối −u và thống kê toán học. Excel có thể giải đ−ợc các loại bài toán tối −u: bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát, các biến có thể có ràng buộc hai phía, ràng buộc cũng có thể viết ở dạng hai phía; bài toán vận tải có hai chỉ số; bài toán quy hoạch nguyên (các biến có điều kiện nguyên hay boolean); bài toán quy hoạch phi tuyến.

  pdf13p mille 07-03-2009 1493 759   Download

 • Tìm lời giải bằng Solver ( 2 tiết ) 1. Khái niệm về bài toán đúng dần : Trong thực tế công tác thiết kế đ-ờng ô tô có rất nhiều công việc, nhiều bài toán không có lời giải chính tắc. Để tìm đ-ợc lời giải tối -u ( Oftiman ) th-ờng phải sử dụng ph-ơng pháp đúng dần ( hay mò dần ). Với các bài toán đơn giản, th-ờng có thể giả thiết giá trị một số biến số, sau đó tính toán các quá trình trung gian, kiểm toán các điều kiện biên và cuối...

  pdf6p vitconsieuquay 18-08-2011 110 55   Download

 • Hệ số biểu diễn quan hệ giữa đường kính trung bình d12 với chiều cao dây quấn l. Để chi phí chế tạo MBA là nhỏ nhất, mặt khác vẫn đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật ta cần phải tìm được giá trị tối ưu . Công suất trên một trụ : S’=U.I Thành phần phản kháng của điện áp ngắn mạch

  pdf5p chicominhem21 14-09-2010 240 130   Download

 • Độ sụt áp lớn nhất cho phép từ điểm nối vào lưới tới nơi dùng điện Các Chiếu loại Loại tải sáng tải khác Trạm khách hàng trung/hạ 6% 8% áp được nuôi từ lưới trung áp công cộng Khi sụt áp vượt quá giá trị ở bảng trên thì cần phải sử dụng dây có tiết diện lớn hơn. * TÍNH TOÁN SỤT ÁP Ở ĐIỀU KIỆN ỔN ĐỊNH [1]: Công thức tính sụt áp: Mạch 1 pha: pha/trung tính 3 pha cân bằng: 3 pha (có hoặc không có trung tính) Trong đó: Sụt áp ΔU ΔU =...

  pdf34p vteo20 01-10-2010 198 122   Download

 • Trong ngành khoa học máy tính, tìm kiếm lời giải tối ƣu cho các bài toán là vấn đề đƣợc các nhà khoa học máy tính đặc biệt rất quan tâm. Mục đích chính của các thuật toán tìm kiếm lời giải là tìm ra lời giải tối ƣu nhất cho bài toán trong thời gian nhỏ nhất. Các thuật toán nhƣ tìm kiếm không có thông tin / vét cạn ( tìm kiếm trên danh sách, trên cây hoặc đồ thị ) sử dụng phƣơng pháp đơn giản nhất và trực quan nhất hoặc các thuật toán tìm kiếm...

  pdf41p chieuwindows23 01-06-2013 142 58   Download

 • CATIA là bộ sản phẩm hoàn chỉnh nhất của hãng Dassault systemes do IBM chịu trách nhiệm phân phối, phần mềm này có khả năng thiết kế, phân tích kết cấu, lập trình và gia công CNC. Bao gồm 06 M odule phục vụ cho toàn bộ quá trình thiết kế, tính toán tối u và gia công trong lĩnh vực cơ khí.

  pdf18p zues08 05-07-2011 84 34   Download

 • Tính công suất máy phát cấp nguồn Điện áp cấp cho cuộn cảm ứng 1. Công suất máy phát Pn tính theo ]P.S Pn ] .cos Với : P - mật độ công suất bề mặt phía trong cuộn cảm ứng S- diện tích bề mặt trong cuộn cảm ứng - hiệu suất thường từ 0,50 – 0,87 cos] - hệ số công suất, Điện áp :cấp cho cuộn cảm ứng trong nung tôi thường chọn theo sự kết hợp với kinh nghiệm; đưa ra khoảng chọn: U = ( 50 – 250 ) V Với nung tôi bề mặt: U...

  pdf5p hoalan1357 04-08-2010 207 28   Download

 • Tóm tắt: Bài báo tổng hợp và phân tích các mô hình ứng xử của vật liệu bê tông: các mô hình dựa trên lí thuyết cơ học rạn nứt bê tông, các mô hình đàn hồi - dòn theo lí thuyết cơ học phá huỷ dòn, các mô hình đàn hồi-dẻo theo lí thuyết dẻo, các mô hình ứng xử hỗn hợp đàn hồi dòn - dẻo… Tiến hành đánh giá -u nh-ợc điểm của từng mô hình và lựa chọn mô hình tối -u để đ-a vào các lập trình tính toán ứng dụng bằng ph-ơng pháp phần...

  pdf7p thulanh1 05-09-2011 92 27   Download

 • Vào những năm đầu của thế kỷ 20, Montel đã đƣa ra khái niệm họ chuẩn tắc các hàm chỉnh hình. Từ đó, khái niệm họ chuẩn tắc giữ một vai trò quan trọng đối với lý thuyết hàm biến phức và có ứng dụng rộng rãi trong động lực học, lý thuyết tối ƣu,…Điều này đã khiến cho việc nghiên cứu các ánh xạ chuẩn tắc đƣợc nhiều nhà toán học quan tâm.

  pdf50p qsczaxewd 19-09-2012 62 21   Download

 • Trong điều kiện giá thị trường của mặt hàng y là p, giá nguyên liệu x là q, và chúng ta chỉ có một lượng vốn nhất định. Tìm cách tối ưu hóa lợi nhuận u = yp - xq.

  pdf13p kocotienchoigame 28-03-2011 66 18   Download

 • Tóm tắt: Bài báo đề xuất ph-ơng pháp nghiên cứu hình dáng hợp lý của puly với trục chịu ứng suất thay đổi theo thời gian cho các thiết kế điển hình dựa vào mô hình hoá máy tính bằng ph-ơng pháp phần tử hữu hạn. Phần mềm ANSYS đ-ợc sử dụng để phân tích trạng thái ứng suất cho các mẫu thiết kế và việc tính toán tuổi thọ của các chi tiết dựa theo tiêu chuẩn thí nghiệm của Hiệp hội Cơ khí Mỹ. ...

  pdf8p thulanh1 05-09-2011 62 17   Download

 • Tính toán và dự báo bồi xói bờ biển và cửa sông là một vấn đề phức tạp đòi hỏi nhiều năm nghiên cứu mới có thể xây dựng đ-ợc một quy trình tính toán đáp ứng yêu cầu đa dạng của bài toán đặt ra. Đã xây dựng quy trình tính toán ứng dụng cho vùng cửa sông Đà Rằng với việc chú trọng tới vai trò của biến đổi mực n-ớc và l-u l-ợng sông và địa hình thực tế.

  pdf9p meomeongon 13-01-2012 53 15   Download

 • Đứng trƣớc tình thế toàn cầu hoá nền kinh tế, mở cửa hội nhập tạo sự cạnh tranh cùng phát triển thì mỗi doanh nghiệp luôn tạo ra cho mình những chiến lƣợc kinh doanh sao cho đạt hiệu quả kinh doanh một cách tối ƣu. Một trong những chiến lƣợc kinh doanh đó thì không thể không kể tới chiến lƣợc giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp nói chung và trong các doanh nghiệp xây lắp nói riêng.

  pdf133p nokia_12 09-05-2013 55 13   Download

 • Tính Toán KINH Tế TRONG CÔNG Trình Lợi Dụng Tổng Hợp Nguồn N-ớc i. Khái Niệm CHUNG Nội dung tính toán kinh tế trong công trình lợi dụng tổng hợp cũng nh- tính toán trong công trình có mục tiêu đơn. Điều khác nhau là hiệu ích và chi phí đầu t- phải tính theo giá trị tổng hợp và việc chọn ph-ơng án tối -u phải dựa vào hiệu ích tổng hợp. 1. Chọn ph-ơng án tối -u của công trình lợi dụng tổng hợp nguồn n-ớc: Ph-ơng án tối -u đ-ợc chọn dựa trên nguyên tắc là: - Lợi...

  pdf12p vit_momo 25-07-2011 47 12   Download

 • Một bộ điều khiển vi tích phân tỉ lệ (bộ điều khiển PID- Proportional Integral Derivative) là một cơ chế phản hồi vòng điều khiển (bộ điều khiển) tổng quát được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển công nghiệp – bộ điều khiển PID được sử dụng phổ biến nhất trong số các bộ điều khiển phản hồi. Một bộ điều khiển PID tính toán một giá trị "sai số" là hiệu số giữa giá trị đo thông số biến đổi và giá trị đặt mong muốn.

  pdf21p and_12 08-08-2013 29 12   Download

 • Việc thiết kế cầu nhỏ và cống là một công tác rất tổng hợp, bao gồm từ việc điều tra khảo sát thuỷ văn, tính toán lưu lượng nước v.v. cho tới việc thiết kế kết cấu các loại cống và cầu nhỏ, thiết kế nền móng công trình cầu cống

  pdf8p topforus 26-01-2011 59 11   Download

 • Trong nền kinh tế thị trƣờng cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, muốn đứng vững trên thị trƣờng thì phải có những chiến lƣợc kinh doanh cụ thể, rõ ràng. Những thông tin tài chính là vô cùng quan trọng để doanh nghiệp có thể đƣa ra những giải pháp cũng nhƣ chiến lƣợc tối ƣu nhất nhằm kinh doanh hiệu quả và thu đƣợc lợi nhuận cao nhất. Vậy làm thế nào để thấy rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp? ...

  pdf114p nokia_12 09-05-2013 25 10   Download

 • Trên cơ sở năng lực chuyên chở hành khách, có thể định ra biên chế của đoàn tàu. Căn cứ vào mức độ gia và giảm tốc độ để phát huy tốc độ một cách hợp lý, cần xác định một số thông số cơ bản đảm bảo yêu cầu vận tải của tuyến một cách tối -u. S

  pdf8p phalinh21 01-09-2011 22 4   Download

Đồng bộ tài khoản