Tỉnh ủy bắc giang

Xem 1-20 trên 106 kết quả Tỉnh ủy bắc giang
 • Hơn 77 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã liên tiếp giành được những thắng lợi vẻ vang, từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia hoàn toàn độc lập, thống nhất, cả nước cùng đi lên CNXH. Công cuộc đổi mới đất nước đã và đang giành được những thành tựu to lớn, được bạn bè trên thế giới hết sức khâm phục, vị thế nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng lên.

  pdf105p vascaravietnam 16-08-2012 99 40   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: bổ nhiệm cán bộ diện ban thường vụ tỉnh uỷ bắc giang quản lý giai đoạn hiện nay', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf103p dellvietnam 23-08-2012 79 32   Download

 • Giáo dục là một hoạt động đặc thự của xó hội loài người. Từ khi hỡnh thành, tồn tại và phỏt triển, xó hội loài người đạt được những thành tựu, những bước tiến vĩ đại như ngày nay chính là kết quả của quá trỡnh lao động sáng tạo, đấu tranh và cải tạo thế giới của con người. Loài người có được kết quả như vậy là nhờ quỏ trỡnh giỏo dục thường xuyên, liên tục và không ngừng sáng tạo của các thế hệ loài người kế tiếp nhau.

  pdf130p dellvietnam 23-08-2012 79 22   Download

 • Quyết định số 83/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đoạt giải trên lĩnh vực văn hoá - thông tin, thể dục- thể thao, giáo dục - đào tạo và hoạt động báo chí do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

  pdf10p lawvhxh7 16-11-2009 73 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2010 ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

  pdf3p inoneyear2 24-03-2010 240 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

  pdf12p oggianoel 08-01-2013 19 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

  pdf22p thanlorax 17-04-2013 28 1   Download

 • Quyết định số: 392/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (Logo) tỉnh Bắc Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf6p ngochuyen2345 23-10-2015 8 0   Download

 • Về kiến thức: Giúp Sinh viên nắm rõ những diễn biến cơ bản của Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1946: Ngay sau khi giành được độc lập, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc": đất nước đang đứng trước sự đe dọa của nạn đói, nạn dốt, tệ nạn xã hội tràn lan, ngân sách cạn kiệt và thêm vào đó là 20 vạn quân Tưởng cùng bọn tay sai kéo vào miền Bắc, uy hiếp chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hơn 1 vạn quân Anh kéo vào mi...

  doc54p anhhoaidhssu09b 06-12-2010 1146 328   Download

 • Mẫu BM07-53/SNV-TĐKT Mẫu ;Báo cáo thành tích HCLĐ,HC bậc cao, AHLĐ cấp huyện, thị, TP, xã, phường,TT Đơn vị……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Long Xuyên, ngày…. BÁO CÁO THÀNH TÍCH Huân chương LĐ các loại, AHLĐ… I. - Đặc điểm tình hình: - Giới thiệu sơ bộ về địa phương - Thuận lợi, khó khăn. II.

  pdf4p dauhuthiu 27-09-2010 302 30   Download

 • Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, với chiến thắng quyết định bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đất nước Việt Nam hình chữ S đã được thống nhất thành một dải, giang sơn quy về một mối. nhân dân trên khắp ba miền Bắc, Trung, Nam phấn khởi bước vào thời kì khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) trên cả nước.

  doc20p vuthuy97 30-10-2012 51 9   Download

 • Quyết định số 395/2004/QĐ-BKH về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất do Bộ kế hoạch đầu tư ban hành

  pdf4p manhquynh 10-10-2009 68 7   Download

 • Quyết định số 75/2005/QĐ-VP về việc thành lập Tổ triển khai phần mềm dùng chung do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

  pdf2p khactrieu 23-10-2009 54 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN XÂY DỰNG LÒ GẠCH, NGÓI NUNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN , MẪU SỐ 02 (Kèm theo Quyết định số: 189/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Giang)

  pdf2p tuanloc_do 06-12-2012 34 1   Download

 • Quyết định 166/2013/QĐ-UBND quy định tạm thời mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

  pdf2p buitubt 06-03-2014 28 1   Download

 • Quyết định số: 337/2015/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf6p ngochuyen2345 23-10-2015 12 0   Download

 • Đây là vùng có ranh giới không rõ ràng nằm ở mặt dưới của tam giác sau cổ. Nó được giới hạn bởi xương đòn ở phía dưới, cơ ức-chũm ở chính giữa và cơ thang ở sau-bên. Sàn của nó là cơ, bao gồm cơ nâng xương bả vai, cơ gối và 3 cơ bậc thang.

  pdf6p xmen_dangcap 13-01-2011 91 18   Download

 • NGỮ VĂN 8..BÀI 20: TỨC CẢNH PÁC BÓ... - HỒ CHÍ MINH -.. Trình bày hiểu biết của em về bài. thơ?. - Hoàn cảnh sáng tác?. - Thể thơ? Phương thức biểu đạt?. - Cảm xúc chủ đạo?..- Sáng tác: 2/1941 tại Pác Bó..- Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt Đường. luật. Năm 1941 Bác trở về Pác Bó.- Phương thức biểu đạt: Miêu tả, tự sự. và biểu cảm..- Cảm xúc chủ đạo: Đùa vui, sảng. khoái.....

  ppt18p binhminh_11 07-08-2014 256 15   Download

 • UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------Số: 45/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Bắc Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ "MỘT CỬA LIÊN THÔNG" GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ BÊN NGOÀI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ...

  pdf9p bunbohue1810 18-06-2010 102 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 HUYỆN LẠNG GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

  pdf9p socoladaungot 13-07-2012 68 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản