TIO2 biến tính

Xem 1-7 trên 7 kết quả TIO2 biến tính
 • Trong những năm gần đây, oxi hóa quang xúc tác pha hơi được quan tâm vì nó được ứng dụng mạnh trong việc làm sạch không khí. Nhiều hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) như ankan [1-5], anken [4,6], các hiđrocacbon thơm [5,7-11], các hợp chất chứa oxi [5,8] và tricloroetylen [2,5] bị oxi hóa ở nhiệt độ môi trường, có xúc tác TiO2 dưới tác dụng của ánh sáng UV hoặc UV-A với chất oxi hóa là không khí hoặc oxi.

  pdf11p tuanloc_muido 11-12-2012 71 18   Download

 • Titanium oxide ST01, ST31, TiO2 catalysts modified by V5+, N2+ and supported on MCM41 and SiO2 have been used for photooxidation of p-xylene in gas phase. Physicochemical properties of catalysts were determined by the methods of BET Adsorption, Xray Diffraction (XRD), UV-Vis spectroscopy, and atom adsorption spectroscopy (AAS) methods. The photocatalytic activity of catalysts were determined after thermal treatment as well as UV lighting. The common observation is that the higher temperature of treatment the lower conversion of p-xylene obtained.

  pdf11p uocvong02 24-09-2015 20 5   Download

 • Với mục đích nghiên cứu lớp phủ trên cơ sở epoxy biến tính với phụ gia vô cơ để bảo vệ kim loại sử dụng trong môi trường hóa học khác nhau dưới các nhiệt độ khác nhau, tác giả đã nghiên cứu ảnh hưởng của hai loại dioxit titan (TiO2): loại thông thường và loại kích thước nano tới các tính chất của hệ lớp phủ bảo vệ epoxy-TiO2 trong môi trường acid 30% và 60% dưới nhiệt độ 25 và 60 độ C.

  pdf6p uocvong02 24-09-2015 31 7   Download

 • Vật liệu nano là loại vật liệu có kích thước cỡ nanômét. Đây là đối tượng nghiên cứu của khoa học nano và công nghệ nano, nó liên kết hai lĩnh vực trên với nhau. Tính chất của vật liệu nano bắt nguồn từ kích thước của chúng, vào cỡ nanômét, đạt tới kích thước tới hạn của nhiều tính chất hóa lý của vật liệu thông thường. Đây là lý do mang lại tên gọi cho vật liệu.

  pdf90p rose_12 03-12-2012 266 108   Download

 • Chemical doping nitrogen in to TiO2 crystal network by methods of sol-gel and impregnation was presented. The obtained nitrogen-doped TiO2 materials were characterized by different techniques such as XRD, SEM, UV-VIS. It was shown that samples have very uniform nano size, anatas structure and low level of band-gap energy (Ebg ~ 2.2 eV, ~ 500 - 600 nm). Their activity and kinetic were also studied and the results proved that in comparison with P25, the obtained nitrogen-doped TiO2 had higher activity and photo-quantum efficiency in organic disintegrated reaction under solar radiation.

  pdf6p uocvong01 24-09-2015 9 4   Download

 • Nghiên cứu các chất quang xúc tác TiO2 được biến tính bằng Fe2O3 bằng phương pháp sol-gel

  pdf8p muananghe 07-08-2013 72 15   Download

 • Dựa trên đặc tính đối với màng nco TiO2/SnO2 tác giả đã chế tạo bằng phương pháp phun nhiệt phân chỉ nhạy với bức xạ tử ngoại (UV) và đã chế tạo được cảm biến bức xạ UV của mặt trời [10], ý tưởng về việc nghiên cứu ứng dụng để chế tạo cảm biến UV sử dụng lắp ráp thành thiết bị đo cường độ UV phục vụ cho nhu cầu thực tiễn đã được hình thành và thực hiện.

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 23 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản