Titrimetry

Xem 1-4 trên 4 kết quả Titrimetry
 • Titrimetry refers to that group of analytical techniques which takes advantage of titers or concentrations of solutions. The word "titer" is also used to denote "equivalence" or that amount of a solution required to complete a chemical reaction. Titrimetry often refers to the use of some volume of a solution of known concentration to determine the quantity of an analyte. But there are some variations on the use of the term.

  pdf66p doilan 26-01-2013 27 4   Download

 • Đầu thế kỷ 19, hầu hết phân tích hoá học định lượng đều sử dụng phương pháp trọng lượng (gravimetry method) hoặc phương pháp chuẩn độ (titrimetry method). Với những phương pháp này đều đạt được độ đúng (accuracy) cao, nhưng khó có thể xác định được những thành phần hợp chất có nồng độ thấp trong nước.

  pdf28p minhthienmc 16-04-2011 804 216   Download

 • Titrimetric Methods of Analysis Titrimetry, trong đó chúng ta đo khối lượng của một thuốc thử phản ứng stoichiometrically với các chất phân tích, lần đầu tiên xuất hiện như là một phương pháp phân tích trong những năm đầu thế kỷ thứ mười tám. Không giống như gravimetry, titrimetry ban đầu đã không nhận được chấp nhận rộng rãi như là một kỹ thuật phân tích.

  pdf95p xuongrong_battien 24-10-2011 70 17   Download

 • Spectroscopic Methods of Analysis Trước khi bắt đầu của thế kỷ XX, hầu hết các phân tích hóa học định lượng được sử dụng gravimetry titrimetry là phương pháp phân tích. Với phương pháp này, các nhà phân tích đã đạt được những kết quả chính xác cao, nhưng thường được giới hạn việc phân tích các chất phân tích lớn và nhỏ. Các phương pháp khác được phát triển trong thời kỳ này đã mở rộng phân tích định lượng bao gồm các chất phân tích mức độ theo dõi.

  pdf93p xuongrong_battien 24-10-2011 75 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản