Tổ chức để thay đổi

Xem 1-20 trên 1136 kết quả Tổ chức để thay đổi
 • Khi con người và các doanh nghiệp trở nên lưu động hơn, họ sẽ chuyển tới những địa phương hấp dẫn và rời bỏ những nơi kém hấp dẫn. Thời gian và khoảng cách được rút ngắn trên thị trường toàn cầu cũng có nghĩa là những phát triển ở nơi khác trên thế giới có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của các địa phương từng được cho là an toàn.

  pdf24p thuylinh 10-06-2009 115 49   Download

 • Marketing Địa phương - Chương 13: Tổ chức để thay đổi Trong quyển sách này, chúng tôi đã lập luận rằng nhiều địa phương châu Á – các thành phố, tiểu bang, các vùng, và cả quốc gia – đang đối diện với nhiều nguy cơ khủng hoảng và cơ hội. Khi con người và các doanh nghiệp trở nên lưu động hơn, họ sẽ chuyển tới những địa phương hấp dẫn và rời bỏ những nơi kém hấp dẫn.

  pdf24p lavie3 27-07-2011 54 20   Download

 • Đề tài Thay đổi tổ chức nhằm hiểu rõ về “tổ chức” thông qua 4 ẩn dụ của Morgan. Ứng dụng mô hình Lewin, Bullock & Batten, Kotter để thay đổi tổ chức.Sự thay đổi không thể quản lý được. Nó tự xuất hiện, nhà lãnh đạo không đứng ngoài hệ thống mà họ là một phần của hệ thống.

  ppt16p top_12 21-04-2014 151 52   Download

 • Đề tài Chọn chiến lược để thay đổi trình bày về hiểu rõ về các kháng lực trong thay đổi tổ chức. Nắm vững các phương pháp đối phó với kháng lực. Vận dụng các phương pháp để lựa chọn chiến lược thay đổi.

  ppt15p top_12 21-04-2014 24 7   Download

 • Đề tài Thay đổi tổ chức đề cập đến những vấn đề của việc thay đổi tổ chức và làm thế nào để thực hiện tiến trình thay đổi tổ chức? Phải chăng thay đổi phải được bắt đầu và phát triển bởi một người ra quyết định hay nó có thể được lên kế hoạch bởi một nhóm quyền lực, và có quyết tâm cao, từ đó thì sự thay đổi sẽ được thực hiện? Có lẽ cần phải tiếp cận vấn đề này một cách khoa học hơn.

  pdf25p top_12 22-04-2014 80 20   Download

 • Thuyết trình: Tổ chức và hiệu quả của tổ chức nhằm giải thích vì sao các tổ chức tồn tại và những mục đích mà các tổ chức phục vụ. Mô tả mối quan hệ giữa các lý thuyết và thiết kế tổ chức và thay đổi, phân biệt giữa các cơ cấu tổ chức và văn hóa tổ chức.

  pdf19p pink_12 26-05-2014 49 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đổi mới thương hiệu – một cách để thay đổi suy nghĩ của khách hàng về thương hiệu của bạn', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p qsceszwadx 27-09-2012 49 4   Download

 • Kỹ năng về quản trị sự thay đổi rất cần thiết cho tổ chức thành công trong môi trường kinh doanh hiện đại. Mục tiêu căn bản của quản trị sự thay đổi và hoàn thiện kỹ năng quản trị sự thay đổi thay đổi cho phép chấp nhận và hòa nhập với sự thay đổi của tổ chức để tìm đến trong sự sự thành công chung của tổ chức có những thay đổi để thành công riêng của các thành viên: Hiểu sự thay đổi. Mô tả làm thế nào thực hiện chương trình thay đổi....

  doc24p kingofwar101 12-09-2010 1348 613   Download

 • Tiểu luận môn học Thay đổi và phát triển tổ chức: Cải tiến phong cách giao dịch tại Agribank chi nhánh huyện Châu Thành nhằm nâng cao tính cạnh tranh và thương hiệu của Agribank nói chung và Agribank chi nhánh huyện Châu Thành Bến Tre nói riêng trên địa bàn, chuẩn hóa quy trình đón tiếp và chất lượng phục vụ khách hàng, đảm bảo chăm sóc khác hàng hiệu quả và thống nhất.

  doc49p minhtuan231076 18-11-2014 146 75   Download

 • Xung đột là trạng thái thay đổi cơ bản,gây rối loạn về tổ chức đối với sự cân bằng trước đó của tập thể. Xung đột là quá trình trong đó một bên cảm nhận rằng những quyền lợi của họ bị bên kia chống lại hoặc bị ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi hành động của bên kia. Tham khảo tài liệu "Quản trị xung đột trong tổ chức" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc12p phanthilamda 12-11-2015 95 27   Download

 • Là việc điều chỉnh hoặc chuyển đổi tổ chức để duy trì hoặc cải thiện tính hiệu quả. Nhà quản trị cần: hiểu rõ và đánh giá được những yếu tố nào tạo nên tính hiệu quả và thành quả của tổ chức;

  pdf10p dinhthanhthe 18-11-2013 89 20   Download

 • Tiểu luận: Sự thích nghi, sự lựa chọn chiến lược và sự thay đổi nhằm xem xét các tác động của các lý thuyết khác nhau về thích ứng và lựa chọn cho chiến lược và thay đổi.

  pdf86p red_12 19-05-2014 72 14   Download

 • Đề tài Thay đổi cơ cấu và văn hóa tổ chức tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình Tp HCM nêu thực trạng tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình Tp HCM, cơ sở lý thuyết, khảo sát bệnh viện bệnh viện chấn thương chỉnh hình Tp HCM. Nhận định và giải pháp văn hóa tổ chức tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình Tp HCM.

  ppt16p top_12 21-04-2014 54 13   Download

 • Giáo dục tiểu học là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Do vậy, giáo viên tiểu học có vị trí, vai trò quan trọng. Giáo viên tiểu học là người góp phần quyết định trong việc thực hiện hoạt động dạy và học có chất lượng thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học.

  pdf8p huonglotos 03-05-2014 69 13   Download

 • Nhắc đến "Buổi tiệc bãi biển", mọi người đều nghĩ ngay đến những bãi cát dài với từng cơn sóng nhấp nhô, những chiếc ghế xếp, dù, trò chơi xây lâu đài cát và buổi tiệc nướng với cocktail nhiệt đới.

  pdf4p bibocumi8 08-10-2012 39 12   Download

 • Đề tài Thay đổi văn hóa tổ chức trình bày về văn hóa và ảnh hưởng của nó đến tổ chức. Văn hoá là mô hình những giả định cơ bản, trong quá trình học tập, được một nhóm nhân viên phát minh, khám phá, hoặc phát triển nhằm đối phó với những vấn đề liên quan đến khả năng thích ứng với môi trường bên ngoài hoặc hội nhập nội bộ, từ đó để đào tạo cho nhân viên mới về phương pháp nhận thức, suy nghĩ, giải quyết về những vấn đề này.

  ppt16p top_12 21-04-2014 56 12   Download

 • Mục tiêu đề tài Mô hình quy trình về thay đổi tổ chức trong bối cảnh văn hóa nêu mô hình hóa sự tương tác giữa văn hóa tổ chức và sự thay đổi. Mô tả cách thức kiến thức về văn hóa tổ chức của nhà lãnh đạo ảnh hưởng đến quy trình thực hiện sự thay đổi. Xác định những giai đoạn của quá trình thay đổi mà tại đó sự tương tác giữa văn hóa tổ chức và thực hiện thay đổi có vai trò quan trọng.

  ppt15p top_12 21-04-2014 56 11   Download

 • Đề tài Những tác nhân thay đổi bí ẩn trong công ty bạn nêu đâu đó trong tổ chức, nhóm người đã và đang làm mọi việc khác biệt và tốt hơn. Để sự thay đổi trường tồn, hãy tìm những nhân tố tích cực này và thổi bùng lên ngọn lửa của họ.

  pdf21p top_12 22-04-2014 37 10   Download

 • Thuyết trình: Thiết kế can thiệp thay đổi cơ cấu tổ chức cho công ty cổ phần viễn thông và in bưu điện - PTP nhằm trình bày cơ sở lý thuyết về thay đổi cơ cấu tổ chức, thực trạng chẩn đoán vấn đề thay đổi cơ cấu tổ chức, thiết kế can thiệp thay đổi tổ chức tại công ty PTP, động lực và kháng cự.

  pdf45p slow_12 26-06-2014 36 10   Download

 • Đề tài Organization transformation and strategic change nêu nhận diện và xác định chuyển đổi tổ chức liên quan đến quá trình thay đổi, hiểu ma trận chiến lược văn hóa cơ bản và phương pháp tiếp cận khác để thay đổi văn hóa phù hợp với chiến lược. Nhận ra tầm quan trọng của văn hóa tổ chức và mối quan hệ với chiến lược.

  pdf26p vespa_12 15-04-2014 42 8   Download

Đồng bộ tài khoản