Tổ chức hành chính

Xem 1-20 trên 9697 kết quả Tổ chức hành chính
 • Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 2 - Tổ chức hành chính nhà nước trình bày các tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước, cơ cấu của hệ thống tổ chức hành pháp Việt Nam, các đặc trưng cơ bản của MH Weber, cách phân loại các tổ chức hành chính nhà nước, đặc tính cơ bản của tổ chức HCNN, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động.

  ppt28p hoahue91 22-07-2014 162 47   Download

 • Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 1 - Lý thuyết chung về tổ chức trình bày khái niệm, bản chất tổ chức, phân loại tổ chức, các yếu tố cơ bản của tổ chức, các giai đoạn phát triển tổ chức.

  ppt40p hoahue91 22-07-2014 91 28   Download

 • Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 4 - Tổ chức hành chính nhà nước ở địa phương trình bày các mô hình hành chính nhà nước ở địa phương, tên gọi của các mô hình hành chính đó, chức năng và quyền hạn của các mô hình hành chính địa phương.

  ppt42p hoahue91 22-07-2014 66 23   Download

 • Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 5 - Thiết kế tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước trình bày khái niệm, quan điểm, cơ sở lý luận, các phương pháp, hình thức thiết kế tổ chức, định biên.

  ppt22p hoahue91 22-07-2014 63 23   Download

 • Nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước, những vấn đề chung về quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước, trách nhiệm của các chủ thể quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính nhà nước là những nội dung chính trong bài giảng chuyên đề 5 "Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

  ppt42p quangxuan35 27-11-2015 58 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phê duyệt quy chế tổ chức và họat động của tổ chức hành chính, sự nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p suunyy 23-11-2010 94 21   Download

 • Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 3 - Tổ chức hành chính nhà nước ở trung ương trình bày cơ cấu tổ chức hành chính nhà nước ở trung ương, mô hình tổ chức hành chính nhà nước ở trung ương và một số nội dung khác.

  ppt29p hoahue91 22-07-2014 56 21   Download

 • Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 6 - Hiệu quả của tổ chức hành chính nhà nước trình bày một số khái niệm, các yếu tố xác định một tổ chức hiệu quả, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của tổ chức.

  ppt14p hoahue91 22-07-2014 54 17   Download

 • Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 7 - Phát triển tổ chức hành chính nhà nước trình bày sự thay đổi của tổ chức, phát triển tổ chức, phát triển tổ chức hành chính, phân tích tổ chức, phát triển tổ chức hành chính ở Việt Nam.

  ppt54p hoahue91 22-07-2014 51 16   Download

 • Bài giảng Tổ chức hành chính nhà nước của Nguyễn Quang Minh giới thiệu tới các bạn những nội dung về một vài góc nhìn về tổ chức; các đặc trưng cơ bản của tổ chức hành chính nhà nước; tổ chức hành chính nhà nước CHXHCN Việt Nam; hiệu quả của các cơ quan hành chính nhà nước.

  pdf30p cocacola_07 10-11-2015 23 5   Download

 • Cùng tìm hiểu khái niệm tổ chức - Organization; phân loại tổ chức; đặc trưng cơ bản của một tổ chức được trình bày cụ thể trong "Bài giảng môn học Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 1" của ThS. Nguyễn Xuân Tiến.

  ppt240p codon_01 18-11-2015 12 3   Download

 • Chương 2 - Tổ chức hành chính nhà nước. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Hệ thống tổ chức nhà nước, phân loại tổ chức HCNN, đặc trưng cơ bản của tổ chức HCNN, những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan HCNN, các nguyên tắc cơ bản trong mối quan hệ giữa tổ chức HCNN ở trung ương và tổ chức HCNN ở địa phương, chức năng cơ bản của tổ chức HCNN, cơ cấu tổ chức hành chính nhà nước.

  ppt31p nhanmotchut_1 04-10-2016 2 0   Download

 • Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tổ chức hành chính nhà nước trung ương. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu những cơ quan hành chính nhà nước trung ương như: Chính phủ, bộ, các cơ quan thuộc chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt33p nhanmotchut_1 04-10-2016 1 0   Download

 • Chương 4: Tổ chức hành chính nhà nước ở địa phương. Nội dung chính trong chương này gồm có: Địa phương và hành chính địa phương, tổ chức hành chính địa phương, hội đồng, các cơ quan chấp hành tại địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt29p nhanmotchut_1 04-10-2016 1 0   Download

 • Chương 6 trình bày các kiến thức về hiệu quả tổ chức hành chính nhà nước. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Một số khái niệm, các yếu tố xác định tổ chức có hiệu quả, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hoạt động của các tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt15p nhanmotchut_1 04-10-2016 1 0   Download

 • Chương 7 - Phát triển tổ chức hành chính nhà nước. Nội dung chính trong chương này gồm có: Sự thay đổi tổ chức, phát triển tổ chức, phát triển tổ chức hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

  ppt13p nhanmotchut_1 04-10-2016 2 0   Download

 • Các tổ chức phi chính phủ tập trung các hoạt động của mình vào mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống bằng cách này hay cách khác. Tuy hoạt động trong khuôn khổ luật pháp của nhà nước nhưng các tổ chức phi chính phủ không chịu sự chỉ đạo của nhà nước. Phần lớn các tổ chức phi chính phủ không sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước, những tổ chức phi chính phủ nếu có được tài trợ từ ngân sách nhà nước thì cũng chỉ là một phần.

  ppt47p nuber_12 27-08-2013 89 24   Download

 • Tổ chức là một thuật ngữ được sử dụng rất phổ biến trong đời sống hàngngày.Xét trên tổng thể tổ chức đòi hỏi ít nhất 2 người trở lên có sự liên kết với nhau nhằm hướng tới mục tiêu chung.Tổ chức là một hệ thống gồm nhiều phân hệ có những mối quan hệ hữu cơ hợp lý , rõ ràng hợp tác và phân phối chặt chẽtác động lẫn nhau trong một tổng thể.

  doc39p thanhdong000 07-10-2009 1188 261   Download

 • Giáo trình Hành chính công cung cấp những vấn đề cơ bản của hành chính công. Nội dung cuốn sách bắt đầu từ những kiến thức cơ bản về hành chính công dưới góc độ khoa học và thực tiễn và tiếp nối những nội dung cơ bản của khoa học hành chính công như: Chức năng hành chính; Thể chế hành chính; Phân công, phân cấp, phân quyền trong quản lý hành chính Nhà nước; Tổ chức hành chính nhà nước; Quyết định hành chính; Công vụ;...

  pdf563p emelikov 11-03-2014 132 68   Download

 • Hành chính địa phương là một thuật ngữ để chỉ những hoạt động quản lý chung trên địa bàn lãnh thổ mang tính địa phương. Các loại hoạt động này được tiến hành từ thấp đến cao, từ hình thức tự phát trong từng cộng đồng, địa phương đến giai đoạn chung, từ những quy định mang tính chất luật lệ địa phương đến hình thức pháp luật của nhà nước nói chung khi nhà nước ra đời.

  pdf9p eight_12 06-03-2014 56 17   Download

Đồng bộ tài khoản