Tổ chức hội nghị

Xem 1-20 trên 2747 kết quả Tổ chức hội nghị
 • Để có một hội nghị khách hàng thành công chắc chắn các bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ và lên kế hoạch để giúp các doanh nghiệp có thể liên kết, hoặc tham dò ý kiến khách hàng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Tổ chức hội nghị khách hàng" để có nhiều kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực này.

  doc14p cctm030057 04-12-2010 1395 340   Download

 • Làm thế nào để tổ chức hội nghị liên hoan với khách hàng thành công? Mời các bạn tham khảo quy trình tổ chức hội nghị khách hàng để có được một hội nghị thành công. Quy trình gồm hướng dẫn các bạn chuẩn bị hoạt động, chọn hội trường phù hợp, bố trí hội trường,....

  pdf6p phiyen_1 07-04-2013 320 96   Download

 • Bài giảng "Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo" trình bày tổng quan về kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo, quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo, lập kế hoạch hội nghị, hội thảo, điều khiển, tổng kết hội nghị, hội thảo,...

  ppt92p hello1122 22-02-2016 132 44   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội

  pdf1p dauhuthiu 27-09-2010 206 26   Download

 • Đơn vị chủ trì tổ chức soạn thảo công văn gửi Bộ (Vụ Hợp tác quốc tế) xin phép được tổ chức Hội nghị, Hội thảo. Tính hợp lệ của công văn phải tuân thủ theo Quyết định số 122/2001/QĐ-TTg ngày 21/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế (Hội nghị, Hội thảo mang tính chất chuyên ngành của Bộ).

  pdf3p meomaythongminh 02-08-2010 174 16   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục sở nội vụ, Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên

  doc1p duyphuong1204 30-12-2009 86 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cấp cơ sở.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p dauhuthiu 26-09-2010 37 2   Download

 • Bài giảng Một số việc cần quan tâm khi tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân giúp các bạn biết được những việc cần làm khi tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân như: Phải tạo được môi trường thuận lợi cho việc tổ chức hội nghị tham vấn, làm tốt các mặt công tác chuẩn bị để đảm bảo tổ chức hội nghị thành công,... Mời các bạn tham khảo.

  ppt14p cocacola_03 05-10-2015 21 2   Download

 • Bài giảng giúp sinh viên hiểu được các nội dung cần thực hiện để tổ chức 1 hội nghị, tổ chức cuộc họp, tổ chức chuyến công tác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

  pdf16p daicahaudau 01-07-2011 448 244   Download

 • 1. Trước hết bạn cần trả lời các câu hỏi sau: 2. Tại sao lại tổ chức hội nghị?- Sẻ đạt được điều gì khi tổ chức hội nghị? 3. Ai sẽ là diễn giả chủ chốt?- Có nhân vật nổi tiếng nào tham gia không? 4. Ai là những khán giả dự hội nghị?- hội nghị dành cho ai?

  pdf5p nhuchau01 08-11-2010 123 38   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thành phố Long Xuyên. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  pdf3p suphurua 25-10-2010 102 14   Download

 • Bài giảng Sự phối hợp giữa các cơ quan trong tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Lương Anh Tế trình bày những nội dung về hoạt động tiếp xúc cử tri; thực trạng phối hợp của các cơ quan ở địa phương trong hoạt động tiếp xúc cử tri; một số đề xuất để phối hợp tốt hơn trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử ti.

  ppt22p cocacola_02 25-09-2015 28 2   Download

 • Xây dựng một hội nghị, tổ chức khách hàng thành công các bạn cần xác định chính xác các mục đích chính về khách hàng, đối tượng khách hàng,...để nắm rõ hơn, mời các bạn tham khảo tài liệu sau để có được một hội nghị khách hàng thành công hơn.

  pdf7p bibocumi8 09-10-2012 401 120   Download

 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : - Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiét và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. - Quyết định số 7379/QĐ-BGDĐT ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  doc2p nguyenphat 09-09-2009 254 21   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu 9 ………, ngày ….tháng ….năm …… ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI Kính gửi:

  doc2p pretty4 27-07-2010 73 14   Download

 • NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN CỦA CỬ TRI NƠI CÔNG TÁC VÀ NƠI CƯ TRÚ VỀ NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI - CHÍNH PHỦ - ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

  pdf8p meoconanca 28-02-2011 89 7   Download

 • Đề tài có mục đích nghiên cứu một cách có hệ thống đối với pháp luật về tổ chức Hội đồng nhân dân và việc thực hiện pháp luật về tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân; trên cơ sở nghiên cứu tổng kết, luận giải làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất các kiến nghị, quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về tổ chức của Hội đồng nhân dân ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf158p sutihana 05-12-2016 12 7   Download

 • Thực hiện Quy chế đối thoại với người nộp thuế và người khai hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 3597/QĐ-BTC ngày 04/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức “Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2012” tại 2 khu vực (miền Bắc và miền Nam).

  pdf6p conchokon 12-09-2012 31 4   Download

 • Nghị quyết số 11/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  doc0p nghiquyet01 22-11-2017 2 0   Download

 • Thông thường kết cấu của một buổi hội nghị, hội thảo thường đơn giản, bao gồm phần phát biểu của một số nhân vật, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới (nếu có), trao đổi, thảo luận, cùng các tiết mục phụ như văn nghệ giải trí, trò chơi, rút thăm trúng thưởng. Lên chủ đề cho chương trình Nội dung chính hay chủ đề (topic) là linh hồn của chương trình, nó quyết định mục đích tổ chức của người tổ chức và mục đích tham dự của người tham dự.

  pdf6p bibocumi8 08-10-2012 268 67   Download

Đồng bộ tài khoản