Tổ chức quản trị

Xem 1-20 trên 7840 kết quả Tổ chức quản trị
 • Tiểu luận Thay đổi và phát triển tổ chức: Quản trị sự thay đổi tại công ty Vimeco khi áp dụng hệ thống quản lí ISO 9000 trình bày cơ sở lý thuyết về tiêu chuẩn ISO 9000, thiết kế quản trị sự thay đổi tại công ty Vimeco khi áp dụng hệ thống quản lí ISO 9000, những động lực và kháng cự sự thay đổi.

  pdf25p big_12 09-06-2014 261 110   Download

 • Tiểu luận Thay đổi và phát triển tổ chức: Quản trị sự thay đổi tại công ty TNHH Vũ Minh khi áp dụng phương pháp 6 Sigma trình bày về cơ sở nền tảng và mô tả tình huống hiện tại, quản trị sự thay đổi khi áp dụng phương pháp 6 Sigma, phân tích động lực và kháng cự thay đổi.

  pdf24p big_12 09-06-2014 135 82   Download

 • Tiểu luận Thay đổi và phát triển tổ chức: Quản trị sự thay đổi – Văn hóa xanh tại Nielsen nhằm trình bày cơ sở lý văn hóa doanh nghiệp, văn hóa xanh công ty, ảnh hưởng của sự thay đổi môi trường đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, lợi ích của việc áp dụng văn hóa xanh vào hoạt động sản xuất kinh doanh, những nguyên nhân làm văn hóa chưa xanh của Nielsen .

  pdf36p big_12 09-06-2014 98 54   Download

 • Tiểu luận Thay đổi và phát triển tổ chức: Quản trị sự thay đổi khi áp dụng ISO 9000 vào công ty cổ phần TICO nhằm giới thiệu chung về công ty, đề cương hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000, quản trị sự thay đổi khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị sự thay đổi khi áp dụng ISO 9000 vào công ty cổ phần TICO.

  pdf13p big_12 09-06-2014 108 38   Download

 • Tiểu luận Thay đổi và phát triển tổ chức: Quản trị sự thay đổi – văn hóa xanh ở NIELSEN nhằm trình bày về cơ sở lý thuyết văn hóa doanh nghiệp, vai trò của văn hóa xanh, ảnh hưởng của sự thay đổi môi trường đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, xây dựng văn hóa xanh ở NIELSEN và những biện pháp nhằm hỗ trợ xây dựng văn hóa xanh trong công ty.

  pdf36p big_12 09-06-2014 66 19   Download

 • Tiểu luận Thay đổi và phát triển tổ chức: Quản trị sự thay đổi khi áp dụng qui trình quản lý phần mềm tại công ty TNHH WAE nhằm trình bày cơ sở lý thuyết về lí thuyết về qui trình quản lí phần mềm, lí thuyết về chẩn đoán hiện tượng và mô hình chẩn đoán, xây dựng qui trình quản lí phần mềm tại công ty WAE, giới thiệu về công ty WAE, xây dựng qui trình quản lí tại công ty WAE.

  pdf12p big_12 09-06-2014 59 23   Download

 • Bài 5 trình bày các nội dung về tổ chức quản trị dự án. Mục tiêu học tập của chương này nhằm: Cung cấp cho học viên một số công cụ có bản để quản trị dư án; giúp học viên hiểu và áp dụng được các sơ đồ, biểu đồ,…trong quản trị dự án; học viên có thể tiếp thu các kiến thức và kỹ năng quản lý thời gian, tiến độ, phân phối nguồn lực, dự toán ngân sách và áp dụng chúng;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf28p youcanletgo_03 10-01-2016 22 6   Download

 • Bài giảng môn "Quản trị thương hiệu - Chương 6: Tổ chức quản trị thương hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức quản lý thương hiệu, cơ cấu tổ chức quản trị thương hiệu, chân dung nhà quản trị thương hiệu, môi trường làm việc của nhà quản trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p doinhugiobay_05 02-12-2015 26 3   Download

 • Chương 1: Tổng quan về quản trị hành vi tổ chức Quản trị hành vi tổ chức là môn học nghiên cứu một cách có hệ thống về các hành vi và thái độ của con người trong một tổ chức và sự tương tác giửa hành vi của con người với tổ chức nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức .

  ppt19p chocolate_ice 20-07-2010 1316 467   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổ chức quản trị dự án', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc16p minhdunghuynh 27-11-2011 256 99   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mô hình tổ chức quản trị công ty hải hà', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p pika_moon 11-11-2012 420 98   Download

 • Nội dung chính của bài giảng Quản trị học Chương 6 Chức năng tổ chức trình bày về tổng quan về chức năng tổ chức, xây dựng cơ cấu tổ chức, nguyên tắc cơ bản của tổ chức quản trị.

  ppt29p top_12 19-04-2014 281 107   Download

 • Phần 1 của giáo trình "Quản trị doanh nghiệp" trình bày các nội dung của phần 1và phần 2 bao gồm: Giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp (đại cương về quản trị doanh nghiệp, nhà quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp), chỉ huy trong quản trị doanh nghiệp (giám đốc doanh nghiệp, phân cấp, phân quyền và ủy quyền trong quản trị doanh nghiệp,...). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf60p tsmttc_004 20-06-2015 233 102   Download

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp (dùng cho sinh viên ngoài ngành QTKD) gồm 6 chương. Nội dung bài giảng trình bày đại cương về quản trị doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp, thông tin và quyết định trong quản trị doanh nghiệp, hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp và các nội dung khác.

  pdf104p hoa_dai91 23-06-2014 157 71   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 6 trình bày về chức năng tổ chức Quản trị. Bài giảng cung cấp những kiến thức như: khái niệm, cách xây dựng cơ cấu tổ chức, phân quyền và ủy quyền trong quản trị, quyền hạn và trách nhiệm trong tổ chức Quản trị.

  ppt31p hohanhnhi 16-01-2014 127 48   Download

 • Để kinh doanh thành công, vấn đề có tính chất quyết định là các chủ doanh nghiệp phải nhận thức đầy đủ các yêu cầu của các qui luật có liên quan đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đây là một quá trình hết sức khó khăn, lâu dài và không bao giờ kết thúc, mà các nhà quản lý phải tìm mọi cách để nắm vững và thích nghi. Một doanh nghiệp cần được quản trị, quản trị này gọi là quản trị kinh doanh.

  pdf28p hotmoingay1 03-01-2013 88 37   Download

 • Chương 9: Tổ chức, thực hiện và kiểm tra các hoạt động marketing thuộc bài giảng Quản trị marketing của trường Đại học Mở TP.HCM sẽ giúp các bạn nắm các nội dung sau: Hệ thống tổ chức quản trị marketing, thực hiện kế hoạch và biện pháp marketing, đánh giá và kiểm tra.

  ppt27p depthat 21-03-2014 59 30   Download

 • Bài thuyết trình môn "Quản trị học: Chương 6" giới thiệu về chức năng tổ chức với những nội dung chính như: những vấn đề chung của công tác tổ chức, một số cơ sở trong công tác tổ chức, cơ cấu tổ chức quản trị. Tài liệu hữu ích cho các bạn trong việc tham khảo kiến thức về môn Quản trị học cũng như cách thức trình bày một bài thuyết trình.

  ppt24p mhlusy 11-10-2014 101 26   Download

 • Chương 1 Những vấn đề cơ bản về quản trị kinh doanh thuộc bài giảng Quản trị kinh doanh nhằm trình bày về các kiến cơ bản về doanh nghiệp: Khái niệm, phân loại doanh nghiệp; các mục tiêu cơ bản, đặc điểm cơ bản các loại hình doanh nghiệp ở nước ta hiện nay, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng vấn đề cơ bản về QTKD – Tổ chức quản trị kinh doanh.

  pdf71p narrow_12 17-07-2014 40 11   Download

 • Tiểu luận: Thiết kế cấu trúc tổ chức nhằm trình bày về tổng quan thiết kế cấu trúc tổ chức, các nguyên tắc tổ chức quản trị, các kiểu cơ cấu tổ chức quản trị. Quan điểm thiết kế cơ cấu tổ chức, cơ cấu quản trị theo chức năng.

  pdf56p red_12 19-05-2014 67 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản