Tổ chức quán triệt

Xem 1-20 trên 246 kết quả Tổ chức quán triệt
 • Văn hóa tổ chức là gì? Là mẫu cơ bản về những giá trị và những giả định được chia sẻ trong một tổ chức, chi phối cách nhân viên trong tổ chức nghĩ và hành động đối với những vấn đề và những cơ hội. Những biểu trưng văn hóa tổ chức quan sát được Stories/legends (câu chuyện/giai thoại) Rituals/ceremonies (Nghi lễ).

  pdf13p canon_12 31-03-2014 111 24   Download

 • Bài thu hoạch về kết quả, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng được thực hiện nhằm nêu lên đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trong thời gian tới.

  doc3p tranthikimloan1977 11-07-2016 10692 1373   Download

 • Quản trị nhân sự là một lĩnh vực ngày càng quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. Nó bao gồm những vấn đề như tâm lý, sinh lý, triết học, đạo đức ... Tuy nhiên nó lại là một vấn đế bức thiết đối với mỗi doanh nghiệp trong cơ chế thị trường hiện nay. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, phải đặt yếu tố nguồn nhân lực lên hàng đầu, bởi vì tài nguyên con người là vô cùng quý giá.

  pdf32p trungtri 25-07-2009 2164 1073   Download

 • 5 nguyên tắc vàng cho kế hoạch thay đổi tổ chức Khi doanh nghiệp đang trong tình trạng xuống dốc hoặc muốn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, thì cải tổ cơ cấu hiện hành là điều không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, việc cải tổ còn có tác dụng giúp cho bộ máy điều hành và các nhân viên hoạt động khoa học, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, không phải CEO nào cũng sẵn có sáng kiến để tiến hành thành công một cuộc cải cách triệt để.

  pdf5p thandongdatviet2010 21-01-2010 190 124   Download

 • Báo cáo Kết quả xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2013 trình bày về tổ chức quán triệt Thông tư số 23/2012/TT - BCA; kết quả xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2013. Mời các bạn tham khảo.

  doc3p huynhhaopy 10-03-2015 212 49   Download

 • Định nghĩa Có nhiều định nghĩa khác nhau về "Tổ chức", một định nghĩa có ý nghĩa triết học sâu sắc: "Tổ chức, nói rộng, là cơ cấu tồn tại của sự vật. Sự vật không thể tồn tại mà không có một hình thức liên kết nhất định các yếu tố thuộc nội dung.Tổ chức vì vậy là thuộc tính của bản thân sự các sự vật. Định nghĩa này bao quát cả phần tự nhiên và xã hội loài người

  pdf35p kimku11 06-10-2011 144 34   Download

 • Trong nghiên cứu được quán triệt từ quan điểm duy vật, nó đòi hỏi xuất phát của nghiên cứu phải từ hiện thực khách quan, từ thực tiển của đời sống kinh tế xã hội. Những người biên soạn tập sách cũng đã tuân theo quy luật này.

  pdf11p nhuchau01 08-11-2010 127 29   Download

 • Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 2: Tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản về nguyên tắc tập trung dân chủ, quán triệt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt28p doinhugiobay_05 01-12-2015 46 19   Download

 • Bài thu hoạch: Kết quả học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XII của Đảng với các nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, tổ chức thực hiện.

  doc40p khanh09092015 12-04-2017 122 18   Download

 • Luận án tập trung phân tích, làm rõ mối quan hệ giữa tổ chức xã hội và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu hoàn thiện các quy định và tổ chức thực hiện các quy định về mối quan hệ giữa tổ chức xã hội và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf180p tathimu66 22-01-2017 10 7   Download

 • Bài thuyết trình "Tổ chức của Vinamilk và ba thuộc tính. Ưu, nhược điểm và giải pháp hoàn thiện" với các nội dung chính như: Giới thiệu về công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, cơ cấu tổ chức và các thuộc tính,...

  ppt23p maipurple96 19-11-2017 23 6   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Trung ương Đảng: Nhiệm vụ của chúng ta trên trận địa tư tưởng" dưới đây để nắm bắt được chức năng và nhiệm vụ tư tưởng của khoa học xã hội về mặt nhận thức, mặt phê phán, mặt tổ chức,...

  pdf17p thuythuy1702 09-04-2016 29 4   Download

 • Chương 2 - Cơ sở của hành vi cá nhân. Sau khi học xong chương này chúng ta có thể trả lời cho một số câu hỏi như: Tại sao người ta lại suy nghĩ và hành động như thế này mà không suy nghĩ và hành động như thế khác? Yếu tố nào ảnh hưởng đến hành vi của một cá nhân? Liệu có thể thay đổi hành vi của một cá nhân trong tổ chức hay không? Thay đổi bằng cách nào? Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p nhanmotchut_1 04-10-2016 11 3   Download

 • Chương 3 - Tạo động lực cá nhân trong tổ chức. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm động lực và tạo động lực, quá trình cơ bản về tạo động lực, các học thuyết về tạo động lực cho người lao động, ứng dụng các học thuyết tạo động lực đưa ra được các biện pháp để khuyến khích người lao động.

  pdf5p nhanmotchut_1 04-10-2016 5 3   Download

 • Chương 1 trình bày tổng quan về quản trị hành vi tổ chức. Sau khi học xong chương này người học có thể: Nắm được khái niệm về quản trị hành vi tổ chức và mối quan hệ của môn học QTHVTC với các môn khoa học khác, hiểu rõ các chức năng và đối tượng của quản trị hành vi tổ chức, nhận thức được tầm quan trọng và thách thức của quản trị hành vi trong tổ chức.

  pdf7p nhanmotchut_1 04-10-2016 18 2   Download

 • Chương 7 - Giao tiếp trong tổ chức. Sau khi học xong chương này người học có thể: Hiểu rõ về giao tiếp và chức năng của giao tiếp; mô tả được quá trình giao tiếp, hướng, mạng lưới và các hình thức giao tiếp chủ yếu; nắm được các yếu tố cản trở quá trình giao tiếp và hiểu rõ nguyên tắc khi giao tiếp giữa các cá nhân có nèn văn hóa khác nhau;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p nhanmotchut_1 04-10-2016 9 2   Download

 • Chương 8 - Văn hóa trong tổ chức. Trong chương này người học có thể nắm vững khái niệm văn hóa tổ chức, các đặc trưng chung hình thành văn hóa tổ chức, phân tích những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của văn hóa tới hành vi nhân viên của tổ chức, nắm được các nhân tố duy trì sự tồn tại của văn hóa tổ chức, văn hóa tổ chức được lan truyền như thế nào? Sự thay đổi, kiểm soát văn hóa của tổ chức.

  pdf6p nhanmotchut_1 04-10-2016 21 2   Download

 • Luận án tập trung phân tích, làm rõ mối quan hệ giữa tổ chức xã hội và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu hoàn thiện các quy định và tổ chức thực hiện các quy định về mối quan hệ giữa tổ chức xã hội và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p tathimu66 22-01-2017 4 1   Download

 • Lịch sử dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo đã giành được những thắng lợi, những thành tựu của cách mạng luôn gắn liền với quá trình vận dụng sáng tạo trong hoàn cảnh cụ thể của thời đại, trên cơ sở thực tiễn Việt Nam. Những đóng góp, bổ sung và phát triển cũng như sự vận dụng sáng tạo, những quy luật của học thuyết Mác - Lênin vào quá trình phát triển nền kinh tế đất nước.

  doc23p lamvulinh 21-12-2009 408 183   Download

 • Khái niệm về cấu trúc xã hội: Cấu trúc xã hội là sự sắp xếp, mối quan hệ và cơ chế vận hành của các bộ phận, các yếu tố trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định, trong đó phương thức sản xuất là cơ sở, là nền tảng của cấu trúc. Trong lịch sử đã xuất hiện hai loại cấu trúc: cấu trúc xã hội phi giai cấp và cấu trúc xã hội có giai cấp.

  doc8p taonemay108 11-12-2010 914 148   Download

Đồng bộ tài khoản