Tổ chức tuần văn hoá

Xem 1-20 trên 103 kết quả Tổ chức tuần văn hoá
 • Quyết định 2358/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án tổ chức "Tuần Việt Nam tại Châu Phi" trong khuôn khổ kế hoạch tổ chức tuần văn hóa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009

  doc1p sundaisy 08-08-2009 64 4   Download

 • Quyết định số 2358/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức “Tuần Việt Nam tại Nam Phi" trong khuôn khổ Kế hoạch tổ chức Tuần văn hóa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf2p lawvhxh1 16-11-2009 32 3   Download

 • Văn hóa là những giá trị vật chất và tinh thần được một cộng đồng dân cư chấp nhận và tuân thủ, do đó văn hóa mang những màu sắc riêng, đặc trưng cho mỗi vùng miền, dân tộc, tổ chức.“Văn hóa là toàn bộ di sản của loài người, bao gồm tất cả kiến thức và các quy tắc ứng xử trong cuộc sống, thể hiện chuẩn mực xã hội”.

  ppt23p vannguyen10qt 05-06-2013 188 72   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 Giới thiệu về hành vi tổ chức trình bày về nhận biết được những thách thức, những xu hướng phổ biến trong giai đoạn hiện nay, giải thích được sự cần thiết của nghiên cứu hành vi tổ chức, nhận dạng những đóng góp của các ngành khoa học vào hành vi tổ chức.

  pdf21p wide_12 29-07-2014 144 28   Download

 • Văn hóa tổ chức là gì? Là mẫu cơ bản về những giá trị và những giả định được chia sẻ trong một tổ chức, chi phối cách nhân viên trong tổ chức nghĩ và hành động đối với những vấn đề và những cơ hội. Những biểu trưng văn hóa tổ chức quan sát được Stories/legends (câu chuyện/giai thoại) Rituals/ceremonies (Nghi lễ).

  pdf13p canon_12 31-03-2014 115 25   Download

 • Kết cấu chương 6 Hành vi trong nhóm và xung đột thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên nhận dạng các hành vi chủ yếu trong nhóm, định nghĩa xung đột, mô tả tiến trình xung đột giữa các nhóm, giải thích được nguyên nhân xung đột giữa các nhóm, chỉ ra cách giải quyết xung đột giữa các nhóm.

  pdf17p wide_12 29-07-2014 164 23   Download

 • Sau khi học xong chương 2 Hành vi cá nhân thuộc bài giảng Hành vi cá nhân nhằm giúp sinh viên nhận nhận biết được những cơ sở của hành vi cá nhân, ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu đến hành vi cá nhân trong tổ chức, giải thích được các hành vi và thái độ của cá nhân trong tổ chức, thể hiện được quá trình động viên, thảo luận về các thuyết động viên và các đặc điểm của nó.

  pdf22p wide_12 29-07-2014 110 19   Download

 • Mặt trời mới đứng bóng, c{c kh{n đ|i trên s}n vận động Thống Nhất đã không còn một chỗ trống, mặc dù ba giờ rƣỡi chiều trận chung kết tranh Cúp quốc gia giữa hai đội Hy vọng v| Điện lực Hoà bình mới chính thức bắt đầu. Ban tổ chức đã dự liệu tình hình, quyết định bán vé từ tuần trƣớc và mở tất cả các cửa s}n trƣớc giờ bóng lăn đến sáu tiếng đồng hồ.

  pdf107p boy_them_yeu 10-06-2013 34 12   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 7 Thông tin trình bày về ba cấp độ của quá trình thông tin, mô tả quá trình thông tin, phát triển kỹ năng lắng nghe, tầm quan trọng của thông tin, quá trình thông tin cần được phân tích trên 3 cấp độ khác nhau.

  pdf14p wide_12 29-07-2014 137 14   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 8 Văn hóa tổ chức thuộc bài giảng Hành vi tổ chức định nghĩa văn hóa tổ chức, nhận dạng những đặc tính văn hóa tổ chức, các tạo lập và duy trì văn hóa tổ chức, văn hóa dưới góc độ dưới bên ngoài.

  pdf15p wide_12 29-07-2014 132 14   Download

 • Chương 3 Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên nhận biết được sự ảnh hưởng của giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc đến hành vi cá nhân trong tổ chức, nhận biết được tầm quan trọng của giá trị trong hiểu biết và dự đoán hành vi của người lao động, phân biệt ba thành tố của một thái độ Phân biệt các loại thái độ chủ yếu của người lao động tại nơi làm việc.

  pdf21p wide_12 29-07-2014 185 19   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 4 Động viên trình bày về các yếu tố cơ bản của động viên: nỗ lực và kết quả hoàn thành công việc (Effort and Performance), thỏa mãn nhu cầu (Needs satisfaction), phần thưởng (Rewards), quá trình tạo động lực, lựa chọn hành vi để thỏa mãn.

  pdf12p wide_12 29-07-2014 131 14   Download

 • Học xong chương 5 Hành vi nhóm thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên nêu định nghĩa và phân loại nhóm, giải thích nguyên nhân gia nhập nhóm của cá nhân, mô tả các giai đoạn phát triển nhóm, nhận dạng cấu trúc nhóm, trình bày những biến ngẫu nhiên ảnh hưởng đến hành vi nhóm.

  pdf12p wide_12 29-07-2014 117 11   Download

 • Hai tuần trước, tôi có phát biểu tại một hội nghị của những người điều hành tiếp thị do American Banker Association tổ chức. Nội dung thảo luận của những nhà tiếp thị ngân hàng trẻ trung, năng động và cấp tiến này đề cập từ nhu cầu và những quan tâm của Thế hệ Y đối với truyền thống xã hội đến việc thết kế những sản phẩm mới trong thời đại mới.

  pdf5p bibocumi10 20-10-2012 37 3   Download

 • Quyết định số 1735/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tuần văn học Thụy Điển tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án văn hóa do Sida tài trợ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf2p lawvhxh1 16-11-2009 32 2   Download

 • LỚP TRƯỞNG XUYẾN CHI ĐỨNG TRƯỚC bảng đen, hớn hở tuyên bố: - Như đã bàn với nhau, ngày mai cuối tuần, cả lớp mình sẽ đi chơi núi Bửu Long, Thủ Đức… Xuyến Chi mới nói tới đó, thằng Dưỡng đã cắt ngang: - Tiền đâu mà đi? - Tiền quỹ lớp chứ đâu! Quốc Ân ứng tiếng đáp, làm như thể nó là ban tổ chức. - Không được! – Xuyến Chi cau mày – Tiền quỹ hiện nay còn rất ít. - Sao lại ít? – Quốc Ân gân cổ - Hàng tháng tụi này mỗi đứa...

  pdf70p boy_them_yeu 10-06-2013 21 4   Download

 • Dịch vụ giao nhận hàng hoá là hành vi thương mại, theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá nhận hàng từ người gửi, tổ chức việc vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho người nhận theo sự uỷ thác của chủ hàng, của người vận tải, hoặc của người làm dịch vụ giao nhận khác (gọi chung là khách hàng).

  doc8p hatuong62 28-02-2011 411 171   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. CHươNG I NHữNG QUY địNH CHUNG Điều 1 Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

  pdf13p abcdef_44 31-10-2011 49 16   Download

 • Trong cơ cấu tổ chức quân đội triều Nguyễn, thủy quân đóng một vai trò rất quan trọng. Điều này xuất phát từ chỗ đất nước ta có đường biển dài, lại ở vào vị trí quan yếu trên con đường hàng hải quốc tế. Chính vì thế, đánh giá đúng vị thế của biển và xây dựng một lực lượng thủy quân đủ mạnh để bảo vệ, kiểm soát vùng biển, đảo là mối quan tâm thường xuyên của các vua đầu triều Nguyễn, đặc biệt dưới thời Gia Long và Minh Mệnh. ...

  pdf14p gaunau123 24-11-2011 43 17   Download

 • Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp về nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội; Căn cứ vào Điều 127 và các Điều từ 138 đến 141 của Hiến pháp về nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; Luật này quy định về tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. CHươNG I NHữNG QUY địNH CHUNG Điều 1 Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các Bộ và cơ quan khác thuộc Hội đồng...

  pdf11p abcdef_44 31-10-2011 64 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản