Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài

Xem 1-13 trên 13 kết quả Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài
 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

  pdf3p naubanh_chung 23-01-2013 30 3   Download

 • Thông tư số 143/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

  pdf4p daoducmanh0410 31-12-2017 2 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá chất lượng dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại nước ngoài của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) thông qua sự chênh lệch giữa mức độ kỳ vọng của doanh nghiệp và mức độ thực hiện dịch vụ.

  pdf16p sieunhansoibac5 18-04-2018 0 0   Download

 • Ngày nay nền kinh tế nói chung và ngành thương mại Việt Nam nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội và thử thách mới. Trước mắt là cả một thế giới với sự phát triển ngày càng cao về khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý và cả văn hoá xã hội. Với hoàn cảnh đó Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách kinh tế phù hợp, đúng đắn để tiếp cận với thế giới bên ngoài. Là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) hiện nay Việt nam đã đặt quan...

  pdf93p demtichlieu 15-07-2010 260 158   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

  pdf16p coolandclean 21-05-2012 40 3   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM CHÍNH PHỦ

  pdf15p duanon 20-12-2011 27 1   Download

 • Đó là việc ng` nhận gia công thực hiện việc gia công h2 theo yêu cầu của ng` đặt gia công bằng nguyên vật liệu của họ và nhận tiền công do ng` thực hiện việc gia công cho bên đặt gia công theo cơ sở hợp đồng. Các loại gia công bao gồm sx, chế biến, sửa chữa,tái chế lắp ráp, phân loại, đóng gói,…dv gia công có thể thực hiện với thương nhân trong nước hay nước ngoài

  doc2p thinhlu 08-10-2011 59 11   Download

 • Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục về Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài

  pdf3p xedapcam 07-05-2010 63 3   Download

 • Trong những năm qua nền kinh tế của nước ta phát triển một cách mạnh mẽ và đồng bộ , sự hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng được đẩy mạnh . Đặc biệt năm 2007 nước ta đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO , sự kiện này thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động hợp tác , giao lưu ,buôn bán giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài , chính vì vậy mà các loại hàng hóa ,dịch vụ trên thị trường Việt Nam...

  doc23p tuantwenty 12-06-2013 58 26   Download

 • Lời Mở Đầu Ngày nay nền kinh tế nói chung và ngành thương mại Việt Nam nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội và thử thách mới. Trước mắt là cả một thế giới với sự phát triển ngày càng cao về khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý và cả văn hoá xã hội. Với hoàn cảnh đó Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách kinh tế phù hợp, đúng đắn để tiếp cận với thế giới bên ngoài. Là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) hiện nay Việt nam...

  pdf31p cnkbmt2 16-10-2011 45 10   Download

 • MẪU CÔNG VĂN THÔNG BÁO TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XTTM QUỐC GIA TẠI NƯỚC NGOÀI (Ban hành kèm theo Quyết định số 5050/QĐ-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ________ Số: / CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v thực hiện Chương trình XTTMQG ……………….. .... Kính gửi: .......

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 108 6   Download

 • Đã có nhiều Doanh nghiệp quan tâm tới vấn đề này nhưng các hoạt động tìm hiểu thị trường thường vượt quá khả năng tài chính của các Doanh nghiệp, nhất là các Doanh nghiệp vừa và nhỏ như hầu hết các Doanh nghiệp may. Hoạt động của các tổ chức xúc tiến thương mại như tổ chức các đoàn đi khảo sát thị trường, tổ chức giới thiệu sản phẩm Việt Nam ở nước ngoài qua các hội chợ, triển lãm... cho các Doanh nghiệp là hết sức cần thiết. ...

  pdf8p ttcao4 04-08-2011 26 2   Download

 • Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực: Dịch vụ tư vấn đầu tư trong và ngoài nước; Tư vấn, môi giới, kinh doanh bất động sản; Tư vấn về quản lý kinh doanh, chiến lược kinh doanh; Nghiên cứu, phân tích thị trường; Tư vấn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp, cổ phần hoá; Tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư; Dịch vụ môi giới, xúc tiến thương mại; Dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm; Dịch vụ ...

  pdf24p toisetronengiauco 24-03-2013 53 21   Download

Đồng bộ tài khoản