Tờ khai góp vốn

Xem 1-20 trên 29 kết quả Tờ khai góp vốn
 • Tham khảo tài liệu 'biểu mẫu " tờ khai góp vốn"', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p duysuong1204 21-12-2009 267 43   Download

 • Biểu mẫu: "Tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất"

  doc2p giangltg 11-10-2009 195 26   Download

 • TÊN CƠ QUAN Số:…… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ….ngày….tháng…..năm…. TỜ KHAI GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT I. PHẦN GHI CỦA BÊN GÓP VỐN 1. Bên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất Ông (bà) ........................................ Tuổi: ..................................................... - Nghề nghiệp:............................. ............................................................. - Hộ khẩu thường trú: .................. ..........

  pdf2p phucnguuson 16-03-2010 75 21   Download

 • MẪU TỜ KHAI GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  doc2p kebitmat 27-03-2010 106 15   Download

 • Xác nhận của uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất góp vốn; Về giấy tờ sử dụng đất: Về hiện trạng thửa đất: Chủ sử dụng đất: Loại đất: Diện tích: Thuộc tờ bản đồ số: Số thửa đất: Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp

  doc2p badkid 10-03-2009 150 33   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của các cổ đông, thành viên góp vốn mới (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) (áp dụng cho cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập , thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, thành viên Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên Công ty quản lý quỹ, người hành nghề quản lý quỹ ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

  pdf2p butanyc 19-08-2010 1218 192   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin chuyển nhượng cổ phần (hoặc phần vốn góp) của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính)

  pdf2p meomaythongminh 12-08-2010 281 20   Download

 • Dưới đây là bài giảng Luật kinh doanh bài 5: Công ty hợp danh trình bày về khái niệm công ty hợp danh, điều kiện gia nhập thị trường, điều kiện rút lui thị trường, đặc điểm công ty hợp danh, thành viên hợp danh, thành viên góp vốn, tổ chức quản trị công ty. Mời các bạn tham khảo.

  ppt13p phuongpham357 25-07-2014 37 8   Download

 • Vốn là một trong những nguồn lực cơ bản để phát triển nền kinh tế của một quốc gia. Hiện nay, nhu cầu vốn cho nền kinh tế là rất lớn, đây là điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM). Tuy nhiên để đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho khách hàng và nền kinh tế, đòi hỏi các Tổ chức tín dụng (TCTD) phải khai thác hiệu quả nguồn vốn huy động.

  doc63p lamtrungkien 27-02-2010 1055 565   Download

 • CTCP là công ty được thành lập do nhiều người, tổ chức kinh tế xã hội có tư cách pháp nhân tự nguyện góp vốn. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau, được gọi là cổ phần, mà nó được thể hiện bằng cổ phiếu. Người sở hữu vốn cổ phần được gọi là cổ đông.

  ppt68p letrunghieutvu 31-03-2011 856 250   Download

 • Đầu tư phát triển là một trong những yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế và giải quyết nhiều vấn đề xã hội vì hoạt động này trực tiếp làm tăng tài sản cố định, tài sản lưu động, tài sản trí tuệ và số lượng cũng như chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

  doc45p windlee 19-08-2011 190 91   Download

 • Việc khai thác sử dụng vốn cố định hợp lý sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, tăng khả năng cạnh tranh và lợi nhuận của doanh nghiệp, làm thế nào để vốn cố định được sử dụng có hiệu quả là một khâu trọng tâm trong công tác quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

  doc43p xuanluan1209 10-01-2014 61 30   Download

 • Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây: a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán.

  pdf15p thphwin 24-04-2013 91 22   Download

 • Sự cải tiến là điều kiện cần thiết và quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao lợi thế canh tranh và phát triển bền vững. Theo Schrumpter (Xem Rogers 1998:6) có năm loại cải tiến, bao gồm cải tiến sản phẩm mới hoặc thay đổi sản phẩm cũ; phương pháp sản xuất mới; mở cửa thị trường mới; nguồn lực đầu vào mới; đổi mới tổ chức.

  pdf4p bibocumi13 03-11-2012 33 6   Download

 • Trong giai đọan hiện nay, hòa chung với sự đổi mới sâu sắc, toàn diện của đất nước, của cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo tiền đề cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những thành tựu đó chính là nhờ những đóng góp vô cùng to lớn của ngành xây dựng cơ bản.

  pdf83p thainhatquynh 06-07-2009 850 458   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường với hệ thống ngân hàng hai cấp: Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý Nhà nước và cấp kinh doanh là các Ngân hàng thương mại. Cùng với việc triển khai pháp lệnh ngân hàng ở nước ta trong thời gian qua đã tạo ra những chuyển biến rõ nét cả về tổ chức, hoạt động và trình độ nghiệp vụ của hệ thống Ngân hàng góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định giá trị đồng tiền......

  doc71p nokia2000 20-10-2011 428 224   Download

 • Năng suất lao động là một khái niệm hữu ích nhưng chưa đầy đủ. Thông thường, chúng ta muốn biết tất cả các nhập lượng tính gộp chung có hiệu quả như thế nào, chứ không chỉ riêng một nhập lượng. Ví dụ, nếu công nhân có rất ít vốn hay có công nghệ rất thấp, họ có thể rất lành nghề và làm việc rất siêng năng nhưng vẫn có năng suất lao động thấp.

  pdf2p hgiang 11-03-2009 370 101   Download

 • Thông điệp từ ông Ngô chí Dũng - chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMcP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông điệp từ Ông Nguyễn Hưng – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMcP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Khái quát về VPBank Báo cáo của Hội đồng Quản trị Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Báo cáo tài chính các công ty có liên quan Tổ chức nhân sự Thông tin cổ đông/Thành viên góp vốn và quản trị Ngân hàng VPBank với cộng đồng Mạng lưới hoạt động ...

  pdf64p hoahongtrongmua 27-05-2012 222 74   Download

 • 1. Khái niện Hoạt động đầu tư tài chính: Là việc DN đem tài sản, tiền vốn đầu tư vào doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế nhằm thu lợi nhuận.

  doc17p anhketnhok 26-09-2011 146 57   Download

 • Quyết định 192/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán NS, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các DNNN, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân

  doc14p sontinh 18-08-2009 197 23   Download

Đồng bộ tài khoản