Tờ khai tham gia bhyt tự nguyện theo đối tượng nhân dân

Xem 1-3 trên 3 kết quả Tờ khai tham gia bhyt tự nguyện theo đối tượng nhân dân
  • Mẫu tờ khai tham gia BHYT tự nguyện theo đối tượng nhân dân

    doc1p tuongvan 17-07-2009 566 40   Download

  • TỜ KHAI THAM GIA BHYT TỰ NGUYỆN THEO ĐỐI TƯỢNG NHÂN DÂN. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

    doc1p pretty1 14-07-2010 89 10   Download

  • BHXH TỈNH:……………. BHXH HUYỆN:…………. TỜ KHAI THAM GIA BHYT TỰ NGUYỆN THEO ĐỐI TƯỢNG NHÂN DÂN. Họ tên chủ hộ:……………………………………… Địa chỉ:………………………Số

    doc1p pretty1 14-07-2010 74 6   Download

Đồng bộ tài khoản