» 

Tờ Khai Thuế Gtgt Theo Phương Pháp Trực Tiếp

 • Biểu mẫu "Tờ khai quyết toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp"

  Tờ khai quyết toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Mẫu số: 04/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc 2p catbui 07-07-2009 2516 291

 • Biểu mẫu "Tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp"

  Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ Mẫu số: 03/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007 /TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc 1p catbui 07-07-2009 1278 139

 • Biểu mẫu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

  Tờ kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp mẫu số 07A/GTGT

  doc 1p catbui 07-05-2009 1758 197

 • Biểu mẫu "Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu"

  Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu Mẫu số: 05/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc 1p catbui 07-07-2009 4399 356

 • BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ GTGT "

  Mẫu tờ khai thuế GTGT Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ) theo Mẫu số: 03/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007 /TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc 1p lananh 16-07-2009 1448 235

 • HƯỚNG DẪN MẪU BIỂU KHAI THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

  Dòng chỉ tiêu “Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”: Chỉ tiêu này bao gồm toàn bộ doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ chịu thuế GTGT với các mức thuế suất 0%, 5%, 10%. Số liệu được lấy từ bảng kê hoá đơn bán ra trong kỳ và sổ kế toán của NNT. Cụ thể: - Chỉ tiêu [21]: ghi doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ chịu thuế GTGT loại thuế suất 0% và...

  pdf 7p kidkalovely 22-07-2013 52 2

 • Khai thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ

  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):  Tờ khai thuế GTGT (mẫu số 03/GTGT ban hành kèm theo TT số 60/2007/TT-BTC ngày 19/6/2007) - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006  Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007  ...

  doc 3p anhtuan 27-08-2009 327 15

 • BẢNG KÊ HÓA ĐƠN , CHỨNG TỪ HÀNG HÓA , DỊCH VỤ BÁN RA

  Kèm theo tờ khai thuế GTGT. Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu kê khai hàng tháng.

  doc 2p vnrite 06-04-2010 322 84

 • BIỂU MẪU "TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG "

  Mẫu tờ khai quyết toán thuế GTGT Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT) theo Mẫu số: 04/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc 2p lananh 16-07-2009 1038 142

 • Mẫu tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng

  Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng; Mẫu số: 04/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT)

  pdf 1p meomaythongminh 12-08-2010 478 113

 • Khai quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

  Thành phần hồ sơ, bao gồm:  Tờ khai quyết toán thuế GTGT mẫu số 04/GTGT Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế  Cơ...

  doc 2p anhtuan 27-08-2009 295 45

 • Khai thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu

  Trình tự thực hiện:  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế i Trong trường hợp là kê khai theo tháng thì chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế ii Trong trường hợp kê khai theo từng lần phát sinh thì thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế

  doc 3p anhtuan 27-08-2009 306 40

 • Khai quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT 1

  - Trình tự thực hiện:  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.  Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.  Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai

  doc 2p anhtuan 27-08-2009 156 32

 • Mẫu số: 03/GTGT

  TỜ KHAI THUẾ GTGT (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ)

  doc 1p 240684 25-11-2009 159 13

 • Mẫu số: 05/GTGT

  TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)

  doc 1p 240684 25-11-2009 1105 65

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản