» 

Tờ Trình Bổ Nhiệm

 • Tờ trình bổ nhiệm

  Tài liệu tham khảo về Tờ trình bổ nhiệm

  doc 2p chuabietbo 17-04-2010 446 102

 • Mẫu quyết định bổ nhiệm

  Mẫu quyết định bổ nhiệm, căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, căn cứ Điều lệ của Công ty, xét tình hình kinh doanh của Công ty, đưa ra quyết định bổ nhiệm này. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 2p changcosao 27-02-2014 30 4

 • Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

  Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, dành cho các daonh nghiệp và công ty tham khảo mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc là như thế nào. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 2p changcosao 27-02-2014 18 3

 • Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

  Bổ nhiệm Phó giám đốc công ty Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh. Mời các bạn tham khảo để biết thêm về việc quyết định bổ nhiệm phó giám đốc.

  pdf 2p changcosao 27-02-2014 22 2

 • Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc và tổng giám đốc điều hành

  Tài liệu tham khảo mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc và tổng giám đốc điều hành. Căn cứ vào các quyết định của công ty đưa ra quyết định bổ nhiệm cho giám đốc. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 2p changcosao 27-02-2014 13 2

 • Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng/giám đốc

  Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề

  pdf 34p quadau_haudau 28-01-2011 174 36

 • Báo cáo chuyên đề nhóm 3 " Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò ,chức năng,trách nhiệm và cơ cấu"

  Trên thực tế vai trò, chức năng, trách nhiệm của tổ chức bộ máy đã từng bước được đổi mới, điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu quản lý nhà nước và quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý, thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần,

  pdf 48p hallo 01-03-2009 1995 571

 • Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm – Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông

  Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm – Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề

  pdf 4p quadau_haudau 28-01-2011 2933 162

 • Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách trung ương

  Trình tự thực hiện: + Bước 1: Nộp hồ sơ: Đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách trung ương phải lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng trình Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm. Hồ sơ gồm những tài liệu: Văn bản thoả thuận với cấp có thẩm quyền; Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng; Hồ sơ cá nhân của người được bổ nhiệm. Hồ sơ gửi về Vụ Tổ...

  doc 2p batrinh 19-08-2009 916 96

 • Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng/ giám đốc;

  Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng/ giám đốc; Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

  pdf 2p quadau_haudau 28-01-2011 673 69

 • Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng / giám đốc

  Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng / giám đốc; Mẫu số 14: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

  pdf 4p quadau_haudau 28-01-2011 822 60

 • MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐƯỢC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ

  Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo danh sách công chức được bổ nhiệm chức vụ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p aotuong123 06-01-2012 22 1

 • Bài thuyết trình ô nhiễm môi trường biển

  Kho ng 71% di n tích c a Trái đ t Khoảng 71% diện tích của Trái đất - 326.000.000 km2 là đại dương.Tổng chiều dài bờ biển của Trái đất lên đến 504.000 km, dài gấp 12 lần đường xích đạo. Biển là tài sản đặc biệt quý giá của mỗi quốc gia. Nước ta có bờ biển dài trên 3.200 km, là nơi quần tụ nhiều loài hải sản quý, ẩn chứa những tiềm năng phát triển kinh tế to lớn của đất nước.

  ppt 27p nguyentainang1610 10-03-2010 1891 442

 • Luận văn - Tổ chức bộ máy quản lí doanh nghiệp

  Cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp là tổng hợp các bộ phận khác nhau có mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hoá được giao những trách nhiệm quyền hạn nhất định và được sắp xếp theo từng cấp từng khâu nhằm thực hiện các chức năng quản lý doanh nghiệp Cơ cấu tổ chức quản lý là hình thức phân công lao động trong lĩnh vực quản trị,có tác động đến...

  doc 78p maimam 14-10-2009 543 298

 • Báo cáo chuyên đề: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu

  Trên thực tế vai trò, chức năng, trách nhiệm của tổ chức bộ máy đã từng bước được đổi mới, điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu quản lý nhà nước và quá trình chuyển đổi cơ chế quản.Cải cách tổ chức nền hành chính nhà nước trong những năm vừa qua đã tập trung vào các vấn đề cơ bản là: + Thay đổi vai trò chức năng quản lý của các cơ quan hành chinh nhà nước

  pdf 48p ntgioi120404 09-11-2009 492 224

 • CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUÁN LÝ TÍN DỤNG phần 2

  Nhiệm vụ: Quản lý điều hành hoạt động tín dụng trong toàn hệ thống NHNo & PTNT VN. Dự thảo các quy chế, quy trình và hướng dẫn về nghiệp vụ tín dụng.

  pdf 4p suadaunanh 03-08-2010 172 55

 • Tái tổ hợp và liên kết gen Trạng thái lưỡng bội tự nhiên của bộ nhiễm

  Tái tổ hợp và liên kết gen Trạng thái lưỡng bội tự nhiên của bộ nhiễm sắc thể cho phép gen nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau phân ly độc lập với nhau trong quá trình sinh sản hữu tính, tái tổ hợp tạo tổ hợp gen mới. Gen trên cùng một nhiễm sắc thể về lý thuyết không bao giờ tái tổ hợp[61], tuy nhiên, thực tế vẫn diễn ra do xuất hiện quá trình trao đổi chéo nhiễm sắc thể.

  pdf 5p heoxinhkute9 07-11-2010 168 34

 • Tờ trình 393/TTr-BNN-KTHT

  TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

  pdf 4p meoconanca 28-02-2011 96 23

 • LUẬN VĂN: Tình hình tổ chức bộ máy của công ty May 40

  Quá trình hình thành: Vào năm 1955 do yêu cầu cấp bách của tiền phương, tổng cục hậu cần quân đội nhân dân Việt Nam đã quyết định thành lập đoàn sản xuất quân dụng với nhiệm vụ may trang phục cho bộ đội phục vụ tiền tuyến. Với sự góp mặt của 30 cán bộ chiến sĩ hầu hết từ quân đội chuyển sang là lực lượng đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng xưởng quân dụng 40....

  pdf 30p hocbong1122 19-02-2013 70 20

 • Giáo trình về kế toán tài chính - PGS.TS Nghiêm Văn Lợi

  Tổ chức bộ máy kế toán là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu trong tổ chức công tác kế toán ở doanh nghiệp, bởi suy cho cùng thì chất lượng của công tác kế toán phụ thuộc trực tiếp vào trình độ, khả năng thành thạo, đạo đức nghề nghiệp và sự phân công, phân nhiệm hợp lý của các nhân viên trong bộ máy kế toán. Giáo trình kế toán tài chính cung cấp kiến thức về các...

  pdf 549p namde02 21-03-2013 445 283

 • + Xem thêm 852 Tờ Trình Bổ Nhiệm khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản