Tòa án nhân dân các cấp

Xem 1-20 trên 45 kết quả Tòa án nhân dân các cấp
 • Điều 1 Toà án nhân dân tối cao, các Toà án nhân dân địa phương, các Toà án quân sự và các Toà án khác do luật định là các cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Toà án xét xử những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh tế, hành chính và giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi chức năng của mình, Toà án có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo...

  pdf16p truongan 10-07-2009 1395 308   Download

 • Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC của Toà án nhân dân tối cao và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 211/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 09/01/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp và Hội thẩm nhân dân địa phương

  doc3p sontinh 18-08-2009 352 21   Download

 • Tình hình chung Sau khi Bộ luật Dân sự có hiệu lực thi hành, số vụ tranh chấp thừa kế mà Tòa án nhân dân các cấp thụ lý có phần giảm hơn trước. Theo số liệu thống kê thì: Năm 1998 toàn ngành thụ lý sơ thẩm 1055 vụ án thừa kế, đã giải quyết 633 vụ, trong đó đình chỉ, tạm đình chỉ, cho rút đơn 249 vụ, chuyển cơ quan có thẩm quyền 34 vụ, hòa giải thành 112 vụ, xét xử 268 vụ.

  pdf25p phalinh20 25-08-2011 112 49   Download

 • Theo quy định của Hiến pháp và các văn bản pháp luật có liên quan thì Tòa án cần phải thực sự độc lập trong hoạt động xét xử. Nhiều các quy định pháp luật đã được ban hành trong thời gian qua nhằm giúp cho Tòa án thực hiện yêu cầu này.

  pdf9p sunshine_7 19-07-2013 55 7   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an thành phố Hồ Chí Minh; Tòa án nhân dân các cấp; Công an phường, xã, thị trấn Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 26 ngày làm...

  pdf8p haisannuongmuoiot 24-10-2010 82 4   Download

 • Trong thời gian qua, khi giải quyết một vụ án hình sự có dấu hiệu người phạm tội tự thú và đầu thú, các Toà án hiểu và áp dụng tình tiết này rất khác nhau, không chỉ đối với các Thẩm phán Tòa án cấp huyện, cấp tỉnh, Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao mà ngay cả đối với Hội đồng giám đốc thẩm. Điều này cho thấy, tình tiết người phạm tội “tự thú” và “đầu thú” có một ý nghĩa rất quan trọng để các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng trong...

  doc6p bon_gu 03-10-2012 64 4   Download

 • Cuốn sách “Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong thi hành án dân sự, hình sự” giúp đưa ra các quy định của pháp luật trong nhiều lĩnh vực khác nhau, về việc xác định nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực thi và hỗ trợ bảo đảm thực thi các quyết định, bản án của Tòa án trong các vụ án dân sự hay hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây.

  pdf63p lalala7 07-12-2015 33 8   Download

 • Thẩm quyền xét xử hình sự của toà án nhân dân cấp huyện theo BLTTHS năm 2003 Thời kì nhà Nguyễn, các hội đồng đình thần của vua Gia Long và Minh Mạng triệu tập gọi là Công đồng họp vào các ngày 1, 8, 15, 23 sau đó đổi lại các ngày 2, 9, 16, 24.(2) Như vậy bình quân mỗi tuần họp một lần. Dưới thời vua Minh Mạng, những ngày thường triều là những ngày lẻ: 5, 11, 21, 25. Chính phủ của chúng ta hiện nay họp một tháng một lần như vậy không thể đảm...

  pdf8p congchuabrave 26-04-2013 60 1   Download

 • "Nghị quyết số: 81/2014/QH13 - Về việc thi hành Luật Tổ chức tòa án nhân dân" căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định trách nhiệm chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thẩm phán trung cấp, thẩm phán sơ cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc5p tsmttc_010 28-08-2015 28 1   Download

 • Miễn giảm thi hành án đối với các khoản án phí , tiền phạt (đối với trường hợp đủ điều kiện xét miễn giảm thi hành án) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tòa án nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết...

  pdf4p chooicha 16-12-2010 65 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ỦY QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

  pdf7p caytudang 20-04-2013 51 1   Download

 • Văn bản pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân.(đ69) 1. Quyết định, Chỉ thị, Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao a. Mục đích ban hành Các văn bản này quy định những biện pháp để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dâncácc cấp; qui định những vấn đề khác thuuộc thẩm quyền của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. b.

  pdf27p thiuyen2 12-08-2011 71 25   Download

 • Một số nhận định cho rằng tư tưởng về tăng thẩm quyền cho các cơ quan tư pháp cấp huyện đã được hình thành và phát triển từ cách đây gần nửa thế kỉ.(1) Điều đó có thể thấy rõ nếu xem xét cả quá trình hình thành và phát triển về thẩm quyền của các cơ quan tư pháp cấp huyện mà trực tiếp là của hệ thống toà án. Ngay sau khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, hệ thống toà án nhân dân đã được hình thành với một loạt các văn bản...

  pdf7p bon_gu 03-10-2012 84 22   Download

 • Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ tư đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Tòa án nhân dân vào ngày 28 tháng 12 năm 1993. Điều 1 của Luật quy định thẩm quyền của Tòa án nhân dân xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động và giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế được ban hành...

  pdf9p meomeongon 06-01-2012 69 22   Download

 • Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC về chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp và Hội thẩm nhân dân địa phương do Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawtttotung2 29-10-2009 81 5   Download

 • Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 3: Tổ chức, hoạt động của các cơ quan Tư pháp) cung cấp một cách đầy đủ và hệ thống các quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chi tiết đến từng đơn vị trực thuộc. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf98p lalala7 07-12-2015 43 15   Download

 • Quyết định số 185-NQ-TVQH về việc phê chuẩn điều lệ của Hội đồng nhân dân Khu tự trị Tây Bắc quy định cụ thể về tổ chức của Tòa án nhân dân các cấp trong khu tự trị Tây Bắc do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

  pdf4p lawbmhc4 24-11-2009 45 1   Download

 • a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Sổ hộ khẩu.

  doc2p trannhu 08-09-2009 145 7   Download

 • Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Hành chính tư pháp .

  pdf2p chuthotaidai 29-09-2010 59 6   Download

 • Toà án nhân dân tối cao, nếu giữa cha và mẹ không thoả thuận được, Toà án sẽ lựa chọn phương thức cấp dưỡng định kỳ hàng tháng79. b. Cấp dưỡng một lần Đặt vấn đề. Việc cấp dưỡng một lần được quy định chi tiết tại Nghị định số 70/2001/NĐ-CP Điều 18 khoản 2, 3 và 4. Các trường hợp cấp dưỡng một lần, theo Nghị định, bao gồm: a.

  pdf8p bichtram862 21-05-2011 35 5   Download

Đồng bộ tài khoản