Toán dự báo

Xem 1-20 trên 7382 kết quả Toán dự báo
 • Trong bài báo này các tác giả đề nghị thêm một cách dùng PCA như phương pháp trích chọn đặc trưng để giảm chiều, kết hợp với các giải thuật khai phá dữ liệu nhằm cải thiện sự quá khớp (overfitting) khi áp dụng mạng nơron (Mạng nơron nhân tạo -Artificical Neural Network) cho các bài toán dự báo thuộc tính đích dựa trên có tập mẫu nhỏ với không gian mô tả có số chiều cao. Thực nghiệm chi ra rằng việc kết hợp giữa PCA và ANN tỏ ra khá phù hợp.

  pdf14p uocvong07 14-10-2015 17 5   Download

 • Bài viết Cách tiếp cận kỹ thuật kết hợp luật không gian và thời gian ứng dụng cho bài toán dự báo trên bộ dữ liệu lớn trình bày hướng tiếp cận cho việc giải quyết vấn đề hiệu năng cho việc khai phá bộ dữ liệu có đặc tính không gian – thời gian, qua đó tìm ra những quy luật kết hợp phổ biến sinh ra từ bộ dữ liệu.

  pdf7p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 8 1   Download

 • Báo cáo: Ứng dụng công nghệ thông tin để tính toán dự báo lượng phân bón cần thiết hàng năm cho một số loại cây trồng chính ở Đồng Nai nhằm trình bày kết quả xây dựng phần mềm tính toán nhu cầu phân bón cần thiết đối với các loại cây trồng chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; giúp người dân và các cơ quan chức năng chủ động lập kế hoạch đầu tư phân bón cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao hiệu quả đầu tư trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

  pdf5p iasvn_org123 26-06-2014 40 7   Download

 • Đề cương học phần: Các phương pháp và mô hình dự báo kinh tế - xã hội với mục tiêu cung cấp cho sinh viên các nguyên tắc cơ bản của dự báo và cách thức giải quyết các bài toán dự báo kinh tế - xã hội dựa vào các mô hình hồi quy, các kỹ thuật phân tích và dự báo trên chuỗi thời gian.

  pdf5p betac123 25-03-2016 34 3   Download

 • Sau khi nghiên cứu chương này, người học có thể trình bày được các phương pháp dự báo; so sánh được ưu nhược điểm và trường hợp vận dụng của các phương pháp dự báo; áp dụng được các công thức để giải quyết các dạng bài toán dự báo; tính và phân tích được các thông số kiểm soát dự báo. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  doc46p laliduf_phieulang 21-04-2016 7 2   Download

 • Khai phá dữ liệu hiện đang là lãnh vực nghiên cứu rất phát triển. Cho đến thời điểm hiện nay đã có một số thư viện mã nguốn được hiện thực để đáp ứng cho các bài toán khai phá dữ liệu. Tuy nhiên hầu như chưa có một thư viên mã nguồn mở nào chuyên biệt cho lớp bài toán dự báo.

  pdf6p hoangly 24-06-2009 380 139   Download

 • Dự báo là bài toán quan trọng mang lại nhiều lợi ích thiết thực phục vụ con người, nó giúp con người nắm bắt được các qui luật vận động trong tự nhiên và trong đời sống kinh tế xã hội. Trong những năm gần đây, các mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp được thực tiễn chứng minh là khá mạnh và hiệu quả trong các bài toán dự báo và phân tích số liệu, đặc biệt trong các bài toán dự báo phụ tải, dự báo kinh tế, dự báo thời tiết,......

  pdf57p samsung_12 06-05-2013 70 31   Download

 • Dự báo doanh thu của chiến lược phát triển máy vi tính (CDS)

  pdf1p trangdai 13-10-2009 151 30   Download

 • Vấn đề khó khăn trong bài toán Dự báo Thời tiết, Khí hậu (DBTT/KH) liên quan đến dự báo hoạt động của Trái đất trong đó bao gồm cả Khí quyển, Lục địa, Đại dương và Vũ trụ (Mặt trời, Mặt trăng) cũng như số liệu đo đạc toàn cầu của các hoạt động này. Các hoạt động nói trên lại nằm trong giải “kích thước” (scales) không gian từ vi mô (cm, như dòng rối) đến vĩ mô (nhiều ngàn km, như gió mùa) và “kích thước” thời gian từ giây, phút, giờ (thời...

  pdf218p 326159487 22-05-2012 72 22   Download

 • Bài báo trình bày một hướng thực hiện xây dựng tập dữ liệu huấn luyện mạng nơron cho bài toán dự báo phụ tải ngắn hạn để tăng độ chính xác và giảm sai số dự báo. Mạng nơron có cấu trúc là mạng song tuyến như trong [1]. Mục đích giảm sai số trong trường hợp có những yếu tố làm ảnh hưởng đến kết quả dự báo như: yếu tố ngày, yếu tố thời tiết…

  pdf17p phalinh19 20-08-2011 50 11   Download

 • Bài toán dự báo hạn mùa hiện đang là một trong những bài toán đƣợc quan tâm trên thế giới cũng nhƣ trong khu vực bởi những ứng dụng thiết thực đối với đời sống xã hội. Cụ thể trong dự báo hạn mùa, phƣơng pháp đƣợc quan tâm nhiều hiện nay là phƣơng pháp mô hình động lực, thay thế cho phƣơng pháp thống kê đƣợc phát triển mạnh những năm trƣớc đây.

  pdf82p ruavanguom 18-10-2012 47 9   Download

 • Trong bài báo này tác giả khảo sát mô hình đa tác tử (multiagent) của một thị trường ngoại hối dựa trên thuật giải di truyền (Genetic Algorithms - GA) bằng cách xem thị trường như một hệ thống đa tác tử. Với cách tiếp cận kinh tế tiến hóa có thể cho phép nghiên cứu các học thuyết kinh tế như học thuyết lợi thế so sánh của Ricardo trong ngoại thương, mô hình Markovic trong lý thuyết porfolio.

  pdf10p uocvong07 14-10-2015 29 8   Download

 • Bài báo đề xuất một phương pháp mới, đó là phương pháp ứng dụng mạng nơron song tuyến có hiệu chỉnh để giải bài toán dự báo phụ tải. Bằng cách áp dụng số liệu phụ tải thực sự của hệ thống điện Tp. Hồ Chí Minh để minh họa tính đúng đắn của phương pháp đã đề xuất cho thấy sai số giảm đáng kể so với các phương pháp khác.

  pdf12p phalinh19 20-08-2011 34 7   Download

 • Mô hình đa thức tác tử và ứng dụng vào bài toán dự báo.Từ đó, Wiener khám phá ra vòng lặp thông tin để hiệu chỉnh bất kỳ hoạt động nào - Sự phản hồi ngược feedback - để điều khiển đạt tới hoàn thành một hoạt động tới mục đích, phải hình thành " một vòng đóng kín” thông tin cho điều khiển giúp đánh giá những kết quả của hoạt động và chỉ đạo dựa theo những sự kiện đã qua....

  pdf10p butmaucam 28-08-2013 22 4   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong bài thực hành 3 "Dự báo, đánh giá mô hình, và những vấn đề trong lập mô hình" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: dự báo, số đo sự tương hợp của mô hình, phân tích cộng phương sai, kiểm tra số dư, một số chủ đề trong lập mô hình.

  doc13p ngoccuong93 09-09-2014 29 4   Download

 • Trong bài báo này, tác giả áp dụng mô hình toán thuỷ văn HEC-HMS để dự báo lũ nhằm để đạt được các mục tiêu về công tác nâng cao dự báo lũ; các kết quả tính toán dự báo thử nghiệm cho thấy đạt được độ chính xác yêu cầu.

  pdf8p lalala05 30-11-2015 9 2   Download

 • Bài viết Áp dụng mô hình KMV - Merton dự báo rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp và khả năng thiệt hại của ngân hàng sử dụng mô hình KMV - Merton trong tính toán, dự báo xác suất phá sản của các khách hàng doanh nghiệp cho ngân hàng Vietcombank.

  pdf19p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 5 1   Download

 • Bài viết Dự báo chuỗi thời gian mờ dựa trên ngữ nghĩa nêu lên cách tiếp cận mới dựa trên đại số gia tử theo ngữ nghĩa trong bài toán dự báo chuỗi thời gian mờ. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về nội dung này.

  pdf12p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 1 1   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "An toàn và bảo mật thông tin" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin, chương 2 các phương pháp mã hóa cổ điển, chương 3 chuẩn mã dữ liệu DES (Data Encryption Standard), chương 4 mật mã công khai, chương 5 các sơ đồ chữ kí số.

  pdf109p huemanvdoc 25-11-2009 1711 695   Download

 • Với doanh nghiệp, việc dự báo tình hình tài chính chính là việc lên kế hoạch tài chính - là quá trình tính toán và ước lượng tình trạng tài chính trong tương lai của một hoạt động kinh doanh. Hoạt động kinh doanh này có thể là một doanh nghiệp, một dự án mới, một phương án đầu tư,... Lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch tài chính của công ty hàng năm là một công việc quan trọng đối với hầu hết những nhà quản trị doanh nghiệp.

  pdf19p phungnhi2011 15-03-2010 874 595   Download

Đồng bộ tài khoản