» 

Toán Logic

 • Toán logic và kỹ thuật số

  Tài liệu “Toán logic và kỹ thuật số” có nội dung giúp người đọc hiểu được bản chất của các hệ thống số hiện đại và sự liên hệ giữa hữu cơ toán logic với kỹ thuật số, một số kiến thức được coi là cơ sở cho ngành kỹ thuật điện tử số, kỹ thuật tính toán như kỹ thuật xử lý tin Bộ logic và số học (Arithmetic and Logic Circuits) A. Phần tóm tắt lý thuyết Bộ logic và...

  pdf 426p iamvip01 22-03-2012 533 204

 • Giáo trình học Toán rời rạc

  Học xong chương này, sinh viên phải nắm bắt được các vấn đề sau: - Thế nào là mệnh đề, chân trị của mệnh đề, các phép toán mệnh đề. - Thực hiện được các phép toán mệnh đề. - Hiểu được các ứng dụng của phép toán logic trong lập trình và trong đời sống hàng ngày.

  pdf 94p trungtran1 13-07-2010 374 210

 • Đề thi học phần logic toán

  Tài liệu tham khảo Đề thi học phần logic toán

  doc 1p ngokdhv 17-08-2010 1034 177

 • Giáo trình Đại số mệnh đề

  Học xong chương này, sinh viên phải nắm bắt được các vấn đề sau: - Thế nào là mệnh đề, chân trị của mệnh đề, các phép toán mệnh đề. - Thực hiện được các phép toán mệnh đề. - Hiểu được các ứng dụng của phép toán logic trong lập trình và trong đời sống hàng ngày. • Kiến thức cơ bản cần thiết Các kiến thức cơ bản trong chương này bao gồm: - Kiến thức về phép toán đại...

  pdf 94p phuctran399 30-10-2010 336 150

 • Phương pháp Logic Mệnh đề (Phần I)

  Trong Đại số, có lẽ phần khó khăn nhất với sinh viên chính là Logic mệnh đề và Không gian vector, Ánh xạ tuyến tính! Trong loạt bài viết này, mình sẽ đề cập và làm rõ phần Logic mệnh đề để các bạn có cái nhìn tổng quan về Logic mệnh đề, ứng dụng và phương pháp Logic mệnh đề Đối với khá nhiều bài toán Logic nhờ cách đặt “ẩn” tương ứng, rồi diễn đạt các điều kiện...

  pdf 4p abcdef_38 20-10-2011 131 41

 • Giáo trình học môn toán rời rạc

  Học xong chương này, sinh viên phải nắm bắt được các vấn đề sau: - Thế nào là mệnh đề, chân trị của mệnh đề, các phép toán mệnh đề. - Thực hiện được các phép toán mệnh đề. - Hiểu được các ứng dụng của phép toán logic trong lập trình và trong đời sống hàng ngày.

  pdf 94p hiepdvspkt 21-12-2011 57 30

 • Cơ sở logic - Mệnh đề

  Là bảng ghi tất cả các trường hợp chân trị có thể xảy ra đối với dạng mệnh đề E theo chân trị của các biến mệnh đề p, q, r. Nếu có n biến, bảng này sẽ có dòng, chưa kể dòng tiêu đề. Hai dạng mệnh đề E và F được gọi là tương đương logic nếu chúng có cùng bảng chân trị. Ký hiệu: E  F. Dạng mệnh đề được gọi là hằng đúng nếu nó luôn lấy giá trị 1. Dạng mệnh...

  ppt 20p lqvang02 02-02-2013 83 27

 • Giáo trình mathlab toàn tập - Chương 8

  các phép tính LOGIC Và QUAN Hệ Thêm vào những toán tử ‘truyền thống’, MATLAB cung cấp toán tử logic và quan hệ. Bạn có thể quen thuộc với những phép toán này, nếu bạn đã làm quen với các ngôn ngữ lập trình khác. Mục đích của những toán tử và hàm này là để trả lời câu hỏi True_False (đúng_sai). Đối với các số thì trong toán tử logic và quan hệ quy định các số khác không là True còn...

  pdf 4p vit_momo 24-07-2011 44 26

 • ĐẠI SỐ LOGIC - MỆNH ĐỀ

  Phép toán nối rời của hai mệnh đề a, b là một mệnh đề đọc là a hoặc b, kí hiệu là a ν b (hoặc a+b), sai khi cả hai mệnh đề cùng sai và đúng trong trường hợp còn lại. a kéo theo b là một mệnh đề, kí hiệu là a b, chỉ sai khi a đúng và b sai và đúng trong các trường hợp còn lại.

  ppt 20p lqvang02 02-02-2013 55 22

 • Tài liệu hợp ngữ - Phần 4 : Làm việc với số nguyên

  Mục đích - Biết sử dụng các phép toán logic, số học - Biết cách đổi giữa các cơ số nhị phân, thập phân và thập lục phân

  doc 2p tuan_mit 12-05-2011 62 16

 • Chương 1: Cơ sở logic

  Mệnh đề toán học là khái niệm cơ bản của toán học không được định nghĩa mà chỉ được mô tả. Mệnh đề toán học(gọi tắt là mệnh đề) là một khẳng định có giá trị chân lý xác định (đúng hoặc sai, nhưng không thể vừa đúng vừa sai).

  ppt 410p lqvang02 02-02-2013 30 13

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++: Chương 2 - Trần Minh Châu

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tài liệu trong việc giảng dạy, học tập. Dưới đây là bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++ chương 2: Các kiểu dữ liệu cơ bản - Các cấu trúc điều khiển trình bày nội dung về các kiểu dữ liệu cơ bản, các phép gán tắt - phép tăng - phép giảm, các phép toán logic, thuật toán, mã giả, điều khiển của chương trình, sơ đồ khối, sơ lược...

  pdf 38p lehanhtuyet 15-07-2014 8 2

 • Bài giảng Lập trình ứng dụng Visualbasic: Bài 2 - Phạm Đình Sắc

  Nội dung bài 2: Control class - Quản lý mã lệnh thuộc bài giảng Lập trình ứng dụng Visualbasic trình bày về Data type, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc Lặp, khai báo biến - mảng, các phép toán thông dụng, tìm hiểu Control Class, các phép toán logic, vòng lặp với Do.

  pdf 21p phuongpham357 22-07-2014 3 2

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 1 - Nguyễn Quốc Hùng

  Phần 1: Các khái niệm cơ bản thuộc bài giảng Tin học đại cương trình bày về khái niệm ngôn ngữ lập trình, biểu thức logic, phép toán logic, biểu thức so sánh, biểu thức số học, biến bộ nhớ, khái niệm thuật toán, hệ điều hành MS Windows,.... Tham khảo tài liệu này để giúp cho quá trình học tập và giảng dạy.

  pdf 40p lehanhtuyet 17-07-2014 3 1

 • Sách hướng dẫn học Toán cao cấp A2

  Toán cao cấp A1, A2, A3, là chương trình toán đại cương dành cho sinh viên các nhóm ngành toán và nhóm ngành khối kỹ thuật. Nội dung của toán coa cấp A1, A2 chủ yếu là phép tính và tích phân của hàm một hoặc nhiều biến, còn toán cao cấp A2 là cấu trúc đại số và đại số tuyến tính. Có khá nhiều sách giáo khoa và tài liệu tham khảo viết về chủ đề này, tuy nhiên với phương thức đào tạo...

  pdf 0p huemanvdoc 20-11-2009 4914 2206

 • Phương pháp giải toán trọng tâm các bài giảng luyện thi tốt nghiệp - đại học - cao đẳng

  Tài liệu về phương pháp giải toán trọng tâm các bài giảng luyện thi tốt nghiệp - đại học - cao đẳng...Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng đó là môn học về "hình và số." Theo quan điểm chính thống, nó là môn học nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách...

  pdf 368p abkaban 19-04-2011 2442 854

 • Giáo trình về toán cao cấp A1 - ĐH Quốc Gia Tp.HCM

  Chương 1: Mở đầu về lôgíc mệnh đề, tập hợp ánh xạ và các cấu trúc đại số Chương 2: Không gian véc tơ Chương 3: Ma trận Chương 4: Định thức Chương 5: Hệ phương trình tuyến tính Chương 6: ánh xạ tuyến tính Chương 7: Không gian véc tơ Euclide dạng toàn phương

  doc 146p juno249 27-02-2010 1266 772

 • Đề án: Xác định đối tượng kiểm toán và hình thành phương thức kiểm toán

  Phù hợp với tính tất yếu của lịch sử và logic biện chứng, kiểm toán phải được hình thành một khoa học độc lập, kiểm toán cần phải có đối tượng riêng và hệ thống những thông tin phản ánh thực chất hoạt động và phương pháp riêng.

  pdf 41p emilynguyen 08-07-2009 2406 764

 • Giải nhanh bài tập hóa học THPT bằng phương pháp bảo toàn electron.

  Hóa học là một môn khoa học tự nhiên, đòi hỏi cao sự logic, nhanh nhạy trong tư duy của học sinh. Một số phương pháp thường dùng giải các bài tập như: phương pháp bảo toàn khối lượng, phương pháp bảo toàn điện tích, phương pháp tăng giảm khối lượng, phương pháp bảo toàn electron, phương pháp sử dụng các đại lượng trung bình, phương pháp biện luận...

  doc 32p changvotinh1 29-10-2011 2152 720

 • TOÁN RỜI RẠC

  Toán rời rạc là một lĩnh vực nghiên cứu và xử lý các đối tượng rời rạc dùng để đếm các đối tượng và nghiên cứu mối quan hệ giữa các tập rời rạc. Một trong những yếu tố làm toán rời rạc trở nên quan trọng là việc lưu trữ, xử lý thông tin trong các hệ thống máy tính về bản chất là rời rạc.

  pdf 0p haichau 24-06-2009 1345 640

 • + Xem thêm 1175 Toán Logic khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản