» 

Tội Phạm Học

 • Chương I: Tội phạm học

  Tham khảo tài liệu 'chương i: tội phạm học', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 20p nguyenhaohung1988 06-09-2009 1324 321

 • GIÁO TRÌNH TỘI PHẠM HỌC 

  Xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận về Tội phạm học, đưa khoa học Tội phạm học ở Việt Nam trở thành một ngành khoa học độc lập, phong phú gắn kết chặt chẽ với các ngành khoa học khác có liên quan. Tội phạm học của Việt Nam cần có sự trao đổi, hợp tác chặt chẽ, đặt trong mối quan hệ mật thiết với Tội phạm học của các nước trên thế giới.

  pdf 330p namde02 21-03-2013 360 156

 • Báo cáo "Bàn về tội phạm rõ, tội phạm ẩn trong tội phạm học "

  Bàn về tội phạm rõ, tội phạm ẩn trong tội phạm học. Tội phạm rõ và tội phạm ẩn là những thuật ngữ thuộc chuyên ngành tội phạm học. Trong lí luận cũng như thực tiễn phòng ngừa tội phạm , việc xác định tội phạm rõ , tội phạm ẩn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bàn về tội phạm rõ, tội phạm ẩn trong tội phạm học. Tội phạm rõ và tội phạm ẩn là những thuật ngữ thuộc...

  pdf 6p dontetvui 23-01-2013 228 74

 • LUẬN VĂN: Tội không tố giác tội phạm - một số khía cạnh pháp lí hình sự và tội phạm học

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: tội không tố giác tội phạm - một số khía cạnh pháp lí hình sự và tội phạm học', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 104p vascaravietnam 21-08-2012 73 37

 • ĐỀ TÀI "Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình - một số khía cạnh pháp lý hình sự và tội phạm học"

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình - một số khía cạnh pháp lý hình sự và tội phạm học"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 173p phuqui201222 26-04-2013 41 18

 • Báo cáo " Tội phạm học - khái niệm và đối tượng nghiên cứu "

  Trong các tài liệu nghiên cứu viết về tội phạm học của nước ngoài cũng như của Việt Nam có nhiều định nghĩa khác nhau về tội phạm học. Các định nghĩa này đã phản ánh ở mức độ nhất định sự hình thành và quá trình phát triển của tội phạm học, phản ánh quan niệm cá nhân hoặc quan niệm của một trường phái về tội phạm học. Theo một số sách về tội phạm học thì thuật ngữ...

  pdf 6p dontetvui 23-01-2013 56 17

 • Báo cáo " Phòng ngừa tội phạm học trong tội phạm học "

  Phòng ngừa tội phạm học trong tội phạm học

  pdf 8p noel_noel 12-01-2013 47 16

 • Tội phạm học

  KHÁI NIỆM VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA TỘI PHẠM HỌC PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA TỘI PHẠM HỌC CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỘI PHẠM HỌC MỐI QUAN HỆ CỦA TỘI PHẠM HỌC VỚI CÁC MÔN KHOA HỌC KHÁC

  ppt 81p print_12 23-08-2013 55 15

 • Đề cương xã hội học tội phạm

  Câu 1: Phân biệt XHH Tội phạm và Tội Phạm học (sự phân biệt mang tính tương đối. Đi sâu tìm hiểu về nội dung, tên gọi, khía cạnh xã hội của vấn đề). Để phân biệt

  doc 21p freedom_1987 07-01-2011 929 392

 • Trình bày nhận thức của nhóm về tình hình tội phạm

  Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự xâm phạm đến các quan hệ xã hội được Luật hình sự bảo vệ. Để có thể hoạch định các chính sách phòng ngừa tội phạm nhằm kiểm soát tội phạm trước hết phải dựa trên cơ sở nghiên cứu toàn diện về tình hình tội phạm. Tình hình tội phạm là nội dung quan trọng của tội phạm học.

  doc 12p hangtran269 12-10-2012 196 75

 • Báo cáo " Khái niệm phòng ngừa tội phạm dưới góc độ tội phạm học "

  Trên cơ sở nghiên cứu khái niệm tội phạm, khái niệm tội phạm học trong khoa học, tác giả đã xây dựng khái niệm phòng ngừa tội phạm dưới góc độ tội phạm học. Ngoài ra, cũng để chứng minh rằng, phòng ngừa tội phạm là một bộ phận cấu thành cơ bản của lý luận tội phạm học. 1. Đặt vấn đề* Từ trước đến nay, đấu tranh chống tội phạm được tiến hành theo phương châm:...

  pdf 15p dem_thanh 20-12-2012 33 13

 • BÀI KIỂM TRA MÔN XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM

  Tài liệu tham khảo bài kiểm tra môn xã hội học pháp luật và tội phạm đề tài " thực trạng vi phạm luật an toàn giao thông hiện nay"

  doc 6p freedom_1987 07-01-2011 593 188

 • LUẬN VĂN: Tội cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội: Một số khớa cạnh pháp lý hình sự và tội phạm học

  Trong lịch sử phát triển, vấn đề lợi ích vật chất luôn là tâm điểm của mọi xung đột trong xã hội. Bởi vậy, vấn đề bảo đảm quyền sở hữu các lợi ích vật chất cũng luôn được các nhà nước trên thế giới quan tâm. ở nước ta, quyền sở hữu được quy định và bảo hộ trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực: hình sự, dân sự... Trong Bộ luật dân...

  pdf 104p vascaravietnam 21-08-2012 188 89

 • Chuyên đề thực tập : thực trạng đánh bạc và tội phạm học

  Nền kinh tế thị trường đã đem lại những thành quả vô cùng to lớn cho đất nước sau hai mươi năm đất nước đổi mới. Bên cạnh những ưu điểm là những nhược điểm mà nền kinh tế này đem lại. Chính những nhược điểm này đã tạo điều kiện hay người ta còn ví nó như mảnh đất màu mỡ cho tệ nạn xã hội phát triển cả về phạm vi và số lượng. Song song tồn tại với các tệ nạn...

  doc 18p crystalheart115 23-01-2010 194 83

 • Báo cáo tốt nghiệp: Các tội phạm về đánh bạc và thực tiễn xét xử loại tội phạm này ở địa phương

  Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm hình sự ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp xâm phạm đến nền kinh tế, trật tự công cộng, tính mạng sức khoẻ con người. Trong đó đặc biệt phải kể đến các tội phạm về đánh bạc. Các tội phạm này có xu hướng ngày càng gia tăng mạnh mẽ với sự tham gia của các đối tượng đủ mọi lứa tuổi, thành phần dân tộc, tôn giáo, giới...

  doc 17p crystalheart115 23-01-2010 214 80

 • Bài học xã hội học tội phạm

  A. Khái niệm : Ngòai việc nghiên cứu XH như 1 chỉnh thể với quy luật, chức năng, cấu trúc, quan hệ. Còn nghiên cứu từng khía cạnh, phương diện của XH đó, sau đó đi sâu vào từng bộ phận = này sinh ra XHH chuyên ngành : Hiện có trên 200 chuyên ngành XHH, lĩnh vực đời sống XH có nhiều vấn đề được quan tâm : nông thôn, văn hóa … tội phạm.

  doc 20p p12hieu2401 06-12-2012 67 22

 • Báo cáo " Về phương pháp nghiên cứu của tội phạm học "

  Các quan niệm phổ biến về tội phạm học đều phản ánh đặc điểm liên quan đến phương pháp nghiên cứu của tội phạm học khi khẳng định tội phạm học được coi là khoa học thực nghiệm. Tội phạm học cũng như các khoa học thực nghiệm khác có liên quan như xã hội học, tâm lí học... cùng có chung phương pháp khoa học của các khoa học xã hội thực nghiệm - phương pháp nghiên cứu thực...

  pdf 9p dontetvui 23-01-2013 59 11

 • Báo cáo "Nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm "

  Trong cuộc sống, nhiều người với những thói quen, lối sống, cách cư xử cũng như những đặc điểm tâm sinh lí, thể chất, tinh thần cộng với một số điều kiện bên ngoài thuận lợi rất dễ trở thành nạn nhân của tội phạm. Ngay từ khi mới ra đời, nạn nhân học đã luôn đặt vấn đề: Tại sao một số người lại dễ dàng trở thành nạn nhân của tội phạm? Tội phạm học và nạn nhân...

  pdf 9p dontetvui 23-01-2013 20 10

 • Tình hình tội phạm

  Hiện nay tồn tại ba quan điểm Tình trạng phạm tội là khái niệm rộng hơn tình hình tội phạm vì “tình trạng” bao gồm “tình hình” và “hiện trạng” nên khái niệm này đã bao hàm khái niệm THTP THTP là một khái niệm rất rộng, khi chúng ta chụp ảnh bức tranh của THTP (THTP ở trạng thái tĩnh) thì gọi là tình trạng phạm tội. THTP và Tình trạng phạm tội là hai khái niệm được dùng...

  ppt 60p print_12 23-08-2013 64 10

 • Báo cáo " Đối sách chống lại các tội phạm xuyên quốc gia ở Trung Quốc "

  Xét theo ý nghĩa sâu xa, “tội phạm xuyên quốc gia” không phải là thuật ngữ chuyên ngành luật, nó là khái niệm mang tính hình tượng được sử dụng để miêu tả hành vi phạm tội nguy hiểm hơn rất nhiều so với các hành vi phạm tội truyền thống khác, được sử dụng trong tội phạm học và điều tra tội phạm, mang tính đặc trưng hiện thực tương đối rõ ràng.( 1) “Tội phạm xuyên quốc...

  pdf 10p dontetvui 23-01-2013 22 8

 • + Xem thêm 3707 Tội Phạm Học khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản