Tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế

Xem 1-20 trên 26 kết quả Tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế
 • Tham khảo tài liệu 'tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế part 2', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p iiduongii5 16-04-2011 94 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế part 3', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p iiduongii5 16-04-2011 73 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế part 4', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p iiduongii5 16-04-2011 58 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế part 7', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p iiduongii5 16-04-2011 54 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế part 5', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p iiduongii5 16-04-2011 51 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế part 6', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p iiduongii5 16-04-2011 62 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế part 8', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p iiduongii5 16-04-2011 47 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế part 9', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p iiduongii5 16-04-2011 47 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế part 10', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p iiduongii5 16-04-2011 44 16   Download

 • trong khi tư tưởng và phương pháp tối ưu hóa tĩnh được giới thiệu 1 cách có hệ thống và được ứng dụng vào phân tích hệ thống ở nước ta, thì tư tưởng và phương pháp tối ưu hóa động chưa được chú ý ở mức cần thiết.

  pdf37p iiduongii5 16-04-2011 127 50   Download

 • Ebook Tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế do Tiến sĩ Nguyễn Khắc Minh biên soạn nhằm giới thiệu những thành tựu hiện đại về phương pháp phân tích và xây dựng chương trình phát triển kinh tế nhiều giai đoạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 cuốn sách để nắm bắt thêm thông tin.

  pdf156p codon_06 20-01-2016 12 8   Download

 • Nối tiếp phần 1 cuốn "Ebook Tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế" các bạn được tìm hiểu điều kiện tối ưu và ứng dụng trong kinh tế; quy hoạch động;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf209p codon_06 20-01-2016 18 8   Download

 • Khi tư tưởng và phương pháp tối ưu hoá tĩnh đã được giới thiệu một cách hệ thống và được ứng dụng vào việc phân tích ở nước ta, thì tư tưởng và phương pháp tối ưu háo động chưa được chú ý ở mức cần thiết. Trong hệ thống giáo trình của Trường Đại Kinh tế quốc dân, Giáo trình qui hoạch động mới chỉ giới thiệu một trong những lối ngõ tối ưu hoá nhiều giai đoạn, đó là nguyên lý Bellman, Các phương pháp dựa trên nguyên lý....

  pdf365p 123968574 22-06-2012 169 98   Download

 • Mô hình phân tích ưu tiên hoá các phương án đầu tư ở cả mức độ dự án và mức độ mạng lưới được xem là cấu phần cốt lõi cho công tác thiết lập hệ thống QLMĐ nhằm giúp cho công tác QL&BT đem lại hiệu quả cao về kinh tế trong các điều kiện hạn chế về nguồn vốn.

  pdf10p uocvong07 27-10-2015 14 3   Download

 • Trong quá trình vận động và phát triển của sự vật luôn luôn xẩy ra mâu thuẫn, đó là mâu thuẫn giữa các yếu tố trong bản thân sự vật hay mâu thuẫn giữa các sự vật với nhau. Triết học Mác-Lênin đã chỉ ra, mâu thuẫn là một tất yếu khách quan, mang tính phổ biến và có đa dạng các loại mâu thuẫn.

  doc12p lamvulinh 21-12-2009 523 185   Download

 • Nền kinh tế nước ta hiện nay có nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức, thông tin kịp thời, chính xác và thích hợp có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự thành công của một tổ chức. Kế toán quản trị đã và đang giúp các nhà quản trị đưa ra những thông tin thích hợp cho quản trị, đưa ra những quyết định kinh doanh nhanh, chuẩn xác và có vai trò như một nhà tư vấn quản trị nội bộ của mọi tổ chức. Khi quyết định lựa chọn một phương án tối ưu hay...

  pdf85p toanlonely1990 10-12-2012 342 164   Download

 • Sự biến động của lợi nhuận có ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của doanh nghiệp. Vì mục tiêu cuối cùng của mọi doanh nghiệp đều là lợi nhuận. Việc phân tích lợi nhuận cho phép xác định được nguyên nhân làm cho nó biến động. Từ đó có biện pháp phát huy các nhân tố ảnh hưởng tốt, khắc phục những nhân tố ảnh hưởng xấu. Trên cơ sở đó đề ra những phương hướng hoạt động sao cho đạt hiệu quả tối ưu.

  pdf5p lavie8 28-07-2011 46 18   Download

 • Dựa trên sự đánh giá của cấp quản lý, nhân viên có thể đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao năng suất lao động và thăng tiến trong công việc. Đó cũng là dịp để các nhân viên kiểm điểm bản thân và tối ưu hóa quy trình hoạt động của mình để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 48 14   Download

 • 2.5.2 Kĩ thuật lưu lượng tích hợp Nguyên lí của kĩ thuật lưu lượng tích hợp là sự tối ưu hoá được thực hiện tại cả hai mạng WDM và IP đồng thời. Điều này có nghĩa là đã tìm kiếm được kết quả tối ưu hoá toàn cục trong một không gian nhiều chiều.

  pdf19p kimku1 29-08-2011 27 5   Download

 • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng phần mềm Crystal Ball xác định chế độ vận hành tối ưu phát điện cho hồ chứa Thác Bà, Tuyên Quang và bậc thang hồ chứa Sơn La, Hòa Bình có tính đến yêu cầu cấp nước hạ du. Crystal Ball là phần mềm tối ưu và phân tích rủi ro rất mạnh trong kinh tế và lần đầu tiên được nhóm tác giả áp dụng thành công cho vận hành các hồ chứa nói trên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p namthangtinhlang_03 10-11-2015 13 2   Download

Đồng bộ tài khoản