Tóm lược giả thuyết

Xem 1-20 trên 27 kết quả Tóm lược giả thuyết
 • Tiểu luận Lý thuyết Tài chính tiền tệ: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lãi suất nhằm tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa lãi suất và tỷ giá hối đoái, đồng thời đề xuất ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro, định hướng công cụ phát sinh tỷ giá hối đoái trong giai đoạn tới.

  pdf32p thin_12 25-07-2014 116 46   Download

 • Tiểu luận Tài chính tiền tệ: Tóm lược lý thuyết mối quan hệ giữa lãi suất và tỷ giá hối đoái trình bày về khái niệm tỷ giá hối đoaú và lãi suất, vai trò của lãi suất, tóm lược lý thuyết mối quan hệ giữa lãi suất và tỷ giá hối đoái, thuyết ngang giá lãi suất có phòng ngừa.

  pdf12p thin_12 25-07-2014 80 39   Download

 • Tiểu luận Lý thuyết Tài chính tiền tệ: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa nợ công và tăng trưởng kinh tế trình bày về khái niệm nợ công, tác động của nợ công đền tăng trưởng kinh tế, ý nghĩa của ngưỡng nợ và trần nợ quốc gia, mối quan hệ giữa nợ công và tăng trưởng kinh tế.

  pdf18p thin_12 25-07-2014 77 31   Download

 • Tiểu luận: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa nợ công và tăng trưởng kinh tế trình bày về quan điểm nợ công, tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế - ý nghĩa của ngưỡng nợ đến trần nợ quốc gia, tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế - Bằng chứng thực nghiệm, ý nghĩa của ngưỡng nợ và trần nợ quốc gia.

  pdf19p thin_12 25-07-2014 69 29   Download

 • Tiểu luận Lý thuyết Tài chính tiền tệ: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái nhằm điểm lại một cách có hệ thống các lý thuyết, các bằng chứng thực nghiệm về lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái, qua đó đưa ra cái nhìn khách quan về các nghiên cứu của đề tài trên.

  pdf23p thin_12 25-07-2014 107 26   Download

 • Tiểu luận Tài chính tiền tệ: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lãi suất nhằm nêu vai trò, phương thức, cường độ của từng yếu tố lại phụ thuộc vào môi trường, hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước và thay đổi theo từng giai đoạn phát triển.

  pdf14p thin_12 25-07-2014 46 15   Download

 • Tiểu luận: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lãi suất trình bày về khái niệm tỷ giá hối đoái, các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, lạm phát ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, sự tác động của lãi suất lên tỷ giá hối đoái.

  pdf9p thin_12 25-07-2014 56 19   Download

 • Tiểu luận Tài chính tiền tệ: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái trình mày về mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái, các bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái, lạm phát tác động tới tỷ giá.

  pdf30p thin_12 25-07-2014 45 13   Download

 • Tiểu luận Tài chính tiền tệ: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa lạm phát mục tiêu và tăng trưởng kinh tế trình bày về khái quát về lạm phát mục tiêu, điều kiện áp dụng lạm phát mục tiêu, các buoc1 thực hiện lạm phát mục tiêu của một quốc gia, mối quan hệ giữa lạm phát mục tiêu và tăng trưởng kinh tế.

  pdf23p thin_12 25-07-2014 103 32   Download

 • Nước Mỹ thời kỳ lập quốc và giai đoạn thuộc địa, sự độc lập về văn học, chủ nghĩa lãng mạn New England, những tiểu thuyêt gia vĩ đại đầu tiên, sự ra đời của chủ nghĩa hiện thực,... là những nội dung chính trong tài liệu "Tóm lược văn học Hoa Kỳ". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p thithuy90 22-12-2015 8 3   Download

 • Cấu trúc vốn đề cập tới cách thức doanh nghiệp tìm kiếm nguồn tài chính thông qua các phương án kết hợp giữa bán cổ phần, quyền chọn mua cổ phần, phát hành trái phiếu và đi vay. Cấu trúc vốn tối ưu là phương án, theo đó, doanh nghiệp có chi phí vốn nhỏ nhất và có giá cổ phiếu cao nhất. Một cấu trúc vốn phù hợp là quyết định quan trọng với mọi doanh nghiệp không chỉ bởi nhu cầu tối đa lợi ích thu được từ các cá nhân và tổ chức liên quan tới...

  pdf7p sting1209 26-01-2011 375 213   Download

 • TÓM LƯỢC VỀ QUYỀN CON NGƯỜI Ấn phẩm của Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 3/2008 NỘI DUNG Giới thiệu Tiến bộ qua các thế kỷ 1 2 Sự phát triển của thuyết nhân quyền bắt đầu với triết gia người Anh John Locke Nhân quyền là một vấn đề quốc tế Chiến tranh Lạnh kết thúc đã củng cố nỗ lực ủng hộ nhân quyền quốc tế Những đóng góp của Mỹ 4 Mỹ đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển và ủng hộ nhân quyền Giám sát quốc...

  pdf28p meoheo5 30-04-2011 137 60   Download

 • Phần Bàn luận (Discussion) là phần cuối của nội dung của một bài báo khoa học, và nó có chức năng giống như là một diễn giải kết quả nghiên cứu.

  pdf13p tukhuyen123 24-09-2012 218 52   Download

 • Thuyết trình: Chọn các yếu tố thương hiệu nhằm xây dựng giá trị thương hiệu (Choosing Brand Elements To Build Brand Equity) trình bày về các yếu tố thương hiệu, xây dựng các yếu tố thương hiệu, lựa chọn các yếu tố thương hiệu và tóm lược các yếu tố thương hiệu tối ưu.

  pdf28p bad_12 03-07-2014 83 28   Download

 • Tiểu luận: Hiệu ứng trung chuyển của tỷ giá hối đoái đến giá cả và lạm phát nhằm trình bày tóm lược về lý thuyết hiệu ứng trung chuyển của tỷ giá hối đoái, học thuyết ngang giá sức mua và những nguyên nhân làm cho tỷ lệ khỏi PPP.

  pdf9p green_12 14-05-2014 40 10   Download

 • Định nghĩa: Ví dụ thực tế Case studies Là những bản tóm tắt, phân tích những ví dụ kinh doanh, công ti thực tế, dựa trên số liệu và nghiên cứu cụ thể Đòi hỏi bạn tách bóc và suy ngẫm về những vấn đề chủ chốt, bác bỏ cả giả thuyết lẫn toàn bộ trường hợp đó. Xác định các phương án thích hợp giải quyết ví dụ này. Xem xét cái được và mất của giải pháp đưa ra Giới thiệu và trình bày sự phân tích để đưa ra được giải...

  pdf5p xmen_dangcap 11-01-2011 56 6   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh: Xây dựng chiến lược sản phẩm tại Công ty Cmcsoft giai đoạn 2013 - 2015 hệ thống hóa lý thuyết về sản phẩm và xây dựng chiến lược sản phẩm; tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng về sản phẩm phần mềm và chiến lược sản phẩm phần mềm tại công ty CMSoft; đề xuất một số giải pháp cho chiến lược sản phẩm phần mềm của CMCSoft.

  pdf26p qlngoc 17-05-2014 119 32   Download

 • Lời nói đầu khẳng định ba nguyên tắc cơ bản của bản Hiến pháp này: "Đoàn kết toàn dân không phân biệt giống nòi, gái, trai, giai cấp, tôn giáo. "Đảm bảo các quyền tự do dân chủ. "Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân." Chương I quy định chính thể của Việt Nam là dân chủ cộng hòa. Chương II quy định nghĩa vụ và quyền lợi công dân, xác nhận sự bình đẳng về mọi phương diện của tất cả công dân Việt Nam trước pháp luật. ...

  pdf8p thiuyen3 16-08-2011 80 19   Download

 • I. Hòa Bình Trong Nho Học Nói đến Nho giáo, ta nghĩ ngay đến Khổng tử và các bộ sách và kinh được xem là mẫu mực: Tứ Thư và Ngũ Kinh. Các tác giả thâm cứu Nho học đều cho rằng phần cốt lõi trình bày tư tưởng đó tóm lược trong chương đầu của cuốn Trung Dung. Ở ngay trong mấy câu của chương nầy, hòa bình được gọi là Trung và Hòa. Và hẳn đó cũng là toàn thể nội dung Nho học về cuộc sống con người và xã hội. Trung là gốc lớn của thiên...

  pdf5p abcdef_36 07-10-2011 43 7   Download

 • Chương 1 - Tiếp Theo Truyện Xác Chết Loạn Giang Hồ Tóm lược cốt truyện Xác Chết Loạn Giang Hồ Tiêu Lĩnh Vu, con một vị quan hồi hưu mắc phải tuyệt chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch, đáng lẽ chỉ sống đến hai mươi tuổi là cùng. Phụ thân chàng đi chơi thuyền cứu được Khâu Vân Cô ở trong thuyền khác lúc bà bị thương nặng gần chết. Tiêu lão trông nom thuốc thang cho bà khỏi bịnh. Khâu Vân Cô là một cao thủ võ lâm.

  pdf1277p dongthao_1 16-04-2013 46 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản