Tôn Trung Sơn

Xem 1-20 trên 110 kết quả Tôn Trung Sơn
 • Bài viết phân tích một số ảnh hưởng của Tôn Trung Sơn và chủ nghĩa Tam dân đối với Hồ Chí Minh.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 51 5   Download

 • Cách đây đúng một thế kỷ, vào mùa Thu năm 1905, lần đầu tiên, khái niệm Chủ nghĩa Tam dân đ-ợc Tôn Trung Sơn đề cập đến trong Lời Phi lộ (Lời Nói đầu) của tờ Dân báo. Nó bao gồm ba nội dung lớn: Chủ nghĩa Dân tộc, Chủ nghĩa Dân quyền và Chủ nghĩa Dân sinh, trong đó Chủ nghĩa Dân sinh với những chủ tr-ơng về bình quân địa quyền, ng-ời cày có ruộng, tiết chế t- bản v.v… nhằm đảm bảo những nhu cầu dân sinh tối thiểu cho ng-ời dân đ-ợc Tôn Trung Sơn...

  pdf12p gaunau123 27-11-2011 60 18   Download

 • Nhân dịp 140 năm ngày sinh nhà cách mạng dân chủ vĩ đại Tôn Trung Sơn và 95 năm Cách mạng Tân Hợi, ngày 10 tháng 10 năm 2006 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện KHXH Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Tôn Trung Sơn - Cách mạng Tân Hợi và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Hội thảo đã nhận đ-ợc 13 bản tham luận của các học giả, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các tr-ờng Đại học trên địa bàn Hà Nội...

  pdf2p gaunau123 27-11-2011 53 19   Download

 • Tôn Trung Sơn là nhà t- t-ởng cách mạng tầm cỡ không chỉ của cách mạng dân tộc của Trung Quốc. T- t-ởng cách mạng Tam dân chủ nghĩa của ông đã ảnh h-ởng đến các nhà cách mạng dân tộc châu á thế hệ kế tiếp ông. Hồ Chí Minh là một nhân vật lịch sử sinh ra sau ông 24 năm (Tôn Trung Sơn sinh năm 1866, Hồ Chí Minh sinh năm 1890) (1).

  pdf12p bengoan258 06-12-2011 48 12   Download

 • Tôn Trung Sơn (1866 – 1925) là nhà tiên phong vĩ đại của cách mạng dân chủ Trung Hoa thời cận đại. Ông tên là Văn, tự là Đức Minh, hiệu là Nhật Tân, sau đổi là Dật Tiên, khi hoạt động cách mạng ở Nhật Bản mang bí danh là Trung Sơn Tiều, quê ở thôn Thuý Hanh, H-ơng Sơn (nay là thành phố Trung Sơn) tỉnh Quảng Đông, xuất thân trong một gia đình nông dân, từ nhỏ đã tham gia lao động sản xuất. Tuổi thanh thiếu niên, ông đã chịu ảnh h-ởng truyền thống đấu tranh...

  pdf7p gaunau123 27-11-2011 45 10   Download

 • Trên trang bìa cuốn “Chủ nghĩa Tam dân” của Tôn Trung Sơn do Viện Thông tin Khoa học xã hội xuất bản năm 1995 có một đoạn văn đánh giá khái quát về học thuyết Khổng Tử, chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Tôn Dật Tiên của Hồ Chí Minh nh- sau: khát vọng chính đáng của dân tộc Việt Nam đồng thời cũng là cái cần, là mục tiêu đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Nói rộng ra là mục tiêu đấu tranh của các quốc gia đang bị nô dịch ở châu á và trên toàn thế giới. Hồ...

  pdf8p gaunau123 27-11-2011 22 9   Download

 • Tôn Trung Sơn được bầu làm Tổng lý của Hội. Ông đề ra ba chủ nghĩa: Dân tộc, Dân quyền, Dân sinh ư Tam Dân chủ nghĩa ư làm phương châm hoạt động của Đồng minh Hội. Phong trào cách mạng Trung Quốc từ đó tiến mạnh hơn trước.

  pdf8p gaunau123 27-11-2011 28 3   Download

 • Trước hết, bài viết trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn: chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân quyền và chủ nghĩa dân sinh. Cùng với việc chỉ ra những ưu điểm, những cái mới trong cương lĩnh chính trị này của Tôn Trung Sơn cùng những ý nghĩa của nó đối với cách mạng ở Trung Quốc nói riêng, với cách mạng ở các nước bị áp bức và bóc lột khác nói chung, bài viết còn chỉ ra được những hạn chế trong chủ nghĩa tam dân của Tôn...

  pdf16p bengoan258 11-12-2011 88 26   Download

 • Dân sinh là một trong những tư tưởng nổi bật trong chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn. Để làm rõ những giá trị trong tư tưởng dân sinh, tác giả bài viết đã tập trung phân tích một số nội dung cơ bản nhất - đó là: 1/ Mưu cầu dân sinh là nguồn gốc của tiến hoá lịch sử; 2/ Các nhu cầu sống của con người (ăn, mặc, ở và đi lại) là vấn đề cơ bản của dân sinh; 3/ Giảm bớt sự bất công và tiến tới xoá bỏ hoàn toàn sự bất công...

  pdf16p bengoan258 11-12-2011 67 16   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2008 tác giả: 9. Nguyễn Văn Tuấn, ảnh hưởng của phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc do Tôn Trung Sơn lãnh đạo đối với Phan Bội Châu và Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh.

  pdf10p phalinh14 07-08-2011 59 16   Download

 • Năm 1924, Tôn Trung Sơn sáng lập một tr-ờng văn và một tr-ờng võ tại Quảng Châu. Võ là tr-ờng quân sự Hoàng Phố danh tiếng; văn là tr-ờng Đại học Quảng Đông - đ-ợc mện danh là “Học phủ cao nhất của vùng Quảng phủ”. Năm 1925, Trung Sơn tiên sinh qua đời. Để t-ởng nhớ nhà cách mạng tiên phong lỗi lạc ấy, từ năm 1926 tr-ờng Đại học Quảng Đông chính thức mang tên Đại học TRUNG SƠN cho đến ngày nay.

  pdf2p gaunau123 27-11-2011 24 2   Download

 • Tận đại hóa là một tiến trình lịch sử phổ biến. Kể từ sau khi chủ nghĩa t- bản (CNTB) ra đời, thế giới cận đại dần dần hình thành thị tr-ờng chung với một kết cấu quan hệ quốc tế t-ơng ứng. Hệ quả là xu thế nhất thể hóa cũng bắt đầu xuất hiện trong quá trình phát triển của đa số các quốc gia trên thế giới.

  pdf10p gaunau123 27-11-2011 32 12   Download

 • Bài viết đã phân tích những tư tưởng cơ bản của Tôn Trung Sơn và Hồ Chí Minh về dân sinh. Nếu Tôn Trung Sơn coi chủ nghĩa dân sinh là chủ nghĩa xã hội thì Hồ Chí Minh quan niệm mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là giải quyết vấn đề dân sinh, mang lại ấm no, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời, tác giả cũng phân tích và so sánh để chỉ ra những điểm chung, tương đồng giữa chủ trương xây dựng xã hội hài hoà của Trung Quốc và chiến lược...

  pdf20p bengoan258 11-12-2011 70 31   Download

 • Sau khi Liên Xô giải thể và cuộc chiến tranh lạnh kết thúc, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đã được thay thế bởi làn sóng toàn cầu hoá trên phạm vi thế giới. Trong thời điểm lịch sử này, đòi hỏi bức thiết đặt ra là phải truy tìm đến tận cùng để làm rõ rằng, trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, rốt cuộc chủ nghĩa xã hội cần tồn tại và duy trì dưới hình thức nào mới có thể giải quyết một cách đúng đắn mối quan hệ với chủ nghĩa tư bản trên...

  pdf12p bengoan258 11-12-2011 93 18   Download

 • Bất kỳ t- t-ởng chính trị nào cũng là con đẻ của một thời đại nhất định. Nó sinh ra nh- một nhu cầu tất yếu của cuộc sống, đại diện cho nguyện vọng bức thiết của một cộng đồng dân tộc, kết tinh tinh hoa văn hoá của thời đại. Khi định hình, t- t-ởng chính trị này lại có tác dụng định h-ớng, điều chỉnh cho b-ớc đi của lịch sử một dân tộc, thậm chí có thể định h-ớng cho b-ớc đi của nhiều dân tộc trên thế giới. ...

  pdf11p gaunau123 27-11-2011 27 4   Download

 • Mưu lược Tôn Tử có thể đem áp dụng vào rất nhiều lĩnh vực của đời sống hiện tại, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh. Đây là tác phẩm bàn về mưu lược nhân sinh. Tôn Tử tên Vũ, tự Trường Khanh. Ông sinh ra ở Lạc An nước Tề (nay thuộc huyện Huệ Dân, Sơn Đông). “Tôn Tử Binh Pháp” là tác phẩm do ông viết để yết kiến vua Ngô. Ông nổi tiếng vì chiến công và bộ “Tôn Tử Binh Pháp” mà ông để lại cho đời sau....

  pdf335p muaha_102 01-03-2013 220 159   Download

 • Văn hóa Đông Sơn là một nền văn hóa cổ từng tồn tại ở một số tỉnh miền bắc Việt Nam và bắc trung bộ Việt Nam (Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Hà Tây, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mà trung tâm là khu vực Đền Hùng), và ba con sông lớn và chính của đồng bằng Bắc Bộ (sông Hồng, sông Mã và sông Lam) vào thời kỳ đồ đồng và thời kỳ đồ sắt sớm. Nền văn hóa này được đặt tên theo địa phương nơi các dấu tích đầu tiên của nó được...

  doc11p trangdinh1001 12-08-2010 417 127   Download

 • 1/. Lý thuyết cấu trúc chức năng bao gồm: Định nghĩa, lý thuyết cấu trúc chức năng sự phân tầng, Parsons quan hệ hành vi. I/. Định nghĩa : - Là lý thuyết đầu tiên của XHH là lý thuyết quan trọng nhất của XHH. - Lý thuyết mô tả về cấu trúc XH (XH đều tồn tại 1 cấu trúc) và chức năng của cấu trúc XH ấy. - Nhà nước là 1 cấu trúc: cấu trúc chung nhưng đa dạng 1945 nhà nước VN dân chủ cộng hòa độc lập tự do hạnh phúc. Tam dần chủ nghĩa của tôn Trung sơn....

  doc28p p12hieu2401 11-12-2012 368 125   Download

 • Con người là trung tâm của vũ trụ, là trọng tâm của tất cả mọi hoạt động đang diễn ra xung quanh thế giới sống. Để tồn tại và phát triển, không có con đường nào khác là phải duy trì và phát triển nguồn lực của con người. Nguồn tài nguyên nhân sự sẽ quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức, của xã hội và của quốc gia. Đặc biệt, trong xu thế thế giới ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế, sự cạnh tranh diễn ra gay gắt và khốc liệt,...

  doc36p vytuanthuhien 14-01-2013 162 80   Download

 • Hiện nay, nguồn gen động thực vật bị suy giảm một cách đáng lo ngại trên phạm vi toàn cầu. Lý do chủ yếu là hoạt động chặt phá rừng, săn bắt các loại động vật hoang dã phục vụ cho mục đích buôn bán. Một số loài động thực vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Sao La là một loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng được ghi vào sách đỏ thế giới.

  pdf69p hotmoingay5 18-01-2013 112 52   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản