Tổng công ty lương thực miền bắc

Xem 1-20 trên 23 kết quả Tổng công ty lương thực miền bắc
 • Quyết định chuyển Tổng công ty Lương thực miền Bắc sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con và thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty lương thực miền Bắc.

  pdf4p womanhood911_01 06-10-2009 89 17   Download

 • Quyết định số 1384/QĐ-TTg về bổ nhiệm bà Hoàng Thị Minh giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty lương thực miền Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawdn1 31-10-2009 30 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf7p hoamai_do 01-02-2013 26 2   Download

 • Đề tài Ứng dụng Marketing Mix trong kinh doanh xuất khẩu gạo của công ty lương thực miền Bắc(VINAFOOD1) nêu tổng quan lý luận chung về Marketing Mix và thị trường gạo thế giới. Đánh giá thực trạng ứng dụng Marketing Mix trong kinh doanh xuất khẩu gạo của Vinafood1 những năm qua. Đưa ra giải pháp để ứng dụng hiệu quả Marketing Mix vào hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo của công ty trong thời gian tới.

  pdf95p acc_12 03-04-2014 119 49   Download

 • Thông báo 78/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Lương thực miền Nam

  pdf6p nguyetnga 19-08-2009 113 10   Download

 • Nghị định Số 12/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf67p pechi1412 25-11-2015 21 0   Download

 • Mục tiêu cơ bản của kế toán là cung cấp thông tin tài chính cho những người ra quyết định. Để thực hiện được điều đó, kế toán phải thực hiện nhiều công việc: ghi nhận, lượng hoá và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng cách sử dụng một hệ thống các chứng từ và sổ sách để ghi chép. Các bước: ghi chép, phân loại và tổng hợp là công cụ để tạo lập hệ thống thông tin kế toán.

  pdf38p hotmoingay1 03-01-2013 47 13   Download

 • Tiểu luận quản trị rủi ro: Chiến lược phòng vệ giá xuống bằng phương pháp kế hợp quyền chọn bán (betar put spread) của tổng công ty cổ phần lương thực miền Bắc trình bày tổng quan về phòng vệ giá xuống bằng cách kết hợp quyền chọn bán (Bear put spread), chiến lược phòng vệ giá xuống bằng cách kết hợp quyền chọn bán (Bear put spread) của Tổng Công ty lương thực miền Bắc.

  pdf8p yellow_12 02-06-2014 68 13   Download

 • Quyết định số 1232/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Bùi Cảnh Toàn, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty lương thực miền Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawdn2 31-10-2009 54 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf6p cavienchien5k 19-07-2010 68 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf79p thanlannho 31-05-2011 46 3   Download

 • Quyết định số 895/QĐ-TTgvề việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tổng công ty lương thực miền bắc giai đoạn 2002-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawdn9 31-10-2009 37 2   Download

 • Quyết định số 70/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Viện Công nghệ sau thu hoạch trực thuộc Tổng công ty lương thực miền Bắc về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p lawdn11 31-10-2009 34 2   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG DIỆP KỈNH TẦN VỀ KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH 5 NĂM (2011-2015) VÀ NĂM 2012 CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

  pdf3p dhoomagain 23-02-2012 30 2   Download

 • Quyết định 1544/QĐ-TTg về chuyển Tổng Công ty lương thực miền Bắc sang hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con và thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty lương thực miền Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawdn1 31-10-2009 68 1   Download

 • Quyết định số 1548/QĐ-TTg về việc bà Bùi Thị Thanh An thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty lương thực miền Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawdn2 31-10-2009 27 1   Download

 • Quyết định 2138/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2013 về Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  pdf14p thanhdieutran 15-04-2014 14 0   Download

 • Giai đoạn này miền Bắc nước ta thường xuyên bị đế quốc Mỹ ném bom phá hoại nên xây dựng cơ bản là thu hẹp lại vì vậy nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn này là vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu, sản xuất các tấm bê tông phục vục cho các công trình quốc phòng. Khi không còn bị ném bom thì nhà máy đã tuyển thêm công nhân, bố trí lực lượng đủ mạnh đẻ khắc phục hậu quả chiến tranh.

  pdf32p hotmoingay1 03-01-2013 40 11   Download

 • Tổng công ty điện lực miền bắc (EVNNPC) đã và đang thực hiện dự án tính toán vận hành tối ưu hệ thống điện 110kV giai đoạn 2013 - 2015. Dự án được thực hiện với mục đích phân tích, đánh giá tình trạng hệ thống điện, từ những phân tích, đánh giá này đề xuất các dự án khả thi nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện chất lượng điện áp và giảm tổn thất điện năng trên lưới điện 110 kV do EVNNPC quản lý...

  pdf3p uocvongxua09 04-09-2015 39 5   Download

 • Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam trở thành mục tiêu đầu tư của nhiều quốc gia trên thế giới. Để đáp ứng được nhu cầu đầu tư của các nước phát triển, một vấn đề cấp bách được đặt ra là Việt Nam phải xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, tạo nền móng cho sự phát triển kinh tế, có như vậy các nhà đầu tư mới có thể yên tâm tham gia vào thị trường kinh tế Việt Nam.

  pdf86p taurus23 24-09-2012 157 82   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản